IBN
Închide

54Publicaţii

1517Descărcări

41481Vizualizări

Ulian Galina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 36. Publicaţii la conferinţe din RM - 18.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 12
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2022 - 2

Achizițiile publice durabile - factor important al gestiunii eficiente a banului public
Ulian Galina1 , Cibotariu Irina-Stefana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-91-3.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicațiile Green Hub–urilor din universități în dezvoltarea competențelor verzi
Cojocaru Maria1 , Ulian Galina1 , Nastase Carmen-Eugenia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2022. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Specifics of financing public procurement in the Republic of Moldova in the context of optimizing public finance management
Mulic Andrei , Ulian Galina
Moldova State University
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Cuvânt înainte
Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea sistemului de achiziții publice în Republica Moldova prin intermediul instrumentelor micro și macroeconomice
Ulian Galina , Mulic Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Managementul finanțelor municipale prin prisma criteriilor de transparență și performanță
Vlase Elena Irina , Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Inovațiile – factor determinant al creșterii economice
Cojocaru Maria , Ulian Galina , Davidov Cătălina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul dezvoltării tehnologice în baza inovațiilor Republicii Moldova
Coreţchi Boris , Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportarea managerială – premise a succesului în procesul decizional
Ulian Galina1 , Mihailă Svetlana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Bugetul cu baza zero - provocare pentru entitățile autohtone
Ulian Galina1 , Mihailă Svetlana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 13 July, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența telemedicinii: aspect metodologic
Ulian Galina1 , Maximilian Silvestru1 , Aramă Efim2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile în inovaţii: catalizator al creșterii economice durabile
Cojocaru Maria , Ulian Galina , Davidov Cătălina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Elementele susţinerii mediului de afaceri la nivel naţional
Ulian Galina1 , Mîrzac Mariana1 , Hulapova Tamara2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investițiile în capitalul sănătății – element important al potențialului de dezvoltare economicosocială
Cobzari Ludmila1 , Ulian Galina2 , Miron Oxana3 , Cebotari (Moroi) Tatiana1
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la monografia „Stabilitatea financiară a statului: între teorie şi practică”
Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul de participare a băncii în procesul de spălare a banilor
Ulian Galina , Şarco Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Controlul financiar – instrument al politicii financiare
Ulian Galina1 , Isac Daniel2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenția Națională de Administrare Fiscală din România
Potenţialul de finanţare al pieţei financiare nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-3018-4-8.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification des besoins de formation dans le champ du management de l’activite hoteliere en Republique de Moldavie: approche methodologique
Ulian Galina , Castraveţ Lucia
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 November, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa dezvoltării profesionale a funcţionarilor publici
Secrieru Vasile1 , Ulian Galina2
1 Curtea de Conturi a Republicii Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia “International finance”.
Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziune doctrinară asupra fenonenului de fraudă şi evaziune fiscală
Ulian Galina , Şarco Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Potenţialul de finanţare al pieţei financiare nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-3018-4-8.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общетеоретические аспекты эффективности контроля
Каприян Юлия , Ульян Галина , Кожокару Мария
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
R, SJE. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

O modalitate de estimare a strategiilor universităţilor
Ulian Galina , Caprian Iulia , Maximilian Silvestru , Caprian Iurie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(77) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva extinderii interacţiunilor om–calculator: reflecţii, sugestii
Ulian Galina , Caprian Iulia , Caprian Iurie , Maximilian Silvestru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(77) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 July, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Probleme şi tendinţe de inovare in dezvoltarea Republicii Moldova: aspectul regional”.
Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Economica
Nr. 3(89) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 November, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soft power în politicile externe ale statelor
Maximilian Silvestru , Ulian Galina , Caprian Iulia , Filip Daniela , Caprian Iurie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(77) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 July, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-953
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni privind perspectivele dezvoltării serviciilor bancare auxiliare
Ulian Galina1 , Ciobanu Lilia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-18. Vizualizări-940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Cadrul de cheltuieli pe termen mediu – instrument eficient de planificare a bugetului
Ulian Galina , Vişanu Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(69) / 2013 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-84. Vizualizări-1154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efecte social-economice ale investiţiilor în educaţie
Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-37. Vizualizări-1184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiuni generale cu privire la controlul independent – audit
Ulian Galina , Caprian Iulia , Djugostran Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(69) / 2013 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-30. Vizualizări-1098
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema cuantificării economiei tenebre: metoda resurselor contorizabile
Ulian Galina , Caprian Iulia
Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности договора страхования
Ульян Галина , Каприян Юлия , Rotaru Lilia
Молдавский Государственный Университет
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(10) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-1297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 8

Capital budgeting application in enterprise management
Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(57) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea sistemului de monitorizare a dezvoltării entităţilor municipale prin intermediul raportării trezoreriilor teritoriale
Cernit Rodica1 , Ulian Galina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul activităţilor de prevenire şi combatere a fraudelor fiscal la nivel internaţional. Monografie Chişînău
Ţâu Nicolae1 , Ulian Galina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea controlului propriu al unitatilor patrimoniale
Ulian Galina , Caprian Iulia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(52) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-44. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa de asigurări în Republica Moldova
Ulian Galina , Caprian Iulia , Vişanu Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(57) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-54. Vizualizări-1080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicţia riscului de faliment al firmei
Băncilă Natalia1 , Mihalachi Ruslan2 , Ulian Galina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-55. Vizualizări-1192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul, importanta si necesitatea expertizei contabile vizavi de controlul financiar
Ulian Galina , Caprian Iulia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(52) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-145. Vizualizări-1152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюджетная система Республики Молдова: Сущность, цели и основные характеристики
Ульян Галина , Каприян Юлия , Vişanu Tatiana
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(57) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-248. Vizualizări-2735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Definitivarea şi sistematizarea factorilor apariţiei riscurilor fiscale
Criclivaia Diana , Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Împrumutul şi creditul bancar în circuitul financiar din economia naţionala
Certan Ion , Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe actuale în evoluţia volumului de remitenţe în lume şi în Republica Moldova
Ulian Galina
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(42) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика оценки эффективности управления финансовыми ресурсами предприятия
Данильченко Леонид , Ульян Галина , Каприян Юлия
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(47) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 5 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Teorii privind comerţul internaţional
Ulian Galina1 , Cornea Ion2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(72) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-73. Vizualizări-1007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие инвестиционной деятельности предприятия и ее элементы
Ульян Галина , Шестаковская Анжела , Кожокару Мария
Молдавский Государственный Университет
Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice
2010. Bălți. ISBN 978-9975-50-022-7.
Disponibil online 30 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Основные принципы, методы и логика финансового анализа как инструмента повышения качества управления финансами предприятий
Ульян Галина , Мулик Андрей
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(22) / 2009 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Eficientizarea şi creşterea calităţii actului de control fiscal prin utilizarea aplicaţiei „Excel”
Ulian Galina , Asavetei Răduţu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 3(13) / 2008 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de asigurări sociale de sănătate din România
Ulian Galina , Laşcu Dumitru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 3(13) / 2008 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-180. Vizualizări-1060
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 54