IBN
Închide

57Publicaţii

500Descărcări

29591Vizualizări

Colesnicova Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 12
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2022 - 4

Comparative analysis of the main trends of gender equality in socio-economic sphere in Moldova and Ukraine
Colesnicova Tatiana1 , Blyzniuk Viktoria2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Science of Ukraine
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(18) / 2022 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International experience concerning the special instruments in unemployment assistance
Colesnicova Tatiana , Doga Valeriu
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, R. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International experience concerning the special instruments in unemployment assistance
Colesnicova Tatiana , Doga Valeriu
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recent evolutions of some indicators regarding social protection in the Republic of Moldova
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Comparative analysis of the economic inequality level in the Republic of Moldova and in EU countries.
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail , Țirigan Sergiu
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii modificărilor structurale – instrument specific pentru estimarea dinamicii nivelului de trai al populației
Gutium Tatiana , Colesnicova Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
School enrollment and attendance of Moldovan children: analysis and perspectives
Colesnicova Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Attitudes of moldovan employees towards some issues concerning the employment by gender in the Republic of Moldova
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribution of information technologies to work organization at the COVID-19 pandemic
Colesnicov Alexandru1 , Colesnicova Tatiana2 , Malahov Ludmila1
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 National Institute for Economic Research, ASM
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exchange market pressure index as a macroeconomic risk measuring instrument
Colesnicova Tatiana , Perciun Rodica , Tvircun Alexandra
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența Federației Ruse în combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol
Ciobanu Mihail , Colesnicova Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldovan residential sector during COVID-19 crisis
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Population welfare growth as the main purpose of the circular economy
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of Covid-19 on the dwelling sector in the Republic of Moldova
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Activitatea salarială a populaţiei în sectorul agrar din Republica Moldova
Doga Valeriu1 , Colesnicova Tatiana1 , Zgadova Natalia2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Academia de Stat de reglementare Tehnică și Calitate din Odesa
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of the econometric apparatus for estimating some parameters in the field of gender equality on the Moldovan labour market
Naval Elvira1 , Colesnicova Tatiana2
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of Covid-19 pandemic on the Moldovan labour market
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail , Gutium Mircea
National Institute for Economic Research of Moldova
Romanian Journal of Labour and Social Studies (RJLSS)
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2601-257X
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Factori și tendinţe privind veniturile și cheltuielile populaţiei Republicii Moldova
Colesnicova Tatiana , Moscalu Olga , Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Intellectus
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul diminuării discriminării de gen asupra creşterii sustenabile în Republica Moldova
Colesnicova Tatiana1 , Naval Elvira2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal restrictions for women on labour market in ex-USSR countries in the context of fostering gender equality
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 57