IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (4260): justiţie (15), justice (12), law (11)
Reviste/manifestări ştiinţifice25
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice276121
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (27 ORCID,
8 Google Scholar ID,
7 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(7)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 792. Descărcări - 9480. Vizualizări - 303156.
Articole în reviste din RM - 566. Publicaţii la conferinţe din RM - 209. Publicaţii peste hotare - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Direcțiile care vor determina viitorul apropiat
Gribincea Corina, Gribincea Alexandru
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 28-32.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea - parte componentă a procesului educațional, considerații teoretico-practice
Bîtcă Ana, Bîtca Ion
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 111-115.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza dificilă a integrării școlare și sociale în cazul tinerilor imigranți din diaspora
Roșca Tatiana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 63-68.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-86. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Способы и методы администрирования налога на добавленную стоимость
Гулка Лилия
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 1(40). 2021. Hamburg, Germany . Peal Press Ltd.. 384-393.
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 135

Activitatea economică și comercială externă a Republicii Moldova
Gulca Lilia
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte juridice privind uzul de forţă şi standardul de rezonabilitate
Pîntea Andrei, Pântea Serghei
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cauze și condiții de reorganizare a societăților comerciale
Lupaşco Vera
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de insurgenţă
Frunze Ion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională prin prisma psihoterapiei integrative
Cojocaru Aurelia
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea financiară a întreprinderii
Duhlicher Grigore
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemele judiciare naționale în fața ordinii juridice
Toncoglaz Maxim
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реформа юстиции в Республике Молдова: за и против
Puşcaş Victor
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înfăptuirea justiției europene în primă instanță
Paladi Elena, Lupaşcu Zinaida
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020. Chişinău. Tipografia "ADRILANG" SRL. 32-37.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înregistrările audio-video în procesul civil (domeniu, competență, procedură)
Prisac Alexandru
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acquis-ul comunitar în ordinea juridică a Uniunii Europene
Toncoglaz Maxim
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acquisul comunitar în ordinea juridică Uniunii Europene
Toncoglaz Maxim
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza categoriei juridice a securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul spaţiului ştiinţific modern
Nasirli Emil, Sosna Boris
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. Tipografia Artpoligraf. 513-522.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietatea la copii
Diţa Maria, Matran Tatiana
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea supremației constituției. 25 de ani de la fondarea curții constituționale a Republicii Moldova
Puşcaş Victor
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale cu privire la democrație ca formă a regimului politic
Cerba Valeriu, Pascalu Ina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 792