IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 3)35
  2020  (2 din 3)77
  2019  (3 din 2)93
  2018  (2 din 2)54
  2016  (3 din 3)41
  2015  (3 din 3)66
  2014  (4 din 3)141
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole50721387377814873134
Volume1819212876
Total5252330858657

Vizualizări   979Descărcări   15

Conţinutul numărului de revistă

Sumar 4-4
Necessity to build a complex Model of Evaluation in Science and Technology in the context of Moldova's European integration 7-13

CZU: [001.891+001.895:338](478+4)

Şuşu-Ţurcan Aurelia, Calalb Mihai
Retrospective analysis of the integrative process of the regional branches of the Russian academy of sciences 14-29

CZU: 001.89:061.12(470)

Untura Galina, Kaneva Maria
Integration of academic research and higher education in Siberia: present model and its updating 29-39

CZU: [378.1+001.89](470)

Kuleshov Valeriy, Untura Galina, Yakovleva Tatiana
Foresight studies and innovation policy in Ukraine 40-55

CZU: 001.895:338(477+4)

Egorov Igor
Формы и методы взаимодействия государственно-частного партнерства в Республике Молдова 55-62

CZU: 338.2:334.7(478)

Перчинская Наталья
Importanţa negocierilor comerciale în contextul integrării europene 62-68

CZU: 339.56.055(478+4)

Şargu Lilia
Republica Moldova în contextul procesului de integrare europeană: divergenţe și oportunităţi 68-72

CZU: 327(478+4)

Oleinic Ludmila
Antreprenoriatul– segmentul principal al inovaţiei 73-81

CZU: 334.72.012.63/.64:338(478)

Grinciuc Liliana, Bujor Tatiana
Caracteristicile activităţii economice externe a Republicii Moldova în condiţiile depășirii crizei economico-financiare 81-86

CZU: 339.56:338(478)

Corcodel Svetlana, Corcodel Dan
Инновационный маркетинг как арт–стратегия 86-96

CZU: 339.138:001.895

Перчинская Ольга
Инновационная статистика: пути решения некоторых проблем в получении достоверной информации 96-102

CZU: 311.3:33+338.27

Гусликова Наталья, Цуркан (Шушу) Aурелия
Факторы эффективности торговли и проблемы сертификации продукции пищевой промышленности в обеспечении безопасности потребителей 102-114

CZU: 338.439.025:663/664

Duca Aurelia, Gribincea Corina
Analiza juridică și consecinţele semnării acordului moldo-rus din 1992 de încetare a focului la Nistru: problemele existente în procesul de reglementare a deferendului transnistrean 115-124

CZU: [323+342.28](478)"1992"

Cerba Valeriu
Договор автострахования КАСКО как договор добровольного имущественного страхования 125-133

CZU: 347.44:368.21.022

Сосна Борис, Sicinski Constantin
Принцип состязательности в гражданском процессе Республики Молдова и зарубежных стран 133-140

CZU: 347.91/.95(478+100)

Сосна Борис, Арсени Игорь
Государственное управление в контексте отношений власть – оппозиция в условиях европейской интеграции 140-147

CZU: [323.22/28+339.92](478):061.1EU

Стан Валентина
Защита прав потребителей посредством безопасности продуктов в условиях евроинтеграции 147-151

CZU: 338.439.6:366.5(478+4)

Плотник Олеся
Consideraţii generale privind carta europeană a cercetătorului și codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor 151-156

CZU: 001.89

Cusca Elena
Definition of aggression and aggressor in the relations between states 157-160

CZU: 327+341.2

Vieriu Dumitru, Vieriu Eufemia
Le concept de quelqes aspects de justice efficace 160-163

CZU: 34.03

Mihalaş Victoria
Particularităţile deliberării și adoptării sentinţei în cauzele privind minorii 164-169

CZU: 343.137.5

Cuciurcă Angela, Cuciurcă Rodica
Cerinţe de prezentare a articolelor știinţifice 170-172