FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Vector European

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X

3. Site-ul revistei

http://usem.md/md/p/vector-european

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Studii Europene din Moldova
Adresa
Telefon / fax / e-mail, ,
Webhttp://www.usem.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1, 2021 - 200
Nr. 2, 2020 - 200
Nr. 1, 2020 - 200
Nr. 3, 2019 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Sedleţchi Iurie, prof.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef
2.Catan Petru, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Cuşnir Valerii, dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)
4.Băieşu Aurel, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
5.Burian Alexandru, dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204128316
6.Cuşmir Marcel, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova)
7.Guceac Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
8.Poalelungi Mihail, dr.hab., conf.univ., Curtea Constituţională a Republicii Moldova (Republica Moldova)
9.Airapetean Artur, dr., conf.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova)
10.Bichicean Gheorghe, dr., prof.univ., Romanian-German University of Sibiu (România) - Scopus Author ID - 55440334300
11.Samali Serghei, dr., prof.univ., Universitatea de Stat din Belarus (Belarus) - Scopus Author ID - 57204128316, Scopus Author ID - 7801640845
12.Parmacli Dumitru, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Comrat (Republica Moldova)
13.Buneci Petre, dr., prof.univ., Universitatea Ecologică Bucureşti (România)
14.Cozac Iurii, dr., prof.univ., Академия экономических наук Украины (Ucraina)
15.Valeeva Iulia, dr., conf.univ., Казанский кооперативный институт (Rusia)
16. Soroca Larisa, Universitatea Umanistică de Stat din Ismail (Ucraina)
17.Floroiu Mihai, dr., prof.univ., Universitatea Danubius, Galaţi, România (România) - Scopus Author ID - 57193429898
18.Puşcă Corneliu-Andy, dr., conf.univ., National School of Political Studies and Public Administration (România) - Scopus Author ID - 56272326200
19.Puşcaş Victor, dr., conf.univ., Curtea Constituţională a României (România)
20.Ceban Cristina, dr., conf.cerc., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova)
21.Şargu Lilia, dr., conf.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218208965
22.Cojocaru Aurelia, dr., conf.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova)
23.Cojoleancă Bogdan, dr., prof.univ., Seminarul Teologic -Mitropolitul Dosoftei- Suceava (România)
24.Pavalache-Ilie Mariela, dr., prof.univ., Universitatea "Transilvania" din Braşov (România)
25.Tintiuc Tatiana, dr., conf.univ., Institutul de Formare Continuă (Republica Moldova)
26.Perjan Carolina, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
27.Vîrlan Maria, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
28.Ţaranu Anatolie, dr., conf.cerc., Institutul de Istorie (Republica Moldova)
29.Sosna Boris, dr., conf.univ., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2013

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 3apărute: 3
2018Numere planificate: 3apărute: 2
2019Numere planificate: 3apărute: 3
2020Numere planificate: 3apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 10%
Romana - 78%
Engleza - 12%
RezumateRusa - 13%
Romana - 81%
Engleza - 96%
Franceza - 3%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.eLIBRARY.RU, https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=69945, 2021 - 2034
2.CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1926, 2021 - 2034
3.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-358X, 2018 - 2022

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Costache Mirela - Scopus Author ID - 56275274800
2.Duvac Constantin - Scopus Author ID - 26641799300
3.Gavriliuc Ana - Scopus Author ID - 57221913855
4.Gribincea Alexandru - Scopus Author ID - 55325052300, Scopus Author ID - 57217044468
5.Hotca Mihai Adrian - Scopus Author ID - 35758603000
6.Kabaha Salam - Scopus Author ID - 57219033572
7.Kozak Iurii - Scopus Author ID - 57218896186
8.Matic Andreea Elena - Scopus Author ID - 57190948531
9.Şargu Lilia - Scopus Author ID - 57218208965
10.Trofimov Victoria - Scopus Author ID - 57218201320

