IBN
Închide
Percinschi Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 12
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2020 - 1

Dinamica numărului copiilor aflaţi în situaţie de risc în Republica Moldova
Percinschi Natalia , Ciobanu Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Расширение возможностей участия женщин России и других стран СНГ в предпринимательской деятельности
Перчинская Наталья
Национальный Институт Экономических Исследований
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Angajarea în câmpul muncii și implicarea persoanelor cu dizabilități în activitatea antreprenorială: experiența străină
Percinschi Natalia , Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice şi Financiare
Intellectus
Nr. 3 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 19 October, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-1453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы борьбы с безработицей в США и некоторых странах СНГ
Перчинская Наталья
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Definiţii şi mecanisme de reglementare a profesiilor liberale în SUA şi Japonia
Percinschi Natalia , Ciobanu Mihai
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-1434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improving Scientific-Methodical Support of Innovative Processes Cluster Development in the Regions of Moldova, based on the “Dual-Use” Research
Percinschi Natalia , Babin Anatolie
National Institute for Economic Research, ASM
Intellectus
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-1657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тенденции, инициативы, направления в развитии инновационной политики Республики Молдова в контексте с развитыми странами ЕС
Перчинская Наталья
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-1195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Evaluarea competitivităţii Republicii Moldova in baza metodologiei Global Competitiveness Report
Percinschi Natalia , Ceban Alina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Intellectus
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 10 April, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-1514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les bases des relations commerciales entre l’Union Europeenne et la Moldavie
Percinschi Natalia1 , Simciuc Elena2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesiile liberale: noțiuni generale și experiența străină
Percinschi Natalia , Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Intellectus
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 13 December, 2016. Descarcări-44. Vizualizări-1192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационные элементы в системе высшего образования – составляющая процветания экономики стран
Перчинская Наталья1 , Шушу-Цуркан Аурелия2 , Грига Виталий3
1 Национальный Институт Экономических Исследований АНМ,
2 Европейский Университет Молдовы,
3 Национальная академия наук Украины
Vector European
Nr. 2 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-1094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Национальные инновационные системы: необходимость их функционирования, основные принципы её формирования и элементы
Перчинская Наталья
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-1942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Open Innovation: the preconditions of their creation and strategies
Percinschi Natalia , Dodon Svetlana
National Institute for Economic Research, ASM
Intellectus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 25 September, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-1112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principles and approaches applied in the development of open innovation mechanisms
Percinschi Natalia , Dodon Svetlana
National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospective asupra parteneriatului estic
Percinschi Natalia1 , Riciu Gheorghe2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-1115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Открытые инновации в зарубежных странах и Республике Молдова
Перчинская Наталья
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Optimizarea cheltuielilor bugetare prin intermediul parteneriatului public-privat
Dodon Svetlana , Percinschi Natalia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 22 January, 2016. Descarcări-72. Vizualizări-1150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul public-privat: forme, probleme, abordări
Percinschi Natalia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Intellectus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 18 November, 2014. Descarcări-24. Vizualizări-956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности управления современного инновационного менеджера
Перчинская Наталья1 , Шушу-Цуркан Аурелия2
1 Национальный Институт Экономических Исследований АНМ,
2 Европейский Университет Молдовы
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 22 January, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Республика Молдова: инновационный вектор развития
Перчинская Наталья
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-1099
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рынок объектов интеллектуальной собственности Молдовы: теоретические и практические аспекты
Перчинская Наталья
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формы и методы взаимодействия государственно-частного партнерства в Республике Молдова
Перчинская Наталья
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Vector European
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 February, 2016. Descarcări-51. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Aspecte ale cooperării interstatale a Republicii Moldova cu statele-membre ale CSI în domeniul inovăriI
Percinschi Natalia , Maier Lidia
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-1777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Консолидация деятельности CNAA и AGEPI в оценке научного потенциала Молдовы
Пищенко Марина , Перчинская Наталья
Молдавская экономическая академия
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Технопарки в Республике Молдова
Перчинская Наталья
Институт Экономики, Финансов и Статистики Республики Молдова
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 26 November, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Perspectivele dezvoltării antreprenoriatului inovaţional în Republica Moldova
Stratan Alexandru , Percinschi Natalia
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Posibilităţi de creare a sistemului naţional de inovare in RM
Percinschi Natalia
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-972
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретические подходы к формированию рынка инновационных ресурсов в Mолдове в условиях перехода к новой экономике
Грибинча Александр1 , Перчинская Наталья2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Институт Экономики, Финансов и Статистики Республики Молдова
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 8 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Финансовая евроинтеграция: оценка результатов и модель её оптимизации
Перчинская Наталья , Stariţîna Ludmila
Институт Экономики, Финансов и Статистики Республики Молдова
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 8 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Imitational models of the innovation development of a country in conditions of internationalization of the economy
Percinschi Natalia1 , Gribincea Alexandru2 , Işcenco Alexander1
1 Institute of Economy, Finance and Statistics, ASM,
2 Free International University of Moldova
Revista Economică
Nr. 5-6(43) / 2008 / ISSN 1582-6260
Disponibil online 14 February, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 30 of 30