IBN
Închide
Balan Igor
Cuvinte-cheie (95): term of use (3), fair value (3), control intern (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

The role of the customs service in ensuring the economic security of the state
Balan Aliona1, Balan Igor2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Bitcoin – un deceniu de cripto-entuziasm și cripto-scepticism
Balan Igor1, Harti Vlad2
1 Free International University of Moldova,
2 University of Kent at Canterbury
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Cu privire la esența și clasificarea capitalului
Balan Igor1, Erhan Valeriu2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 BC Moldova Agroindbank S.A.
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la recunoașterea și evaluarea inițială a imobilizărilor
Balan Igor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical and applied aspects regarding the accounting of fixed assets
Balan Igor, Spînu Ana, Burlea Ecaterina
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Particularităţile evaluării riscurilor de control intern la efectuarea auditului independent
Balan Igor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 10 October, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Evoluţia profesiei de auditor şi rolul acap ca organizaţie de referinţă în Republica Moldova
Şelaru Marina1, Balan Igor2
1 Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 22 October, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile de organizare a misiuniilor şi evaluarea activităţii de audit intern la entităţile economice
Balan Igor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 22 October, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea activităţii bancare prin prisma acordului de capital Basel II
Erhan Valeriu1, Balan Igor2
1 BC Moldova Agroindbank S.A.,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 24 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности признания и оценки в бухгалтерском учете инновационных активов предприятия
Балан И.
Международный Независимый Университет Молдовы
Vector European
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Conceptul, interconexiunea şi armonizarea rapoartelor manageriale cu standardele internaţionale de contabilitate
Balan Igor1, Ţugulschi Iuliana2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2013 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 27 October, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка аудиторского риска существенных искажений в результате мошенничества
Балан И.
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Economice
Nr. 3-4 / 2013 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 25 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Pseudo Jahn-Teller origin of the out-of-plane distortion in free excited and coordinated tetraatomic molecules X2CE (X=H, F, Cl; E=O, S)
Balan Igor, Gorinchoy Natalia
Institute of Chemistry
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pseudo Jahn-Teller origin of the out-of-plane distortion in free excited and coordinated tetraatomic molecules X2CE (X=H, F, Cl; E=O, S)
Balan Igor, Gorinchoy Natalia
Institute of Chemistry
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Методика определения аудиторской выборки с помощью случайного и систематического отбора
Балан И.
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение уровня существенности статей актива бухгалтерского баланса с помощью дедуктивного подхода
Балан И.
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Собственно-случайный отбор – один из способов извлечения выборок в аудите
Балан И.
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная характеристика и оценка сущности ревизии и внутреннего аудита
Балан И.
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Toxicophores and quantitative structure – toxicity relationships for some environmental pollutants
Gorincioi Natalia, Ogurţov Ivan, Tihonovschi Andrei, Balan Igor, Bersuker Isaac, Marenich A, Boggs J
Institutul de Chimie al AŞM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(3) / 2008 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Cerinţe noi faţă de articolele de consumuri
Balan Igor, Frecăuţeanu Alexandru
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 3(59) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21