IBN
Închide
Colesnicova Tatiana Vladimir
Cuvinte-cheie (135): salarii (3), tendinţe (3), employment (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Factori și tendinţe privind veniturile și cheltuielile populaţiei Republicii Moldova
Colesnicova Tatiana, Moscalu Olga, Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Intellectus
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul diminuării discriminării de gen asupra creşterii sustenabile în Republica Moldova
Colesnicova Tatiana1, Naval Elvira2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal restrictions for women on labour market in ex-USSR countries in the context of fostering gender equality
Colesnicova Tatiana, Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Analiza comparativă a ratingului Republicii Moldova în clasamentul mondial privind accesul la fondul locativ prin prisma indicelui dezvoltării sociale
Colesnicova Tatiana, Moscalu Olga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segregarea de gen pe piața forței de muncă a Republicii Moldova: măsurarea și analiza comparativă
Colesnicova Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Analiza și tendințele privind infracţiunea in Republica Moldova
Colesnicova Tatiana, Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele reglementării juridice în sectorul bancar: experiența internațională
Colesnicova Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 14 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remunerarea muncii in Republica Moldova: analiză și tendințe
Colesnicova Tatiana, Ciobanu Mihail, Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-46. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

The global financial market: analysis and perspectives
Colesnicova Tatiana
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 June, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind activitatea instituţiilor financiare din Republica Moldova
Morozniuc Ion, Colesnicova Tatiana, Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 8

Abordările de stress-test in sistemul bancar moldovenesc
Perciun Rodica1, Colesnicov Alexandru2, Colesnicova Tatiana1
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 October, 2014. Descarcări-24. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza cadrului legislativ al Republicii Moldova privind turismul viti-vinicol
Colesnicova Tatiana, Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 October, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza dezvoltării turismului viti-vinicol în lume
Colesnicova Tatiana, Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 November, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte din domeniul businessului moldovenesc
Morozniuc Ion, Colesnicova Tatiana, Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 14 February, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte din rezultatele activităţii sistemului bancar
Morozniuc Ion, Colesnicova Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 14 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International experience in the field of quota employment system for young people
Colesnicova Tatiana1, Gogu Emilia2
1 National Institute for Economic Research,
2 „Dimitrie Cantemir”Christian University Bucharest
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa financiară – instituţie cheie pentru atragerea investiţiilor
Colesnicova Tatiana, Morozniuc Ion
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка уровня субъективной бедности в Республике Молдова
Colesnicova Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 16 October, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Managementul formării profesionale a salariaţilor în Republica Moldova
Colesnicova Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Атипичные формы занятости на мировом рынке труда
Colesnicova Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29