IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-21 15:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 3)40
  2019  (3 din 2)93
  2018  (2 din 2)54
  2016  (3 din 3)41
  2015  (3 din 3)66
  2014  (4 din 3)141
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole435111625347441531
Volume1611346471
Total4511229713945

Vizualizări   872Descărcări   12

Conţinutul numărului de revistă

Sumar 4-4
Realităţi legislative şi interpretări practice privind activitatea Comisiei Naţionale de integritate a Republicii Moldova 8-11

CZU: 342(478)

Ioniţă Diana
Better classrooms need effective technology integration 12-20

CZU: 378.1(549.1)

Manzoor A.
Evolution of the Ukraine – EU STI cooperation 20-24

CZU: 341.24(477)+341.217(4)UE

Dubynskyi Yegor
Extinderea comunicărilor în transfer tehnologic în regiunea transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova 25-28

CZU: 001.895:338(478+498+477)

Iatchevici Vadim
Analiza statistică a finanţării activităţii ştiinţifice în Republica Moldova în contextul economiei bazate pe cunoaştere . Articol de sinteză 29-40

CZU: 311.2:336.531.2:001.89(478)

Şuşu-Ţurcan Aurelia, Oprea Olga
Could euro-integration substitute economic ties with Russia? 40-47

CZU: 339.56(477:4)

Egorov Igor
Inovaţii în competenţele şi calificările manageriale. Articol de sinteză. 48-56

CZU: 005.322:316.46(478)

JEL: O320, O33, O39

Şuşu-Ţurcan Aurelia
Environmental pollution and global climate change: a strategic deterrence business and social problem 57-66

CZU: 504.75.05(100)

Budiono Gatut Luhar, Tunggadewi Jiwa
Общетеоретические вопросы финансово-хозяйственного контроля 66-76

CZU: [336.148+657.6:658.14/.15](478)

JEL: M400

Щербатюк Василий, Евдокимович В.
Некоторые аспекты регулирования оплаты труда в стране и за рубежом в целях достижения достойного уровня заработной платы 76-83

CZU: 331.21(478+100)

JEL: M120, M510, M520

Гусликова Наталья
Правовое регулирование обеспечения доступа детей с ограниченными возможностями к качественному образованию 84-90

CZU: 342.733:37.014.1

Сосна Борис, Grecu D.
Identificări conceptuale ale politicii externe, interesului naţional şi procesul integraţionist 90-94

CZU: 327(478)

Pascalu Ina
Il difficile governo del territorio in età moderna. Un caso emblematic : il mezzogiorno d'Italia in anni di emergenza 94-106

CZU: 94(450+460)

Fusco Idamaria
Linguistic features in legal texts 107-113

CZU: 81'276.6:34

Parllaku Matilda
La traduction des textes de presse : le cas de la siglaison 113-121

CZU: 81'25

Dado Fjoralba
Les noms propres : de la figure du discours à un élément du lexique 122-128

CZU: 81'373

Gishti Eglantina, Dado Fjoralba
Prefixul expresiv „o” - în limba română 128-134

CZU: 811.135.1'373.6

Rusnac Gheorghe
La composante culturelle dans le developpement de la litteratie en langue etrangere 134-139

CZU: 37.02:811+008:316.7

Nasufi Eldina
Aspectele dependenţei psihice, fizice şi facrorii de risc a consumului de droguri 140-146

CZU: 316.624:613.83(478)

Cheianu Silvia
Recenzie la monografie 147-148

CZU: 001.8(478)

Doga Valeriu, Gribincea Alexandru
Cerinţe de prezentare a articolelor ştiinţifice 149-149