IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)68
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)117
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496
Intellectus
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole15539503991374113252
Volume67658432141
Total1620101624215882

Vizualizări   794Descărcări   95

Conţinutul numărului de revistă

Cele mai valoroase invenţii și inovaţii, premiate în cadrul Expoziţiei „INFOINVENT

6-7

A fost desemnat inventatorul remarcabil din Republica Moldova

8-8

Clubul de dans sportiv „Codreanca” a fost distins cu Medalia de Aur a OMPI pentru creativitate

9-9

Au fost desemnaţi câştigătorii Concursului în domeniul proprietăţii intelectuale pentru tineri

10-10

Au fost desemnaţi câştigătorii Concursului în domeniul proprietăţii intelectuale pentru tineri

11-16

CZU: 347.78.

Moisei Andrei

Protecţia mărcilor Campionatului mondial de fotbal FIFA împotriva actelor de concurenţă neloială

17-24

CZU: 347.772:343.533.6

Sedleţchi Elena

Impactul gradului de recunoaștere al mărcii în contextul cuantificării prejudiciului moral cauzat prin contrafacere și acţiuni de concurenţă neloială

25-29

CZU: 347.772:343.533.6

Moraru Iulian

Răspunderea juridico-civilă delictuală pentru încheierea și punerea în aplicare a acordurilor anticoncurenţiale

30-37

CZU: 346.546

Creciun Ilie

Analiza juridică a actului de concurenţă neloială săvârșit prin copierea ilegală a formei, a ambalajului sau a aspectului exterior al produsului unei întreprinderi

38-47

CZU: 347.776:343.533.6

Chiroşca Dorian

Postările pe reţelele de socializare prin prisma dreptului de autor

48-50

CZU: 347.78

Rusu Eugeniu

Analiza juridico-penală a infracţiunii de încălcare a dreptului de autor și a drepturilor conexe

51-56

CZU: 343.349

Savin Silvia

Practici privind opunerea unui drept anterior asupra DMI în cadrul procedurii de înregistrare

57-72

CZU: 347.773.

Rotaru Julieta , Rotaru Sergiu

Ce putem învăţa din cazul mărcii „Big Mac”?

73-76

CZU: 003.65

Vlad Eduard Gabriel

Clasificarea snacks-urilor de fructe în baza studiului diversităţii lor pe piaţa mondială

77-85

CZU: 664.85+664.854+339.13

Şleagun Galina , Pavlinciuc Marcela

Analiza calităţii indicatorilor prudenţiali și financiari în vederea evaluării stării de dificultate financiară a băncilor autohtone

86-92

CZU: 336.71:65.012.12(478)

Raiețchi Eugeniu

Расширение возможностей участия женщин России и других стран СНГ в предпринимательской деятельности

93-97

CZU: 331.108.3

Перчинская Наталья

Specializare inteligentă? Realităţi din industria ușoară a Repulicii Moldova

98-107

CZU: 338.45:67/68(478)

Dicusar Ion

Modalităţi de dezvoltare a activităţii operaţionale în managementul strategic al întreprinderilor din industria farmaceutică în condiţii de incertitudine

108-111

CZU: 338.4

Rusu Vasilica

Importanţa predării proprietăţii intelectuale în instituţiile de învăţământ superior

112-116

CZU: 347.77:378(478)

Tighineanu Alexandra

Istoria Sistemei metodologice de pregătire a personalităţilor creative în artele decorative şi design

117-123

CZU: 7.73

Daghii Ion

Programul naţional în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 ca reflectare a politicii știinţei în Republica Moldova

124-131

CZU: 001.89

Chiciuc Andrei , Cuciureanu Gheorghe , Minciună Vitalie

Геотубная технология очистки сточных вод и проблемы дезодорирования биогазовых выбросов

132-141

CZU: 628.336.42+504.4.054

Ковалёв Виктор , Ковалёва Ольга

Aspecte calitative ale îngheţatei

142-147

CZU: 663.674

Bulgaru Viorica , Bulat Iulia

Методика расчетов прямого и сопутствующего эффекта роста объемов услуг на предприятиях автотранспорта

148-155

CZU: 338.47:656

Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна

Простейший управляемый подъемник

156-159

CZU: 621.86

Малай Леонид , Попескул Анжела , Валуца Якоб

Sinteza orientată a polizaharidelor acide la Spirulina platensis la cultivare în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cu(II)

160-166

CZU: 579.6

Ţurcan (Olan) Olga

Natura juridică a activităţii speciale de investigaţie de la proclamarea independenţei Republicii Moldova și până în prezent

167-173

CZU: 343.1(478)

Botnari Ilie

Competenţa materială procesuală a instanţelor din România în domeniul litigiilor cu profesioniștii

174-181

CZU: 347.91/95(498)

Apan Rodica Diana

Cовременные формы публичной власти и их влияние на содержание принципа разделения властей

182-187

CZU: 340.1

Малярчук Оксана

Consideraţii generale privind justiţia, statul de drept şi puterea judecătorească

188-192

CZU: 342.52

Palade Ana

Cоциальные и экономические права в правовом статусе личности: проблемы определения и соотношения

193-197

CZU: 340.1

Шеленга Наталья