Технопарки как инструменты инновационной политики: международный опыт, возможные уроки для Молдовы
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
891 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-09 13:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.895:338.22(478+100) (2)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (938)
Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificare economică (315)
SM ISO690:2012
ЦУРКАН (ШУШУ) , Aурелия. Технопарки как инструменты инновационной политики: международный опыт, возможные уроки для Молдовы. In: Vector European. 2016, nr. 3, pp. 9-14. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 3 / 2016 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Технопарки как инструменты инновационной политики: международный опыт, возможные уроки для Молдовы
CZU: 001.895:338.22(478+100)
JEL: O1, O3

Pag. 9-14

Цуркан (Шушу) Aурелия
 
Европейский Университет Молдовы)
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2016


Rezumat

С началом нового столетия в развитых странах мира все более явно утверждается экономика знаний. Экономика, основанная на знаниях, меняет законы хозяйственного развития. Появляются новые формы инновационного предпринимательства. Самой эффективной формой становятся технопарки и технополисы. Но, развитие этих форм в разных странах, имеют существенные различия. Вот почему изучение международного опыта так важно.

De la începutul noului secol în lumea dezvoltată tot mai ferm se instalează economia cunoașterii. Economia bazată pe cunoaștere schimbă legile dezvoltării economice. Apar noi forme de antreprenoriat inovațional. Forma cea mai eficientă devin parcurile tehnologice și technopolis. Dar, dezvoltarea acestor forme în diferite țări manjfestă diferențe semnificative. Acesta este motivul pentru un studiu al experienței internaționale.

Since the beginning of the new century in the developed world more firmly installs the knowledge economy. Knowledge economy changes the laws of the economic development. New forms of entrepreneurial innovation appear. The best efficient technology becomes parks and technopolis. But this development shows significant differences across countries. This is a reason for an international experience.

Cuvinte-cheie
экономика знаний, инновационное предпринимательство,

технопарки, технополисы