FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Vector European

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X

3. Site-ul revistei

http://usem.md/md/p/vector-european

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Studii Europene din Moldova
Adresa
Telefon / fax / e-mail, ,
Webhttp://www.usem.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2, 2019 - 200
Nr. 1, 2019 - 200
Nr. 2, 2018 - 200
Nr. 1, 2018 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Cuşnir Valerii, dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Peru-Balan Aurelia, dr.hab., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Sedleţchi Iurie, prof.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova)
4.Băieşu Aurel, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204846467
5.Burian Alexandru, dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204128316
6.Cuşmir Marcel, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova)
7.Guceac Ion, m.c., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
8.Poalelungi Mihail, dr.hab., conf.univ., Curtea Constituţională a Republicii Moldova (Republica Moldova)
9.Airapetean Artur, dr., conf.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova)
10.Bichicean Gheorghe, prof.univ., Romanian-German University of Sibiu (România) - Scopus Author ID - 55440334300
11.Samali Serghei, dr., prof.univ., Universitatea de Stat din Belarus (Belarus) - Scopus Author ID - 57204128316, Scopus Author ID - 7801640845
12.Catan Petru, dr.hab., prof.cerc., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova)
13.Parmacli Dumitru, prof.univ., Universitatea de Stat din Comrat (Republica Moldova)
14.Buneci Petre, dr., prof.univ., Universitatea Ecologică Bucureşti (România)
15.Cozac Iurii, dr., prof.univ., Академия экономических наук Украины (Ucraina)
16.Floroiu Mihai, dr., prof.univ., Universitatea Danubius, Galaţi, România (România) - Scopus Author ID - 57193429898
17.Puşcă Corneliu-Andy, dr., conf.univ., National School of Political Studies and Public Administration (România) - Scopus Author ID - 56272326200
18.Puşcaş Victor, dr., conf.univ., Curtea Constituţională a României (România)
19.Şargu Lilia, dr., conf.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova)
20.Cojocaru Aurelia, dr., conf.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova)
21.Cojoleancă Bogdan, dr., prof., Seminarul Teologic -Mitropolitul Dosoftei- Suceava (România)
22.Sosna Boris, dr., prof., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova)
23.Ţaranu Anatolie, dr., conf.cerc., Institutul de Istorie (Republica Moldova)
24.Valeeva Iulia, dr., conf.univ., Казанский кооперативный институт (Rusia)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2013

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 3apărute: 4
2015Numere planificate: 3apărute: 3
2016Numere planificate: 3apărute: 3
2018Numere planificate: 3apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 33%
Romana - 60%
Engleza - 7%
RezumateRusa - 36%
Romana - 64%
Engleza - 98%
Franceza - 2%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-358X, 2018 - 2022

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Hotca Mihai Adrian - Scopus Author ID - 35758603000
2.Matic Andreea Elena - Scopus Author ID - 57190948531

