IBN
Închide

43Publicaţii

836Descărcări

21084Vizualizări

Railean Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Cărţi - 1. Contribuții - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 2.2.Contribuții în monografii - 10
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 4

Managementul calității strategiilor de evaluare digitală. percepția socială a cadrelor didactice în perioada post-COVID -19
Railean Elena
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(96) / 2022 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul competenței de a învăța să înveți la etapa universitară
Railean Elena12
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica managementului tehnologiilor educaționale specifice mediilor de învățare real-virtuale
Railean Elena
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogia educației steam pentru predarea – învățarea științelor reale în învățământul preuniversitar
Railean Elena12
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Institutul de Studii Avansate în Schimbările Antropocentrice al Universității de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Are open textbooks effective for learning? Investigating the issue of human-computer interaction in pedagogical design of open textbook affordable for a diversity of learning environments
Railean Elena1 , Elci Atilla2 , Ivanova Malinka Spasova3 , Alias Maizam4 , Bîrnaz Nina5
1 American University of Moldova,
2 Aksaray University,
3 Technical University, Sofia,
4 Universiti Tun Hussein onn Malaysia, Batu Pahat, Johor,
5 Moldova State University
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1828. 2021. Bristol, UK. ISBN 17426588.
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextul global al accesului deschis la publicațiile științifice
Railean Elena12
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea Americană din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of COVID-19 on psycho-pedagogical issues of remote teaching. A comparative study Moldova - Nigeria
Railean Elena
University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(95) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul schimbărilor societale asupra comportamentului individual și social
Railean Elena
Universitatea Americană din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-51. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul metacogniției și a strategiilor de învățare cu succes în învățământul preuniversitar. studiu sociologic analitic
Railean Elena
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știința educației și contextul global al învățării
Railean Elena12
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul sindromului lipsei sensului vieții în perioada pandemică
Railean Elena , Pavalachi Doina
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 July, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Impactul evaluării formative pentru dezvoltarea abilității de gândire critică în cadrul cursului de psihologie a evaluării
Railean Elena
Universitatea Americană din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learning Resource Management from Investigating Intrinsic Motivation in Various Learning Environments
Railean Elena1 , Trofimov Victoria2 , Aktas Daiva3
1 American University of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”,
3 Vilniaus Kolegija University of Applied Sciences, Vilnius
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici și perspective de implementare a modelului ecosistemic în evaluarea formativă și sumativă
Railean Elena
Universitatea Americană din Moldova
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările societale ale globalizării și educației în condițiile digitalizării lumii moderne
Railean Elena1 , Trofimov Victoria2
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-76. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychological aspects of torture and their impact on social mind
Railean Elena
American University of Moldova
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychological expertise or/and legal psychology: a meta-system review
Railean Elena1 , Baghici Nicoleta2
1 American University of Moldova,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Plagiarism, licensing, and the proper use of digital textbooks
Railean Elena12
1 University of European Studies of Moldova,
2 Academy of Sciences of Moldova
Scholarly Ethics and Publishing: Breakthroughs in Research and Practice
Pennsylvania, SUA: IGI Global, 2019. ISBN 978-152258058-4, 978-152258057-7.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Открытый учебник в контексте глобальных возможностей, проблем и рисков
Railean Elena1 , Катышев Павел2 , Оленев Станислав3
1 Американский университет Молдовы,
2 Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г.Москва,
3 Кемеровский государственный университет, Кемерово
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема интеллекта в современном обществе.
Railean Elena12 , Калькина Валерия2
1 Американский университет Молдовы,
2 Институт перспективных исследований МПГУ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-1042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Affordances in digital textbook use and development
Railean Elena12
1 University of European Studies of Moldova,
2 Academy of Sciences of Moldova
Online Course Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Vol. 4. 2018. Pennsylvania, Statele Unite. ISBN 978-152255474-5, 1522554726, 978-152255472-1.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Metacognition in higher education: Successful learning strategies and tactics for sustainability
Railean Elena
Tiraspol State University
Metacognition and Successful Learning Strategies in Higher Education
Pennsylvania, Statele Unite: IGI Global, 2017. ISBN 978-152252219-5, 1522522182, 978-152252218-8.
Disponibil online 18 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metasystems learning design theory on information visualization
Railean Elena
Moldova State University
International Conference Information Visualisation IV 2017
Ediția 21. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153860831-9.
Disponibil online 22 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preface
Railean Elena1 , Elci Alev2 , Elci Atilla2
1 Tiraspol State University,
2 Aksaray University
Metacognition and Successful Learning Strategies in Higher Education
Pennsylvania, Statele Unite: IGI Global, 2017. ISBN 978-152252219-5, 1522522182, 978-152252218-8.
Disponibil online 19 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

