FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Vector European
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources)30 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 130 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
27 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.177 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Guceac Ion, m.c., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
2. Mişcoi Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
3. Şlapac Mariana, m.c., dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
4. Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Bichicean Gheorghe, prof.univ., Romanian-German University of Sibiu (România)5 puncte
2. Samali Serghei, dr., prof.univ.5 puncte
3. Buneci Petre, dr., prof.univ., Universitatea Ecologică Bucureşti (România)5 puncte
4. Cozac Iurii, dr., prof.univ., Академия экономических наук Украины (Ucraina)5 puncte
5. Floroiu Mihai, dr., prof.univ., Universitatea Danubius, Galaţi, România (România)5 puncte
6. Puşcă Corneliu-Andy, dr., conf.univ., National School of Political Studies and Public Administration (România)5 puncte
7. Cojoleancă Bogdan, dr., prof., Seminarul Teologic -Mitropolitul Dosoftei- Suceava (România)5 puncte
8. Valeeva Iulia, dr., conf.univ., Казанский кооперативный институт (Rusia)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
6 din 23 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
209 puncte
1. Băieşu Aurel, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204846467
2. Bichicean Gheorghe, prof.univ., Romanian-German University of Sibiu (România) - Scopus Author ID - 55440334300
3. Burian Alexandru, dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204128316
4. Floroiu Mihai, dr., prof.univ., Universitatea Danubius, Galaţi, România (România) - Scopus Author ID - 57193429898
5. Puşcă Corneliu-Andy, dr., conf.univ., National School of Political Studies and Public Administration (România) - Scopus Author ID - 56272326200
6. Samali Serghei, dr., prof.univ. - Scopus Author ID - 57204128316, Scopus Author ID - 7801640845
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
144 autori in ultimii 3 ani, 54 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
75 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
144 autori in ultimii 3 ani, 5 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
28 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3103 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2013-2020
1 punct pentru fiecare an de apariție
7 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2019 (3 din 2)
2018 (2 din 2)
2016 (3 din 3)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.337 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 497 puncte