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ALEXANDROV, I., Институт психологии РАН, Rusia, DIŢA, M. Intervenții psiho-socio-educaționale în lucrul cu preadolescenții cu comportament deviant . Vector European. 2020, nr. 1, 122-117. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
2 AVERIN, V., Санк-Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет Минздрава РФ, Rusia, LUNGU, V. Dimensiuni de bază ale relației părinte-copil. Vector European. 2020, nr. 1, 128-122. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
3 BLAZHEY, I., Тернопольский национальный экономический университет, Ucraina Global aspects of the transnational corporations’environmental activities. Vector European. 2020, nr. 2, 113-108. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
4 BUNECI, B., Universitatea Ecologică Bucureşti, România Percheziţia informatică – procedeu probatoriu pentru descoperirea, identificarea şi strângerea probelor stocate într-un sistem informatic. Vector European. 2019, nr. 2, 10-5. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
5 BUNECI, P., dr., Universitatea Ecologică Bucureşti, România Executarea mandatului de supraveghere tehnică. Vector European. 2019, nr. 2, 14-11. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
6 КАТУНИНА, Н., Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Rusia, КУРЬЯНОВА, Е., Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Rusia Маркетинговый подход к управлению бизнесом на основе экологических ценностей поколения Z. Vector European. 2020, nr. 1, 107-103. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
7 COJOLEANCĂ, B., dr., Seminarul Teologic -Mitropolitul Dosoftei- Suceava, România Educarea limbajului. Vector European. 2019, nr. 1, 108-106. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
8 COJOLEANCĂ, R., Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sf. Andrei" CSEI ―Sf. Andrei, Gura Humorului, România Rolul artei plastice în dezvoltarea capacităţilor creative ale preşcolarilor. Vector European. 2018, nr. 2, 126-124. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
9 COSTACHE, M., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Relevanța acțiunilor posesorii în contextul noilor dispoziții civile din România. Vector European. 2019, nr. 1, 16-9. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
10 TROIAN, V., COZĂRESCU, M., Universitatea din Bucureşti, România Dimensiunea psihologică în procesul de negocieri – rolul și impactul emoțiilor. Vector European. 2020, nr. 1, 200-197. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
11 GRECU, M., DATEL, V., DATAB, Cehia On Data Infrastructure in E-Government System. Vector European. 2018, nr. 2, 88-82. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
12 ДЕРЕВЕНЧУК, К., Universitatea Umanistică de Stat din Ismail, Ucraina Особенности нормирования труда на предприятии. Vector European. 2019, nr. 3, 86-82. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
13 DOBREA, M., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Importanța autonomiei universitare în actul educațional. Vector European. 2019, nr. 1, 18-16. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
14 ДОБРЯНСКАЯ, Н., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, ТОРИШНЯЯ, Л., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, ТКАЧУК, Т., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina Организационно - экономический механизм государственного управления инвестициями и пути его усовершенствования. Vector European. 2018, nr. 2, 73-69. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
15 DRAHAN, O., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina Banking system of Ukraine: current state and development trends. Vector European. 2020, nr. 2, 122-116. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
16 DUVAC, C., Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, România Personalitatea răspunderii penale în dreptul penal român. Vector European. 2019, nr. 2, 30-25. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
17 ПАРМАКЛИ, Д., dr.hab., ДУДОГЛО, Т., ЕСБУЛАТОВА, А., Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, Kazahstan, АРИНКИН, Е., Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, Kazahstan Сравнительный анализ состояния производства продукции растениеводства в Республике Казахстан и Республике Молдове. Vector European. 2019, nr. 2, 121-114. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
18 GRIBINCEA, A., BADERA, A., FAYED, K., Necunoscută, Israel, Israel, GRIBINCEA, A., dr.hab. Inovația în spriginul concurenței în economia mondială. Vector European. 2019, nr. 3, 69-63. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
19 VIVCHAR, O., Тернопольский национальный экономический университет, Ucraina, GEVKO, V., Верховная Рада Украины, Ucraina, REDKVA, O., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, Ucraina Investigation of the methodological contexts for systematic assessment of entrepreneurial structures: a safe measurement of the regional approach. Vector European. 2020, nr. 2, 136-129. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
20 ХАЛИЛОВ, А., Международный университет бизнеса и права, Ucraina Особенности формирования логистической системы в транзитивной структуре обмена в экономике регионов. Vector European. 2018, nr. 1, 80-75. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
21 HOTCA, M., Universitatea „Nicolae Titulescu”, România Avocatul – cel chemat în ajutor. Vector European. 2019, nr. 2, 47-39. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
22 ЯКОВЕНКО, Е., Universitatea Umanistică de Stat din Ismail, Ucraina, ЯКОВЕНКО, Д., Universitatea Umanistică de Stat din Ismail, Ucraina Исследование содержания и особенностей маркетингового подхода в управлении учебным заведением. Vector European. 2019, nr. 3, 107-103. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
23 YAKOVENKO, O., Universitatea Umanistică de Stat din Ismail, Ucraina The Practical Aspect of the Application of Methods for Assessing the Economic Decisions of Enterprises. Vector European. 2018, nr. 2, 91-88. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
24 ГАВРИЛЮК, А., КРАЕВА, А., Necunoscută, Rusia, Rusia Особенности образа «я» современных солдат-срочников. Vector European. 2019, nr. 2, 185-182. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