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BUNECI, P., dr., Universitatea Ecologică Bucureşti, România, BUNECI, B., Universitatea Ecologică Bucureşti, România Asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor în legislaţia românească. Vector European. 2018, nr. 1, 16-10. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
2 COJOLEANCĂ, B., dr., Seminarul Teologic -Mitropolitul Dosoftei- Suceava, România Educaţie interculturală, strategii şi tehnici de învăţare. Vector European. 2018, nr. 2, 119-116. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
3 COJOLEANCĂ, R., Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sf. Andrei" CSEI ―Sf. Andrei, Gura Humorului, România Rolul artei plastice în dezvoltarea capacităţilor creative ale preşcolarilor. Vector European. 2018, nr. 2, 126-124. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
4 CREŢU, I., Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, România Situation der gegenwärtigen presse in Rumänien. Vector European. 2016, nr. 1, 147-143. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
5 GRECU, M., DATEL, V., DATAB, Cehia On Data Infrastructure in E-Government System. Vector European. 2018, nr. 2, 88-82. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
6 ДОБРЯНСКАЯ, Н., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, ТОРИШНЯЯ, Л., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, ТКАЧУК, Т., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina Организационно - экономический механизм государственного управления инвестициями и пути его усовершенствования. Vector European. 2018, nr. 2, 73-69. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
7 EGOROV, I., Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina, DUBINSKYI, G., Национальная академия наук Украины, Ucraina Current state of S&T and innovation and perspectives of implementation of ‘smart specialization’ concept in Ukraine. Vector European. 2016, nr. 2, 14-8. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
8 ПЕРЧИНСКАЯ, Н., dr., ЦУРКАН(ШУШУ) , A., dr., ГРИГА, В., Национальная академия наук Украины, Ucraina Инновационные элементы в системе высшего образования – составляющая процветания экономики стран. Vector European. 2016, nr. 2, 26-14. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
9 ХАЛИЛОВ, А., Международный университет бизнеса и права, Ucraina Особенности формирования логистической системы в транзитивной структуре обмена в экономике регионов. Vector European. 2018, nr. 1, 80-75. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
10 HOTCA, M., Universitatea „Nicolae Titulescu”, România Manipularea prețurilor de transfer. Vector European. 2018, nr. 2, 17-14. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
11 YAKOVENKO, O., Измаильский государственный гуманитарный университет, Ucraina The Practical Aspect of the Application of Methods for Assessing the Economic Decisions of Enterprises. Vector European. 2018, nr. 2, 91-88. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
12 MARTORAHARJO, H., Universitas Respati, Jakarta, Indonezia, BUDIONO, G., University of Pancasila, Indonezia The job performance of headman: an effect of empowerment, compensation and work motivation. Vector European. 2016, nr. 2, 48-39. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
13 MATIC, A., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Analiza deciziei nr. 11/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru soluționarea unor chestiuni de drept referitoare la natura juridică a termenului de 10 zile prevăzut de art. 318 alin. (12) din codul de procedură penală. Vector European. 2018, nr. 2, 40-37. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
14 МЕТИЛЬ, Т., Измаильский государственный гуманитарный университет, Ucraina Роль инноваций в экономическом развитии региона. Vector European. 2018, nr. 2, 66-62. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
15 MOLDOVEANU, B., Universitatea "Transilvania" din Braşov, România Mecanismul puterii în stat: istorie şi actualitate. Vector European. 2016, nr. 2, 77-74. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
16 НИКОЛЮК, Е., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, ЛЕВЧУК, Ю., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, ДОЛИНСКАЯ, Е., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina Конкурентоспособность продукции предприятий виноградно-винодельческой отрасли и методика их оценки. Vector European. 2018, nr. 1, 95-91. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
17 ПЕТРОВ, В., Necunoscută, Ucraina, Ucraina, ЖОСАН, Д. Особенности заключения и прекращения индивидуальных трудовых договоров с педагогическими работниками. Vector European. 2018, nr. 1, 49-44. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
18 RIYADI, S., Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Indonezia Bogor Indonesia Government corruption eradication_a leadership, control, professionalism, financial resources, ethics and decency, society’s participation practices . Vector European. 2016, nr. 3, 44-37. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
19 ROBU, V., dr., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România, CARANFIL, N. Mai sunt motivaţi adolescenţii români să se implice în activităţile şcolare? Câteva dovezi şi consideraţii practice. Vector European. 2018, nr. 1, 112-107. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
20 ШЕВЧЕНКО-ПЕРЕПЁЛКИНА, Р., Измаильский государственный гуманитарный университет, Ucraina Малое предпринимательство в Украине и Молдове: перспективы трансграничного сотрудничества. Vector European. 2018, nr. 1, 90-86. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
21 STOIAN, A., dr., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Formele pluralităţii de infracţiuni. Vector European. 2018, nr. 1, 39-35. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
22 ТИРОН, О., Измаильский государственный гуманитарный университет, Ucraina Тенденции развития международного туризма в мире. Vector European. 2018, nr. 2, 106-102. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
23 ТКАЧЕНКО, Е., Сумский Государственный Университет, Ucraina Роль французских mass-media в формировании положительного имиджа Украины. Vector European. 2016, nr. 1, 135-129. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Vector_European_2018_1.pdf
Numărul 2, 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Vector_European_2018_2.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: