IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-17 23:17
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 3)40
  2019  (3 din 2)93
  2018  (2 din 2)54
  2016  (3 din 3)41
  2015  (3 din 3)66
  2014  (4 din 3)141
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole435105603312341531
Volume1610946468
Total4511165493591

Vizualizări   795Descărcări   27

Conţinutul numărului de revistă

Технопарки как инструменты инновационной политики: международный опыт, возможные уроки для Молдовы 9-14

CZU: 001.895:338.22(478+100)

JEL: O1, O3

Цуркан (Шушу) Aурелия
Development of education in Indonesia an effort to strengthening innovation systems and international competitiveness 14-20

CZU: 378.1(594)

JEL: I210, O1.

Sudarman Enjang, Sawitri Ni Nyoman, Budiono Gatut Luhar
Modele de creare a întreprinderilor de tipul spin-off în susținerea transferului tehnologic și valorificării cunoștințelor 20-28

CZU: 001.895:334.012.63/.64(478)

JEL: G0; O3; O31; I2; M2; F63; P31; P42

Maier Lidia
Politici inovatoare pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii 29-37

CZU: 338.439.02(478)

JEL: O1, Q1, Q16

Şuşu-Ţurcan Aurelia, Bujor Tatiana
Bogor Indonesia Government corruption eradication_a leadership, control, professionalism, financial resources, ethics and decency, society’s participation practices 37-44

CZU: 328.185(594)

JEL: O1, A10, E20, J53

Riyadi Slamet
Финансовая отчетность в информационном обеспечении управления 44-54

CZU: 657.6:658.14/.15(478)

JEL: M41

Щербатюк Василий
Abordarea conceptelor şi mecanismelor de reglementare a profesiilor liberale în Canada 54-62

CZU: 349.22:331.542(71)

JEL: N900

Ciobanu Mihai
Moldova's foreign trade in the context of political and economic instability 63-71

CZU: 339.56(478)

JEL: F130, E310, O100.

Ganciucov Valentina, Gutium Tatiana, Ceban Alexander
Расходы как важные объекты бухгалтерского учета 72-82

CZU: 657.6:658.14/.15(478)

JEL: M41

Щербатюк Василий
World electronics specialization and cooperation 82-89

CZU: 339.016.23:004

JEL: E65, M210, M31, O52

Guşilo Sergiu, Gribincea Alexandru
Despre dreptul de superficie la etapa contemporană 90-99

CZU: 347.23(478)

Frunză Iurie, Sosna Boris
Securitatea psihologică și modele de intervenție asupra traumei 100-115

CZU: [159.9+316.614]:37.0

Cheianu Silvia, Musteaţă Iraida
Репортаж с Перчинской Н. 116-120

CZU: 001.895:338(478)

Madan Vladimir