IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 3)35
  2020  (2 din 3)77
  2019  (3 din 2)93
  2018  (2 din 2)54
  2016  (3 din 3)41
  2015  (3 din 3)66
  2014  (4 din 3)141
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole50721065476434873134
Volume1818886874
Total5252295408517

Vizualizări   1297Descărcări   23

Conţinutul numărului de revistă

Sumar 4-5
Worth of discipline for human resource management performance (Indonezia) 6-11

CZU: 005.962.15(594)

Dahlia Ratna, Budiono Gatut Luhar, Tunggadewi Jiwa
Strategii nationale de investitii şi crearea locurilor de munca în Romania (Romania) 11-17

CZU: 331.56/.57(498)

Ciobanu Ghenadie
Necesitatea dezvoltării statisticii in societatea cunoașterii 18-21

CZU: 330.101

Oriol Irina
The impact of the transformation of business environment on hrm in the context of modern marketing (Lithuania) 22-28

CZU: 339.138:005.962.13(474.5)

Viningiene Daiva, Ramanauskas Julius
Структурно - функциональный анализ междисциплинарных проектов (Россия) 28-33

CZU: 001.891:378(470)

Унтура Г.
Становление банковской системы в Чешской Республики (Czech Republic) 33-37

CZU: 336.711(437.3)

Hlusova Maria, Guştiuc Ala
Проблемы информационно-аналитического обеспечения евроинтеграционных процессов 37-44

CZU: 657.41/.45(478)

Щербатюк Василий
Valorificarea teoriilor învățării în organizarea procesului educațional la matematică în ciclul preuniversitar 45-49

CZU: 37.02:51

Zastînceanu Liubov
Особенности признания и оценки в бухгалтерском учете инновационных активов предприятия 49-55

CZU: 657.6:658.152

Балан И.
Электронное правительство как элемент модернизации деятельности органов публичного управления на основе европейских стандартов 55-61

CZU: 354:004(478)

Бургуджи Сергей
Recunoaşterea imaginilor în baza imaginilor de moment - inovaţii actuale 61-67

CZU: 004.93

Perju Veaceslav, Mititelu Vitalie
Importanţa inducţiei pentru investigarea organizării contabilităţii la entităţile din Republica Moldova 67-73

CZU: 657.2:658.1(478)

Grîu Maia
Modele și politici migraționale contemporane 73-79

CZU: [314.74+325.1](100)

Andrieş Vasile
Специфика развития малого бизнеса в Республике Молдова 79-85

CZU: 334.713.012.64(478)

Барбарош Екатерина, Назар Надежда
Многоликая коррупция: выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления (Украина) 86-91

CZU: [328.185+343.352](477)

Bogomaz Vitalii
Conţinutul teoretico-aplicativ al prevenirii criminalităţii (Romania) 92-96

CZU: 343.9(498)

Cristi Ioan
Практический – правовой аспект действий по сокращению выплат заработной платы «в конверте» 96-103

CZU: 349.232:331.2(478)

Стахи А.
О некоторых вопросах применения уголовной ответственности за налоговые нарушения 103-109

CZU: 343.359.2(478)

Сосна Борис, Nistor Mihail
Conceptualizarea contractului de tranzacție potrivit legislației civile a Republicii Moldova 109-114

CZU: 347.769(478)

Deleu Iurie
Геополитический контекст энергетической безопасности в Причерноморском регионе 114-118

CZU: 327.8:620.9(477)

Киндыбалюк Оляна
Aspecte privind regimul juridic al contractului electronic și a semnăturii electronice (digitale) în Republica Moldova 118-122

CZU: 347.74:004.738.5(478)

Chirtoacă Leonid
Реклама как идеологема общества всеобщего благоденствия (Украина) 122-126

CZU: [316.77:659.1+32.019.5:659.1/.4](477)

Demcenko Maxim
Omul, măsură a lucrurilor şi destinatar al legilor (Romania) 127-129

CZU: 340.12(498)

Tudor Leontina-Vasilica
Alejandro Cioranescu. Diccionario etimológico rumano.- universidad de la laguna: biblioteca filológica, 1958-1966 130-135

CZU: 811.135.1'374.4

Rusnac George
Valorificarea axiologiei naţional-universale în formarea competenţei de comunicare profesională în limba engleză la studenţi 136-141

CZU: 37.02:811.111'243'271.12

Tulei Angela
Teaching English means of modality 141-147

CZU: 811.111'36

Boico Dorina
The importance of equivalence in translating proverbs 147-154

CZU: 811.111'255.2:82-84

Scoarţă Veronica
Tipologia actelor de vorbire 154-159

CZU: 81'271.12

Sîmboteanu Tatiana
Limbajul mediatic – factor constituitiv al unei imagini adecvate a fenomenelor reflectate 160-163

CZU: 811.135.1'272

Deresco Petru
Strategii de prevenire a stresului professional 164-169

CZU: 159.942.5:331.101

Micleuşanu Zinaida
Intoxicaţiile cu alcool şi medicina legală 169-174

CZU: 316.624:613.81(478)

Ostrovari Petru
Cunoaştere muzicală – mijloc de comunicare artistică 174-179

CZU: 316.77:78.07

Graneţkaia Lilia, Leşchevicene Svetlana
Profilaxia abuzului sexual la minori În cadrul educaţiei familiale 179-183

CZU: [159.922.7+37.018]:343.62

Saracuţa Victoria
Aspectele juridico - psihologice privind prevenirea și combaterea criminalității în rîndul minorilor 183-187

CZU: 343.915+316.524-053.6

Nistor Mihail
Cerinţe de prezentare a articolelor ştiinţifice 188-190