IBN
Închide
Barbăroş Ecaterina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2017 - 1

Антиифляционные методы борьбы в Республике Молдова
Барбарош Екатерина1 , Назар Надежда2
1 Академия публичного управления,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Managementul anticriză în întreprinderile mici şi mijlocii din Republica Moldova
Barbăroş Ecaterina1 , Nazar Nadejda2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-959
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Micul business – cheia managementului anticriză în Republica Moldova
Barbăroş Ecaterina1 , Nazar Nadejda2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea analizei de marketing în activitatea întreprinderii
Barbăroş Ecaterina1 , Nazar Nadejda2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(91) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 September, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Aplicarea marketingului în administraţia publică din Republica Moldova
Barbăroş Ecaterina1 , Nazar Nadejda2 , Tighineanu Steluta1
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 April, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calitativă a sistemului de securitate a informaţiilor din Republica Moldova în perioada de criză economică
Barbăroş Ecaterina , Frunze Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa managementului riscului în securitatea informaţională a Republicii Moldova
Barbăroş Ecaterina1 , Nazar Nadejda2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Impactul şomajului asupra securităţii economiei naţionale a Republicii Moldova
Barbăroş Ecaterina1 , Nazar Nadejda2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(84) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 November, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile managementului în micul business
Barbăroş Ecaterina1 , Nazar Nadejda2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 1 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реклама: сущность и особенности в Республике Молдова
Барбарош Екатерина1 , Назар Надежда2
1 Академия публичного управления,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Administrarea Publică
Nr. 2(82) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 22 May, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика развития малого бизнеса в Республике Молдова
Барбарош Екатерина1 , Назар Надежда2
1 Академия публичного управления,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Vector European
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 February, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Importanţa procesului investiţional în sectorul agroalimentar
Barbăroş Ecaterina1 , Nazar Nadejda2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul fondului funciar în dezvoltarea sectorului agrar al Republicii Moldova
Barbăroş Ecaterina , Barbaroş Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Caracteristica evaluării fondului funciar în Republica Moldova
Barbaroş Ion1 , Barbăroş Ecaterina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Eficienţa utilizării resurselor funciare în pomicultura Republicii Moldova
Barbaroş Ion1 , Barbăroş Ecaterina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul fondului funciar în Republica Moldova
Barbaroş Ion1 , Barbăroş Ecaterina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Effective use of land fruit trees in the northern zone of the republic of moldova
Barbaroş Ion1 , Barbăroş Ecaterina2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 24 (1). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-191-3 .
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Некоторые направления по улучшению налогооблажения малого и среднего бизнеса
Барбарош Екатерина1 , Беда Оксана2
1 Академия публичного управления,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Administrarea Publică
Nr. 4(52) / 2006 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18