IBN
Închide
Deresco Petru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 2

Creativitatea lexicală – condiţia fundamentală a integrităţii unui text autonomy
Deresco Petru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresivitatea individual în textele publicistice
Deresco Petru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Limbajul mediatic – factor constituitiv al unei imagini adecvate a fenomenelor reflectate
Deresco Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 10 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Disfuncţionalităţi ale limbajului în mass-media din Republica Moldova.
Deresco Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. II / 2013 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 25 November, 2016. Descarcări-38. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Formalizarea materiei teoretice – o necesitate a manualului şcolar
Deresco Petru
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de plasticizare a expresiei verbale
Deresco Petru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzii. Ion Bărbuţă. Structura pragmasemantică a enunţului din limba română.
Deresco Petru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Valorificarea contextuală integrală a metodelor integrative de predare (metoda „6 De ce?”)
Deresco Petru1 , Moraru Stella2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Liceul „M. Eminescu”, s. Ghindeşti, r. Floreşti
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 7 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Paradigma interpretării textului poetic în viziunea lui N. Corlăteanu
Deresco Petru
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţe formative ale dialogului berejanian
Deresco Petru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Precizări la semantizarea termenilor în şcoală (nuvela)
Deresco Petru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(246) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11