25 LECK, H., Necunoscută, Israel, Israel, SIROTA, J., ORT Braude Engineering college, Karmiel, Israel A managers’ conflict between the organizations security and safety. Vector European. 2019, nr. 2, 100-96. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
26 LUCACI, I., Necunoscută, România, România Recuperarea copilului cu autism folosind terapia comportamentală aplicată. Vector European. 2019, nr. 1, 127-124. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
27 MASHAL, L., Kaye Academic College of Education, Israel, Israel Teacher training in globalization world. Vector European. 2019, nr. 3, 82-79. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
28 MATIC, A., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Analiza deciziei nr. 11/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru soluționarea unor chestiuni de drept referitoare la natura juridică a termenului de 10 zile prevăzut de art. 318 alin. (12) din codul de procedură penală. Vector European. 2018, nr. 2, 40-37. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
29 МЕТИЛЬ, Т., Universitatea Umanistică de Stat din Ismail, Ucraina Роль инноваций в экономическом развитии региона. Vector European. 2018, nr. 2, 66-62. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
30 TINTIUC, T., dr., MOROZ, T., Minsk City Institute for Education Development, Belarus Marketingul social: concept, caracteristici, principii şi tendinţe. Vector European. 2020, nr. 1, 190-186. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
31 НИКОЛЮК, Е., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, ЛЕВЧУК, Ю., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, ДОЛИНСКАЯ, Е., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina Конкурентоспособность продукции предприятий виноградно-винодельческой отрасли и методика их оценки. Vector European. 2018, nr. 1, 95-91. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
32 ПЕТРОВ, В., Necunoscută, Ucraina, Ucraina, ЖОСАН, Д. Особенности заключения и прекращения индивидуальных трудовых договоров с педагогическими работниками. Vector European. 2018, nr. 1, 49-44. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
33 CEBAN, C., dr., POPOVICI, M., Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău, România Conceptul şi determinarea criminalitatăţii internaţionale. Vector European. 2019, nr. 2, 19-14. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
34 РАПОПОРТ, А., Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute, Statele Unite ale Americii, БОРШЕВСКИЙ, А., dr., СОСНА, А., dr. Изменение менталитета как необходимая предпосылка противодействия пыткам. Vector European. 2019, nr. 2, 67-61. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
35 RUSU, P., Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sf. Andrei" CSEI ―Sf. Andrei, Gura Humorului, România Educația morală. Vector European. 2019, nr. 2, 174-170. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
36 BARBILIAN, G., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România, RUSU, V., Asociația Evaluatorilor de Servicii Medicale din România, România Esența economică și tipologia strategiilor operaționale ale întreprinderii din industria farmaceutică. Vector European. 2019, nr. 2, 81-73. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
37 ШЕВЧЕНКО-ПЕРЕПЁЛКИНА, Р., Universitatea Umanistică de Stat din Ismail, Ucraina Малое предпринимательство в Украине и Молдове: перспективы трансграничного сотрудничества. Vector European. 2018, nr. 1, 90-86. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
38 СОРОКА, Л., Universitatea Umanistică de Stat din Ismail, Ucraina, ИВЧЕНКО, Е., Universitatea Umanistică de Stat din Ismail, Ucraina Экспортная деятельность субъектов хозяйствования: сущность и особенности. Vector European. 2020, nr. 1, 116-111. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
39 STOIAN, A., dr., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Formele pluralităţii de infracţiuni. Vector European. 2018, nr. 1, 39-35. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
40 ТАЛИМОВА, Л., Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Kazahstan Парадигма финансовой архитектуры в условиях циклического развития экономики. Vector European. 2020, nr. 2, 156-145. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
41 ȚEBREAN, L., Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sf. Andrei" CSEI ―Sf. Andrei, Gura Humorului, România Importanța instructiv – educativă a jocului didactic matematic. Vector European. 2019, nr. 1, 136-134. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
42 FRUNZE, I., dr., TICU, I., Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Iași, România Politica de extindere a Uniunii Europene şi politica europeană de vecinatate. Vector European. 2019, nr. 2, 34-30. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
43 ТИРОН, О., Universitatea Umanistică de Stat din Ismail, Ucraina Тенденции развития международного туризма в мире. Vector European. 2018, nr. 2, 106-102. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
44 ТКАЧ, К., Universitatea Umanistică de Stat din Ismail, Ucraina Особенности усовершенствования системы стимулирования труда на предприятии. Vector European. 2019, nr. 1, 100-97. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
45 УХАНОВА, И., Одесский национальный экономический университет, Ucraina, КОЗАК, Ю., Одесский национальный экономический университет, Ucraina Состояние и динамика развития рынка международных туристических услуг Одесского региона Украины. Vector European. 2019, nr. 2, 128-122. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
46 ВАЛЕЕВА, Ю., dr., Казанский кооперативный институт, Rusia Совершенствование качества и конкурентоспособности образовательных услуг на примере Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. Vector European. 2019, nr. 2, 109-103. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
47 VARCHENKO, O., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina, ARTIMONOVA, I., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina Financial components in the system of state regulation of agrarian economy in Ukraine. Vector European. 2020, nr. 2, 129-122. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Vector_European_1_2020.pdf
Numărul 2, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Vector_European_2020_2.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: