IBN
Închide
Colesnicova Tatiana
Cuvinte-cheie (233): employment (6), Republic of Moldova (5), tendinţe (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Indicii modificărilor structurale – instrument specific pentru estimarea dinamicii nivelului de trai al populației
Gutium Tatiana, Colesnicova Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Attitudes of moldovan employees towards some issues concerning the employment by gender in the Republic of Moldova
Colesnicova Tatiana, Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribution of information technologies to work organization at the COVID-19 pandemic
Colesnicov Alexandru1, Colesnicova Tatiana2, Malahov Ludmila1
1 Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science,
2 National Institute for Economic Research
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exchange market pressure index as a macroeconomic risk measuring instrument
Colesnicova Tatiana, Perciun Rodica, Tvircun Alexandra
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența Federației Ruse în combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol
Ciobanu Mihail, Colesnicova Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldovan residential sector during COVID-19 crisis
Colesnicova Tatiana, Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Population welfare growth as the main purpose of the circular economy
Colesnicova Tatiana, Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Competitiveness and sustainable development
2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of Covid-19 on the dwelling sector in the Republic of Moldova
Colesnicova Tatiana, Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Activitatea salarială a populaţiei în sectorul agrar din Republica Moldova
Doga Valeriu1, Colesnicova Tatiana1, Zgadova Natalia2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Academia de Stat de reglementare Tehnică și Calitate din Odesa
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of the econometric apparatus for estimating some parameters in the field of gender equality on the Moldovan labour market
Naval Elvira1, Colesnicova Tatiana2
1 Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of Covid-19 pandemic on the Moldovan labour market
Colesnicova Tatiana, Ciobanu Mihail, Gutium Mircea
National Institute for Economic Research of Moldova
Romanian Journal of Labour and Social Studies (RJLSS)
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2601-257X
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Factori și tendinţe privind veniturile și cheltuielile populaţiei Republicii Moldova
Colesnicova Tatiana, Moscalu Olga, Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Intellectus
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul diminuării discriminării de gen asupra creşterii sustenabile în Republica Moldova
Colesnicova Tatiana1, Naval Elvira2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal restrictions for women on labour market in ex-USSR countries in the context of fostering gender equality
Colesnicova Tatiana, Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal restrictions regarding women in context of fostering gender equality in EU countries
Colesnicova Tatiana, Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Analiza comparativă a ratingului Republicii Moldova în clasamentul mondial privind accesul la fondul locativ prin prisma indicelui dezvoltării sociale
Colesnicova Tatiana, Moscalu Olga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the attitude of Moldovan employed people towards the ongoing reform on abolishment of employment record books
Colesnicova Tatiana, Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research
Romanian Journal of Labour and Social Studies (RJLSS)
Nr. 1 / 2017 / ISSN 2601-257X
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea situaţiei curente a remunerării muncii în Republica Moldova şi în regiunea din partea stângă a Nistrului
Moscalu Olga, Colesnicova Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segregarea de gen pe piața forței de muncă a Republicii Moldova: măsurarea și analiza comparativă
Colesnicova Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Analiza și tendințele privind infracţiunea in Republica Moldova
Colesnicova Tatiana, Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47