FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Vector European
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources)30 puncte
eLIBRARY.RU, 2021-01-0130 puncte
CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), 2021-05-0530 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 190 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
25 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1125 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Guceac Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
2. Şlapac Mariana, m.c., dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
3. Moraru Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
4. Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Bichicean Gheorghe, dr., prof.univ., Romanian-German University of Sibiu (România)5 puncte
2. Samali Serghei, dr., prof.univ., Universitatea de Stat din Belarus (Belarus)5 puncte
3. Buneci Petre, dr., prof.univ., Universitatea Ecologică din Bucureşti (România)5 puncte
4. Cozac Iurii, dr., prof.univ., Академия экономических наук Украины (Ucraina)5 puncte
5. Valeeva Iulia, dr., conf.univ., Казанский кооперативный институт (Rusia)5 puncte
6. Floroiu Mihai, dr., prof.univ., Universitatea Danubius, Galaţi, România (România)5 puncte
7. Puşcă Corneliu-Andy, dr., conf.univ., National School of Political Studies and Public Administration (România)5 puncte
8. Cojoleancă Bogdan, dr., prof.univ., Seminarul Teologic -Mitropolitul Dosoftei- Suceava (România)5 puncte
9. Pavalache-Ilie Mariela, dr., prof.univ., Universitatea "Transilvania" din Braşov (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
9 din 28 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
257 puncte
1. Bichicean Gheorghe, dr., prof.univ., Romanian-German University of Sibiu (România) - Scopus Author ID - 55440334300
2. Burian Alexandru, dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - JLM-1530-2023 , Scopus Author ID - 57204128316
3. Catan Petru, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57336559800
4. Floroiu Mihai, dr., prof.univ., Universitatea Danubius, Galaţi, România (România) - Scopus Author ID - 57193429898
5. Parmacli Dumitru, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Comrat (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 58097116700
6. Puşcă Corneliu-Andy, dr., conf.univ., National School of Political Studies and Public Administration (România) - Scopus Author ID - 56272326200
7. Samali Serghei, dr., prof.univ., Universitatea de Stat din Belarus (Belarus) - Scopus Author ID - 57204128316, Scopus Author ID - 7801640845
8. Şargu Lilia, dr., conf.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218208965
9. Valeeva Iulia, dr., conf.univ., Казанский кооперативный институт (Rusia) - Scopus Author ID - 56177859800
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
174 autori in ultimii 3 ani, 37 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
43 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
174 autori in ultimii 3 ani, 16 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
74 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3117 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2013-2024
1 punct pentru fiecare an de apariție
11 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2023 (2 din 2)
2022 (2 din 2)
2021 (2 din 2)
2020 (2 din 2)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.341 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 623 puncte