IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-18 16:23
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 3)
  2019  (3 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2016  (3 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (4 din 3)
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole43569076192941531
Volume167536400
Total451766122329
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   609Descărcări   7

Conţinutul numărului de revistă

Sumar 4-5
Evaluarea sectorului cercetare-inovare: analize şi sugestii. 7-14

CZU: 001.891/001.895

Şuşu-Ţurcan Aurelia
Методики и проблемы построения системы оценивания результативности деятельности научных организаций 14-22

CZU: 001.38(470)

Унтура Г., Zabolotskii Alexei, Krasova Vera
Республика Молдова: инновационный вектор развития 23-29

CZU: 001.895:338.22(477)

Перчинская Наталья
International experience in the field of quota employment system for young people 29-33

CZU: 331.523-053.6+331.91

Colesnicova Tatiana, Gogu Emilia
Sancţiunea clauzei abuzive – abordări comparative sub aspectul integrării europene a legislaţiei consumeriste 33-37

CZU: 346.548

Plotnic Olesea
The importance of factors determining innovative environment of network-based organisation on competitiveness 37-43

CZU: 001.895:338.2:339.137.2

Giedraitis Algirdas
Креативность как залог конкурентного преимущества организации 43-48

CZU: 338.2:339.137.2

Staşis Rimantas, Dementieva Elena
Fostering creativity in the practice of manufacturing organizations 48-55

CZU: 005.591.6:344.7

Grubliene Violeta, Venkevice Loreta, Gedvilas Evaldas
The Czech Republic in the European Union: 10 years of opportunities and challenges 55-65

CZU: 339.923:061.1EU:338(437.3)

Mladen Jan, Capsîzu Valeriu
Învăţământul vocaţional tenic din Republica Moldova în contextual globalizării. modele de organizare a învăţământului profesional tehnic 65-71

CZU: 377.1(478)

Tomşa Aurelia, Midari Veronica
Cercetarea-dezvoltarea în Franţa: prezentări şi opinii 71-76

CZU: 001.89(44)

Negru Ecaterina
Инновационный бизнес с применением экологически чистых технологий 76-79

CZU: 005.591.6:338.2

Гылка К
Caracteristicile activităţii economice externe a Republicii Moldova în condiţiile depăşirii crizei economico-financiare 79-83

CZU: 338.124.4(478):339.56

Corcodel Svetlana, Corcodel Dan
Рынок объектов интеллектуальной собственности Молдовы: теоретические и практические аспекты 84-95

CZU: 347.77(478)

Перчинская Наталья
Regional innovative systems: methodological problems of analysis 96-100

CZU: 001.895:332.12

Kozak Yurii, Zborovska A.
Dinamica investiţiilor în sectorul educaţiei al Republicii Moldova 100-105

CZU: 336.531.2:37(478)

Sedleţchi Nicolae, Şuşu-Ţurcan Aurelia
Responsabilitatea şi iresponsabilitatea, responsabilitatea redusă în dreptul penal 106-111

CZU: 343.2.01

Mariţ Alexandru, Şomicu Marcela
Stabilirea şi determinarea subiecţilor contravenţiilor şi infracţiunilor vamale comise pe teritoriul României 111-118

CZU: 343.359.2(498)

Pasat Aurel-Octavian
Specificul managementului funcţiei publice şi ai funcţionarului public prin prisma cadrului normativ în vigoare 118-126

CZU: 354.08(478)

Pîrţac Grigore, Gheorghiţa Tamara, Pascalu Ina
Interacţiunea statului de drept cu fenomenul justiţiei 126-132

CZU: 340.12

Mihalaş Victoria
Problematica instituţiei transferului de proceduri în materie penală 132-137

CZU: 343.13(478)

Zbancă Tatiana
Legislaţia şi doctrina – privind problematica reorganizării societăţilor comerciale 138-143

CZU: 347.72(478)

Lupaşco Vera
Concurenţa-mijloc de prevenire a puterii economice concentrate 143-148

CZU: 346.545

Sedleţchi Elena
Importanţa,conţinutul şi calcularea termenelor în dreptul civil 148-153

CZU: 347

Deleu Natalia
США-Индонезия: Глобальное партнерство по вопросам безопасности и региональных амбиций 153-159

CZU: 327(73+594)

Podbereznih I.
Unele consideraţii privnd morala şi rolul său normativ 159-163

CZU: 17.0

Alecu Gheorghe
Unele consideraţii privind moartea din perspectivă filozoficǎ şi juridică 163-168

CZU: 128+342.7

Alecu Coralia
Vinovăţia sub formă de imprudenţă 169-172

CZU: 343.2(478)

Mîţu Serghei, Prodan Svetlana
Tradiții noționale ale discursului politic 173-179

CZU: 808.53:32

Bahneanu Vitalina
On the new technologies integration in the educational process 179-182

CZU: 37.016.046:004

Corcodel Svetlana
Activites ludiques et activites orales – des strategies efficaces pour un enseignement du français au niveau precoce 183-186

CZU: 373.3:811.133.1'243

Petcu Tatiana
Пути повышения профессионального уровня будущих специалистов в рамках реализации европейских стандартов качества высшего образования 186-191

CZU: 378.126(477)

Serebreanschi Irina, Serebreanskii Andrei
Actualitatea studierii limbajului juridic englez 191-195

CZU: 811.111'276.6:34

Fiodorov Victoria
Stereotipuri culturale în presa din Republica Moldova : realităţi naţionale şi deziderate europene 196-203

CZU: 316.77:659.3(478)

Enachi Valentina
Practici de reflectare a vieţii private în jurnalismul social 203-208

CZU: 070:316.77

Stepanov Georgeta
Efectele comunicării comportamentale implicite a tutorelui asupra calităţii studiului individual al studentului 208-214

CZU: 378.147-057.87

Ovcerenco Nadejda
Situaţia presei din România - moguli media 214-217

CZU: 070(498)

Creţu Ioana-Narcisa
Europenizarea politicilor mediatice naţionale: cazul Republicii Moldova 218-223

CZU: 32.019.5:659.3(478+4)

Beregoi Natalia
Strategii universitare de dezvoltare (meta) cognitive 224-228

CZU: 378.14

Railean Elena
Unele aspecte etice ale consilierii copilului şi familiei în cadrul instituţiei de învăţământ / liceu 229-233

CZU: 37.015.3+37.018.1

Micleuşanu Zinaida
Narcomania în rândurile adolescenţilor şi unele măsuri de combatere 234-240

CZU: 351.761.3-057.87

Ostrovari Petru
Studiul experimental privind adaptarea studenţilor – obiectiv esenţial al educaţiei universitare moderne 240-247

CZU: 378.14

Ţărnă Ecaterina
Perspective actuale de abordare a Modelelor de relaţii educaţionale prin prisma calităţilor de personalitate ale cadrului didactic 247-253

CZU: 371.135

Davidescu Elena
Utilizarea oportunităţilor diplomaţiei economice multilaterale în cadrul ONU în interesele Republicii Moldova 253-258

CZU: 339.9:338(478)

Chimerciuc Nicolae
Cerinţe de prezentare a articolelor ştiinţifice 259-261