IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-07 10:50
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 3)
  2019  (3 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2016  (3 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (4 din 3)
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole43569321194341531
Volume167566407
Total451768872350
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   298Descărcări   61

Conţinutul numărului de revistă

Percheziţia informatică – procedeu probatoriu pentru descoperirea, identificarea şi strângerea probelor stocate într-un sistem informatic

5-10

CZU: 343.98:004

Buneci Bogdan

Executarea mandatului de supraveghere tehnică

11-14

CZU: 343.98

Buneci Petre

Conceptul şi determinarea criminalitatăţii internaţionale

14-19

CZU: 343.9

Ceban Cristina, Popovici Mihai-Claudiu

Reglementări vizând protecţia stratului de ozon şi lupta contra efectului de seră

20-24

CZU: 349.6:504.06

Ceban Cristina, Triboi-Mihăiță Cristinel

Personalitatea răspunderii penale în dreptul penal român

25-30

CZU: 343.1(498)

Duvac Constantin

Politica de extindere a Uniunii Europene şi politica europeană de vecinatate

30-34

CZU: 327

Frunze Ion, Ticu Ioan

 Protecția tinerilor în legislația internațională

34-38

CZU: 341.231.14

Guja Alexandru

Avocatul – cel chemat în ajutor

39-47

CZU: 347.965

Hotca Mihai Adrian

Respectarea drepturilor omului și a statului de drept - valoare fundamentală a Uniunii Europene

48-53

CZU: 341.231.14

Pîrţac Grigore, Țurcanu Alina

Contractul de credit bancar

53-56

CZU: 347.457

Slutu Nicolae, Prodan Svetlana

Назначение адвоката ответчику, место жительства которого неизвестно

57-61

CZU: 347.965

Арсени Игорь

Изменение менталитета как необходимая предпосылка противодействия пыткам

61-67

CZU: 343.255

Рапопорт Анатолий, Боршевский Андрей, Сосна Александр

Административный кодекс Республики Молдова и проблемы применения его отдельных норм

67-72

CZU: 342.9(478)

Сосна Борис, Мороз Ремус

Esența economică și tipologia strategiilor operaționale ale întreprinderii din industria farmaceutică

73-81

CZU: 615.1

Barbilian Gh. Adrian, Rusu Vasilica

Previziunea perfecționării cunoștințelor în spațiul universitar

81-85

CZU: 378.4

Haila Abu Arar

Perfecționarea sistemului de management în cadrul întreprin-derii în condițiile situațiilor atipice

86-92

CZU: 658:005

Şargu Lilia

Regional economic development and security in the context of Danube region strategy

92-96

CZU: 339.92(282.243.7)

Golovataya Lyudmila, Andreeva Tatiana, Duhlicher Grigore

A managers’ conflict between the organizations security and safety

96-100

CZU: 005

Leck Hod, Sirota Julia

Analysis of the food security through the prism of the self-insurance level of the Republic of Moldova

100-102

CZU: 338.439.6(478)

Şcerbacov Elena

Совершенствование качества и конкурентоспособности образовательных услуг на примере Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации

103-109

CZU: 378.4(470+571)

Валеева Юлия

Урбан-туризм как самостоятельное инновационное направление в международном туризме Молдовы

109-114

CZU: 338.48(478)

Кротенко Ирина, Жигарева Елена

Сравнительный анализ состояния производства продукции растениеводства в Республике Казахстан и Республике Молдове

114-121

CZU: 338.43(478)

Пармакли Дмитрий, Дудогло Татьяна, Есбулатова А., Аринкин Е.

Состояние и динамика развития рынка международных туристических услуг Одесского региона Украины

122-128

CZU: 338.48(477)

Уханова И., Козак Ю.

Modelarea comportamentului adolescenților abuzați

129-138

CZU: 159.922.7

Cojocaru Aurelia, Panczi Violina

Factorii de influenţă a nivelului de autoeficacitate personală

138-145

CZU: 159.923

Davidescu Elena

Strategii aplicative axate pe dezvoltarea personală a elevilor din ciclul gimnazial

145-151

CZU: 373.015

Davidescu Elena, Măligă Doina

Particularitățile psihologice ale vârstnicilor

151-153

CZU: 316.6

Diţa Maria, Leu Natalia

Determinarea semnului ascendentului prin cercetarea morfologică a aspectului omului

154-162

CZU: 159.923.4/.6:133.52

Iordachi Sergiu

Angajarea în viața de cuplu a tinerilor în dependență de valorile acestora

162-166

CZU: 316.356.2

Perjan Carolina, Popescu Cristina

Rezolvarea situațiilor conflictuale în mediul educațional

166-169

CZU: 316.6:37.0

Rusnac Valentina

Educația morală

170-174

CZU: 37.034

Rusu Paraschiva Rodica

Formarea stereotipurilor de gen și impactul asupra societății

174-177

CZU: 305

Stavila Alina

Brandingul personal ca dimensiune a succesului profesional al cadrelor didactice

178-181

CZU: 37.091

Tintiuc Tatiana

Особенности образа «я» современных солдат-срочников

182-185

CZU: 159.923-057.36

Гаврилюк Ана, Краева А.