IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-14 16:23
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 3)35
  2020  (2 din 3)77
  2019  (3 din 2)93
  2018  (2 din 2)54
  2016  (3 din 3)41
  2015  (3 din 3)66
  2014  (4 din 3)141
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole50718697671454873134
Volume1816069683
Total5252030457828

Vizualizări   517Descărcări   60

Conţinutul numărului de revistă

Ocupațiunea – mod de dobândire a dreptului de proprietate

5-10

CZU: 347.23

Bîtca Ion, Bancilă Daniel

Cauze și condiții de reorganizare a societăților comerciale

10-13

CZU: 347.7

Lupaşco Vera

Teoriile contemporane ale personalității infractorului

14-19

CZU: 343.95

Ostrovari Petru

Caracterul problemelor referitor la procesul de integrare europeană

19-22

CZU: 339.92(478)

Pascalu Ina

Aspecte juridice privind uzul de forţă şi standardul de rezonabilitate

22-31

CZU: 343.6:351.74

Pîntea Andrei, Pântea Serghei

Impactul interpretării și aplicării defectuoase a normei privind bănuiala rezonabilă asupra drepturilor persoanei

32-39

CZU: 343.123:341.231.14

Pîntea Andrei

Procedura de audiere a martorului în procesul civil din Republica Moldova

39-43

CZU: 347.939(478)

Prisac Alexandru

Acquisul comunitar în ordinea juridică Uniunii Europene

43-47

CZU: 341.2:061.1UE

Toncoglaz Maxim

Rolul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și consecințele juridice ale deciziilor în ordinea juridică internă a statelor membre ale Consiliului Europei

48-51

CZU: 341.645(4)

Toncoglaz Maxim

Analiză panoramică: despre drepturile și obligațiile ce incumbă statelor membre UE privire comparativă: Marea Britanie - România

52-65

CZU: 341.2(410+498)

Zaldea Teodora-Elena

Linguistic features of legal language

65-69

CZU: 81'25:34

Corcodel Svetlana

Premisele economice ale societății informaționale

70-76

CZU: 316.774:339.9

Badera Awawdi, Gribincea Alexandru

Specificul organizării activității financiare în cadrul întrprinderilor autohtone

76-79

CZU: 658.15

Duhlicher Grigore

Evoluția exporturilor Republicii Moldova

79-82

CZU: 339.564(478)

Duhlicher Grigore

Impactul crizei financiar-economice provocate de criza Covid-19 actuală asupra securitătii energetice a UE

82-88

CZU: 620.91(4):339.9

Gribincea Corina, Popescu Maria

Activitatea economică și comercială externă a Republicii Moldova

88-92

CZU: 339.5(478)

Gulca Lilia

Analiza exportului de fructe al Republicii Moldova

92-97

CZU: 338.439.5:634(478)

Şcerbacov Elena

Calitatea ca factor determinant al veniturilor aferente exportului produselor sectorului vitivinicol al Republicii Moldova

97-102

CZU: 339.564:663.2(478)

Timofti Elena, Movileanu Veronica, Memeţ Diana

Motivation of university lecturers and quality at work

103-108

CZU: 378.091

Abu Arar Haila

Global aspects of the transnational corporations’environmental activities

108-113

CZU: 334.7:502/504

Blazhey Iryna

Procedures and strategies of economic terminology translation

113-116

CZU: 81'255.2:33

Corcodel Svetlana

Banking system of Ukraine: current state and development trends

116-122

CZU: 336.71(477)

Drahan Oksana

Financial components in the system of state regulation of agrarian economy in Ukraine

122-129

CZU: 338.439.6(477)

Varchenko Olga, Artimonova Iryna

Investigation of the methodological contexts for systematic assessment of entrepreneurial structures: a safe measurement of the regional approach

129-136

CZU: 334.724.4:332

Vivchar Oksana, Gevko Volodymyr, Redkva Oksana

Стратегия управления человеческими ресурсами в контексте общей стратегии организации

136-139

CZU: 005.95/.96:334.7

Гусейнов Игорь

Роль метода проекта в формировании логических и профессиональных навыков по предмету «Поддержка баз данных»

139-145

CZU: 378.091:004.6

Пасечник Ирина

Парадигма финансовой архитектуры в условиях циклического развития экономики

145-156

CZU: 330.33

Талимова Лязат

Factorii cauzali care afectează dezvoltarea creierului și particularitățile comportamentale și intelectuale a copilului autist

157-160

CZU: 159.922.7

Cojocaru Aurelia, Diţa Maria

Motivația pentru dezvoltarea personala la adolescenți

160-166

CZU: 159.922.8

Cojocaru Aurelia, Panczi Violina

Viziuni constructiviste referitoare la procesele de învăţare şi educaţie

166-172

CZU: 37.0

Davidescu Elena

Statutul profesional al cadrului didactic: personalitate, roluri şi competenţe

172-177

CZU: 37.091

Dodon Daniela

Calitatea interacțiunilor sociale în familia copilului cu afecțiuni neuromotorii

178-184

CZU: 316.644:376.4

Gavriliţă Lucia

Urmările dificultăților psihosociale asupra incluziunii comunitare în cazul adolescentelor imigrante în Italia

184-189

CZU: 316.6:314.15-026.58(450)

Roșca Tatiana, Panczi Violina

Constituente specifice integrării în contextul parcursului identitar al adolescenților imigranți din Italia

189-194

CZU: 316.6:314.15-026.58(450)

Roșca Tatiana

Dimensiuni esenţial-definitorii ale epuizării emoţionale (Burnout)

194-200

CZU: 159.944:331.44

Tintiuc Tatiana

Impactul inteligenței emoționale a asistenților sociali în prestarea serviciilor sociale

200-208

CZU: 159.928:364

Vîrlan Maria, Matran Tatiana

Recenzie la monografia „Dimensiuni psihologice ale reabilitării post accident vascular cerebral” autor Aurelia Glavan, dr. în psihologie

209-210

CZU: 316.614:616.831-005.1-082

Vîrlan Maria