IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 3)35
  2020  (2 din 3)77
  2019  (3 din 2)93
  2018  (2 din 2)54
  2016  (3 din 3)41
  2015  (3 din 3)66
  2014  (4 din 3)141
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole50722189383494873134
Volume1819840894
Total5252417339243

Vizualizări   1049Descărcări   57

Conţinutul numărului de revistă

Convenția ONU privind dreptul mării din 1982, rolul acesteia în elaborarea legislației moderne a statelor de coastă pe zona economică exclusivă

5-9

CZU: 341.225.5

Braila Maxim

Implicarea Republicii Moldova în vederea combaterei criminalităţii internaţionale

9-13

CZU: 341.4

Ceban Cristina , Popovici Mihai-Claudiu

Unele întrebări, care stau in fața medicinii legale, in traumatismele produse prin accidente rutiere prin implicarea autovehiculelor

13-17

CZU: 340.6:614.86

Ostrovari Petru

Formele şi metodele de bază în activitatea diplomatică contemporană

18-22

CZU: 341.71

Pascalu Ina

Combaterea corupției – una din prioritățile guvernării democratice

22-26

CZU: 328.185

Pîrţac Grigore , Moşneaga Gheoghe

Bănuiala rezonabilă în legislația Republicii Moldova: aspecte teoretico-practice, teze și controverse

26-30

CZU: 343.121(478)

Pîntea Andrei

Evoluția istorică a instituționalizării regimului juridic al refugiaților potrivit reglementărilor internaționale

31-35

CZU: 341.43

Tizu Svetlana

Unele considerații privind recrutarea copiilor-combatanți

35-38

CZU: 41.4

Zaharia Virginia

Căile de sporire a calității și eficienței deciziilor manageriale în sectorul agrar

39-43

CZU: 338.43

Catan Petru

Migrația internațională a forței de muncă schimbă lumea

44-49

CZU: 314.7

Cojocaru Virginia

Sistemul finanțelor publice a Republicii Moldova

49-53

CZU: 336.14(478

Duhlicher Grigore

Asistența financiară externă acordată Republicii Moldova

53-57

CZU: 339.727.22

Duhlicher Grigore

Dezvoltarea economică a activităţilor în aspect agregat și analiza ei

57-63

CZU: 338.2

Frăsîneanu Pantelemon , Duhlicher Grigore

Inovația în spriginul concurenței în economia mondială

63-69

CZU: 339.137

Gribincea Alexandru , Badera Awawdi , Fayed Khatib Nasreen , Gribincea Alexandru

Abordări conceptuale privind implementarea managementului bazat pe proiecte

69-74

CZU: 005.8

Trofimov Victoria , Maximiuc Ariadna-Cristina

Unele aspecte manageriale de combatere a abandonului școlar prin dezvoltarea activității extracurriculare

74-78

CZU: 37.091

Trofimov Victoria , Pintilei Nicoleta-Aura

Teacher training in globalization world

79-82

CZU: 37.091:316.42

Mashal Lama

Особенности нормирования труда на предприятии

82-86

CZU: 331.103.3

Деревенчук К.

Европейский вектор международного туризма Молдовы и его интеграционный аспект

86-93

CZU: 338.48(478):327(4)

Кротенко Юрий , Жигарева Елена

Методика расчетов прямого и сопутствующего эффекта роста объемов реализации продукции на промышленных предприятиях

94-100

CZU: 338.33:339.13:658

Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна

Алгоритм и методы выбора поставщиков

100-102

CZU: 658.5

Сорока Лариса , Сорока Артем

Исследование содержания и особенностей маркетингового подхода в управлении учебным заведением

103-107

CZU: 37.07

Яковенко Елена , Яковенко Дмитрий

Formarea abilităților de comunicare eficientă în cuplurile tinere

108-116

CZU: 316.77

Cojocaru Aurelia

Consecințele abuzului și maltratării în f amilie asupra dezvoltării psihice a copilului

116-119

CZU: 316.624:343.55

Cojocaru Aurelia , Panczi Violina

Geneza competenţei de relaţionare în sistemul relaţiilor sociale

120-123

CZU: 316.6

Cozărescu Mihaela , Davidescu Elena

Competenţele viitorului: noi provocări pentru consolidarea educaţiei permanente

123-130

CZU: 37.0

Davidescu Elena

Problematica psihosocială a mediului penitenciar şi efectele psihosociale ale privării de liberate

130-134

CZU: 316.62:343.847

Diţa Maria , Vîrlan Maria

Dimensiunile esenţiale ale creativităţii umane

134-139

CZU: 159.95

Dodon Daniela

Îmbunătățirea modalităților de incluziune socială a persoanelor în urma accidentului vascular cerebral bazată pe conceptele de potențial de învățare și de modificabilitate cognitivă Reuven Feuerstein

139-143

CZU: 316.614:616.831

Glavan Aurelia

Educație și asistență psiho-socială a persoanelor cu dizabilități cronice în procesul de reabilitare complexă

143-145

CZU: 376.015.3

Glavan Aurelia , Vîrlan Maria

Importanta managementului timpului in activitatea de conducere a institutiilor de invatamant

145-147

CZU: 37.07

Manea Nela

Adolescentul și consilierea psihopedagogică a acestuia în instituția de învățământ

148-153

CZU: 37.015.3

Micleuşanu Zinaida

Rolul structurilor complexe de categorizare în construcția identității sociale

153-160

CZU: 316.344

Roșca Tatiana