A paradigm shifths and user interface design models
Railean Elena123
1 Moscow State Pedagogical University,
2 University of European Studies of Moldova,
3 Tiraspol State University
Lecture Notes in Educational Technology
New York, Statele Unite: Springer International Publishing, 2016. ISSN 21964963.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital screens and issues of multiliteracies’ learning
Railean Elena123
1 Moscow State Pedagogical University,
2 University of European Studies of Moldova,
3 Tiraspol State University
Lecture Notes in Educational Technology
New York, Statele Unite: Springer International Publishing, 2016. ISSN 21964963.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impacts of digital revolution on learning
Railean Elena123
1 Moscow State Pedagogical University,
2 University of European Studies of Moldova,
3 Tiraspol State University
Lecture Notes in Educational Technology
New York, Statele Unite: Springer International Publishing, 2016. ISSN 21964963.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea pe tot parcursul vieţii în context european: impactul economic, social şi de mediu din perspectivă metasistemică
Railean Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-135. Vizualizări-1654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knowledge ecology and sustainable development
Railean Elena123
1 Moscow State Pedagogical University,
2 University of European Studies of Moldova,
3 Tiraspol State University
Lecture Notes in Educational Technology
New York, Statele Unite: Springer International Publishing, 2016. ISSN 21964963.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia actuală şi perspectivele elaborării manualului digital în sistemul educaţional din Republica Moldova
Railean Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teacher-centered versus learner-centered design of screen
Railean Elena123
1 Moscow State Pedagogical University,
2 University of European Studies of Moldova,
3 Tiraspol State University
Lecture Notes in Educational Technology
New York, Statele Unite: Springer International Publishing, 2016. ISSN 21964963.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Analitica învățării pentru învățământul superior
Railean Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul major al globalizării asupra educației: îmbătrânirea demografică
Railean Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-75. Vizualizări-1198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul globalizării asupra educaţiei: abordare metasistemică
Railean Elena
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-47. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Digital textbook in personal learning portfolios: A case of interdisciplinary pedagogical innovation for sustainability
Railean Elena
Academy of Sciences of Moldova
Handbook of research on pedagogical innovations for sustainable development
IGI Global, 2014. ISBN 9781466658578, 1466658576. ISBN 978-146665856-1.
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instructional dynamic and flexible strategy: Integrity of effective activities for engaging all learners in classrooms
Railean Elena12
1 Moldova State University,
2 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Critical practice in P-12 education: Transformative teaching and learning
IGI Global, 2014. ISBN 978-146665060-2, 1466650591, 978-146665059-6.
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii universitare de dezvoltare (meta) cognitive
Railean Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-69. Vizualizări-1118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Indicele de calitate a manualului electronic
Railean Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(25) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Procesul de elaborare a manualului electronic în conceptul paradigmei umaniste şi a teoriei sistemelor bioecologice
Railean Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(15) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări metodice pentru elaborarea manualelor electronice
Railean Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(49) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1034
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Evaluarea informatizată: Abordare psihopedagogică şi metodologică
Railean Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-32. Vizualizări-965
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologia de formare a competenţei digitale prin includerea manualului electronic în procesul didactic real
Railean Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 42 of 42