IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-19 08:12
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 3)
  2019  (3 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2016  (3 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (4 din 3)
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole43568469190141531
Volume167495398
Total451759642299
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   314Descărcări   45

Conţinutul numărului de revistă

Regimul juridic a cazurilor de stingere a dreptului de uzufruct

5-8

CZU: 347.252

Bîtca Ion

Relevanța acțiunilor posesorii în contextul noilor dispoziții civile din România

9-16

CZU: 347(498)

Costache Mirela

Importanța autonomiei universitare în actul educațional

16-18

CZU: 378.1

Dobrea Mădălina

Specificul expertizei medico-legală psihiatrică

19-22

CZU: 340.66

Ostrovari Petru, Baltaga Victor

Consolidarea statalității Republicii moldova în contextul actelor juridice – 660 de ani de la întemeierea Tării Moldovei

23-27

CZU: 342.15:94(478)

Puşcaş Victor, Roman Alexandru

Constituirea parlamentului Republicii Moldova: aspect teoretico-practice

27-31

CZU: 342.5(478)

Pascalu Ina

Правовые аспекты политического риска

32-36

CZU: 32:340

Пырцак Григорий, Алымова Татьяна

Совершенствование правового регулирования принудительного исполнения исполнительных документов

37-42

CZU: 347

Сосна Борис

Особенности защиты права на справедливое судебное разбирательство в разумный срок

43-47

CZU: 341.231.14

Сосна Александр

Nivelul de trai și exodul creierilor

48-56

CZU: 331.5

Baghdadi Sohir

Gestiunea structurii financiare a întreprinderii

56-60

CZU: 658.15

Duhlicher Grigore

Strategii şi tehnici moderne de lobby

61-68

CZU: 328.18

Cojocaru Vadim, Mantaluța Aliona

Asigurarea proceselor de management prin eficientizarea managementului sistemului informaţional

68-75

CZU: 339.138:004

Şargu Lilia, Lupu Constantin

Эффективность использования земли в сельском хозяйстве: особенности расчета земельного потенциала

76-80

CZU: 338.43(478)

Дудогло Татьяна

Нестабильность производства продукции сельского хозяйства в зонах неустойчивого земледелия

80-84

CZU: 338.314:336:658.155(478)

Катан Петр, Пармакли Дмитрий

Сравнительный анализ состояния зернопроизводства в Республике Молдова и Хмельницкой области Украины

85-91

CZU: 338.43(478)

Пармакли Дмитрий, Зеленский В., Зеленский А.

Современное состояние экономически активного населения Республики Молдова

92-97

CZU: 314(478)

Стайков Евгений

Особенности усовершенствования системы стимулирования труда на предприятии

97-100

CZU: 331.101.386

Ткач К.

Metoda observării ca parte componentă a aspectului educațional în procesul familiarizării preșcolarilor cu natura

101-106

CZU: 373.2

Cojocaru Aurelia, Panczi Violina

Educarea limbajului

106-108

CZU: 37.02

Cojoleancă Bogdan

Autocunoaşterea ca dimensiune a dezvoltării personale

108-112

CZU: 37.015

Davidescu Elena

Particularitățile psihologice și comportamentale ale copiilor străzii

113-118

CZU: 159.922.7

Diţa Maria, Vîrlan Maria

Formarea coeziunii grupului prin cooperare în clase incluzive

119-124

CZU: 376.5

Frunze Olesea, Lapoşina Emilia

Recuperarea copilului cu autism folosind terapia comportamentală aplicată

124-127

CZU: 159.922.76:376.4

Lucaci Ionela

Dinamica componentelor identității sociale în psihologia modernă

127-133

CZU: 316.344

Roșca Tatiana

Importanța instructiv – educativă a jocului didactic matematic

134-136

CZU: 373.091:51

Țebrean Lucica