IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-20 09:51
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 3)35
  2020  (2 din 3)77
  2019  (3 din 2)93
  2018  (2 din 2)54
  2016  (3 din 3)41
  2015  (3 din 3)66
  2014  (4 din 3)141
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole50719825973224873134
Volume1817237697
Total5252154968019

Vizualizări   737Descărcări   36

Conţinutul numărului de revistă

Unele aspecte și perspective ale învățământului superior contemporan în contextul dezvoltării serviciului public în Republica Moldova

4-9

CZU: 378.014:351.851

Rusu Victor, Cerba Valeriu

Asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor în legislaţia românească

10-16

CZU: 343.3/.7(498)

Buneci Petre, Buneci Bogdan

Применение законодательства, регулирующего дисциплинарную ответственность судей, прокуроров и полицейских

17-23

CZU: 347.963/.99+351.74

Сосна Александр, Мороз Ремус

Profilul psihocomportamental şi integrarea socială a infractorului minor

24-27

CZU: 343.224.1

Ostrovari Petru, Baltaga Victor

Продвижение прав и свобод человека неправительственными организациями в Республике Молдова

28-34

CZU: 342.72/73:061.2(478)

Сосна Борис, Катан Анастасия

Formele pluralităţii de infracţiuni

35-39

CZU: 343.3/.7

Stoian Anca-Iulia

Unele aspecte privind derapajul de la statul de drept

40-43

CZU: 340.13

Pîrţac Grigore, Pascalu Ina

Особенности заключения и прекращения индивидуальных трудовых договоров с педагогическими работниками

44-49

CZU: 349.22:37091

Петров Владимир, Жосан Дорин

Документальное оформление и порядок оплаты служебных командировок

50-59

CZU: 31.346

Щербатюк Василий

Aspectele securităţii alimentare a Republicii Moldova

60-63

CZU: 51.778(478)

Şcerbacov Elena

Принципы публично-управленческой деятельности в туристско-рекреационной сфере региона

63-66

CZU: 351:338.482

Добрянская Наталья, Лебедева В., Лазука Е.

Securitatea economică a Republicii Moldova: amenințări și perspective

67-70

CZU: 351.86(478)

Daniliuc Aliona

Information Interoperability in Defense System

71-74

CZU: 004.056:351.86

Grecu Mihai, Datel Vratislav

Особенности формирования логистической системы в транзитивной структуре обмена в экономике регионов

75-80

CZU: 330.42

Халилов А.

Стратегия национальной безопасности США: уроки для регионов с переходной экономикой

80-85

CZU: 338.2

Кротенко Юрий, Кротенко Ирина

Малое предпринимательство в Украине и Молдове: перспективы трансграничного сотрудничества

86-90

CZU: 334.713(477+478)

Шевченко-Перепёлкина Р.

Конкурентоспособность продукции предприятий виноградно-винодельческой отрасли и методика их оценки

91-95

CZU: 339.137.2+663.2/.3

Николюк Е., Левчук Ю., Долинская Е.

Aspecte psihologice a coabitării consensuale

96-99

CZU: 316.356.2

Roșca Tatiana

Consilierea carierei profesionale

99-106

CZU: 37.04:316.61

Cojocaru Aurelia

Necesitatea dezvoltării abilităţilor sociale pentru comunicarea cooperantă

113-116

CZU: 316.77

Davidescu Elena

Unele aspecte actuale de formare a conceptelor științifice despre lume la studenți

117-119

CZU: 378.015:001

Ţâgulea Ion

Competențele psihologului specializat în psihologia muncii şi organizaţională

120-125

CZU: 159.9+316.334.2

Ghiban Alina-Mihaela

Dimensiunile mediului familial şi rolul acestuia asupra conduitelor juvenile

125-128

CZU: 316.356.2

Diţa Maria