IBN
Închide
Tudor Leontina-Vasilica
Cuvinte-cheie (56): mediere (9), litigiu (4), lege (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Termenul rezonabil de informare a mediatorului cu privire la elementele semnificative ale cazului penal dedus medierii.
Tudor Leontina-Vasilica
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(48) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 28 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The efficientisation of the mechanism for the application of the institution of mediation in criminal proceedings
Tudor Leontina-Vasilica
Free International University of Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(49) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Apariţia şi gestionarea conflictelor prin mediere
Tudor Leontina-Vasilica
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de Drept comparat în materia medierii
Tudor Leontina-Vasilica
Universitatea „Spiru Haret“ din Constanţa, România
Legea şi Viaţa
Nr. 2(302) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 23 February, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elongaţia istorică a modalităţilor de stingere a conflictelor, până la apariţia primelor forme de mediere normativă în diferite state şi în ţările române. Elemente de drept comparat
Tudor Leontina-Vasilica
Academia de Administrare Publică
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medierea în faza urmăririi penale şi în faza judecăţii în materie penală
Tudor Leontina-Vasilica
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(301) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 January, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Consideraţii privind reglementarea juridică a medierii în România, Republica Moldova şi unele state din Europa
Tudor Leontina-Vasilica
Universitatea „Spiru Haret“ din Constanţa, România
Legea şi Viaţa
Nr. 12(300) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 29 December, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medierea — modalitate facilă de stingere a conflictelor dintre state în epoca contemporană. Medierea în accepţiunea interstatală internaţională
Barbăneagră Alexei, Tudor Leontina-Vasilica
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(33-34) / 2016 / ISSN 1857-2014
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecţii juridice privind medierea în contextual recomandării nr.(2001) 9 a comitetului miniştrilor, cât şi unele observaţii critice privind decizia Curţii Constituţionale a României nr.23 din 20 ianuarie 2016
Barbăneagră Alexei, Tudor Leontina-Vasilica
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(193) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 December, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Omul, măsură a lucrurilor şi destinatar al legilor (Romania)
Tudor Leontina-Vasilica
Universitatea „Spiru Haret“ din Constanţa, România
Vector European
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 10 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10