IBN
Închide
Mariţ Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole cat. C - 10
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 13
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2022 - 4

Circumstanţele agravante în cazul uciderii soţului, soţiei sau a unei rude apropiate sau asupra unui membru de familie în codul penal al Republicii Moldova şi în cel al României
Mizdran Mihai1 , Mariţ Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(365-366) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria consumului de alcool şi a incriminării faptelor săvârşite în stare de ebrietate
Bujor Constantin1 , Mariţ Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omorul asupra soţului, soţiei sau unei rude apropiate sau asupra unui membru de familie
Mizdran Mihai1 , Mariţ Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Vector European
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tragerea la răspundere penală și starea de ebrietate ca circumstanţă atenuantă sau agravantă în codul penal al României şi cel al Republicii Moldova
Bujor Constantin1 , Mariţ Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(365-366) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Evoluţia ocrotirii vieţii corelată cu noţiunea de paricid, familicid şi cele conexe acestora
Mizdran Mihai1 , Mariţ Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(246) / 2021 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Protecţia juridică internaţională a genomului uman
Pîslaru Lilia , Mariţ Alexandru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 9(333) / 2019 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia juridică internaţională a genomului uman
Pîslaru Lilia , Mariţ Alexandru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(2)(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Menţinerea, asigurarea şi restabilirea  ordinii publice — obietiv de bază al poliţiei
Voicu Pavel1 , Mariţ Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 8

Content of criminal subculture
Mariţ Alexandru1 , Gumaniuc Veaceslav2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Free International University of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 June, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoaşterea şi previzibilitatea legii penale
Mariţ Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 15 February, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eroarea de drept şi cunoaşterea antijuridicităţii faptei infracţionale
Mariţ Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 15 February, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lupta împotriva crimei organizate:  mecanisme de cooperare judiciară şi instrumente de informare, aplicabile în statele  membre şi  nemembre ale uniunii europene
Capcelea Silvia , Mariţ Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea şi iresponsabilitatea, responsabilitatea redusă în dreptul penal
Mariţ Alexandru1 , Şomicu (Banu) Marcela2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-270. Vizualizări-1940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind prevenirea şi combaterea  criminalităţii violente
Mariţ Alexandru , Duda Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 22 May, 2018. Descarcări-37. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traficul de persoane — fenomen global de crimă organizată
Nistorescu Cristian , Mariţ Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale prevenirii, identificării, depistării şi documentării crimelor prevăzute de articolul 243 Cod Penal al Republicii Moldova
Vrabii Veaceslav , Mariţ Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Asistenţa şi cooperarea statelor pe plan internaţional în combaterea fenomenului infracţional
Cristi Ioan1 , Mariţ Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia conceptelor de responsabilitate şi iresponsabilitate penală
Şomicu (Banu) Marcela1 , Mariţ Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele legate de resocializarea infractorului în perioada post-privativă de libertate
Mariţ Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. II / 2013 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 25 November, 2016. Descarcări-39. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea şi responsabilitatea juridică – analiza conceptelor
Mariţ Alexandru1 , Şomicu (Banu) Marcela2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29