IBN
Închide

260Publicaţii

4508Descărcări

212104Vizualizări

Gribincea Corina17Gribincea Alexandru15Daniliuc Aliona14Bîrca Iulita12Sandu Maxim11Barcari Igor10Sava Elena9Todorova Liudmila9Cojocaru Virginia9Maximilian Silvestru8Kara Bestenigar8Coreţchi Boris7Tăbăcaru Ludmila7Lazari Silvia7Kabaha Ali7Negruţă Alexandru6Pencea Daniel6Habași Manal6Roşca Petru5Prodan Marina5Şargu Lilia5Guşilo Sergiu5Forna Doriana5Forna Norina5Popescu Maria5Crotenco Iurie4Gherghina Virgil4Garştea Sergiu4Gurgui Amalia4Şuşu-Ţurcan Aurelia3Ştahovschi Ada3Moraru Victor3Enicov Igor3Ganea Victoria3Palniţcaia Ecaterina3Bădărău Elena3Epuraş Ovidiu3Coreachin Sergiu3Sturzu Ion3Colţea Traian3Kozak Iurii3Duşcov Raisa3Salame Hoda3Manic Ludmila3Badera Awawdi3Percinschi Natalia2Duca Aurelia2Carabet Maria2Popescu Ion2Andreeva Tatiana2Buzachis-Coltea Traian2Heraru Laurenţiu2Galben Ilian2Roşcăneanu Radu2Şerbănescu Sebastian2Dănescu Emil2Manic Stelian2Bîrca Natalia2Bejan Oxana2Barbacaru Elena2Lăzărescu Leonard2Scortescu Silvia2Bunghez Aurel2Mogîldea Sergiu2Ţurcan Viorica2Karacaoglo SedatHasan2Brovca Ghenadii2Coban Petru2Abu Arar Haila2Ibrahim El Saied2Baghdadi Sohir2Ho Jin Han2Mandra Mariana2Balan Igor1Burbulea Rodica1Golovataia Ludmila1Prodan Mariana1Sârbu Olga1Doga Valeriu1Şestacovscaia Angela1Bârdan Veaceslav1Bujor Tatiana1Bodiul Tatiana1Grejdieru Alexandra1Grib Liviu1Mazur Minodora1Sofronie Silviu1Işcenco Alexandru1Cebotariov Oleg1Moscalu Elena1Duca-Gribincea Aurelia1Tiganu Ana1Puțuntean Nina1Revenco V1Robu Tudor1Turcov Ana1Ghionea Narcis1Popa (Bivol) Mihaela1Romanescu GeorgeOctavian1Frumusachi Eduard1Popescu Mariana1Ciobanu Ion1Pop Lucica1Gherghina Georgeta1Stroe Cosmin1Tărîţă Orest1Ştirbul Ana1Oprea Inga1Croitoru Marian1Soltan Ana1Şveţ Ecaterina1Lungu Tatiana1Curudimov Efimia1Bejan Olesea1Sîrbu Galina1Rozemberg Irina1Stanciu Sever1Armaş Iosif1Ţîcu Viorica1Bulat Viorica1Cernova Aliona1Bulat Veronica1Cebotari Oleg1Betivu Danaia1Negru Ecaterina1Guzun Mihail1Gumovschi Andrei1Curudimov Mihail1Sasih Kaya1Meruţa Alexandrina1Brovka Ghennadi1Koreakin Serghei1Josan Eugeniu1Burtea Ionuţ1Bradu Mihai1Barbu Cristina1Andrei Ion1Sharfeldin Ibrahim-Mustafa-Mohammedelkhatim1Shengelia Teimuraz1Abu Guda Ouda1Hamad Nimer1Zeadi Hani1Alexeenco Vadim1Aburabia Hani1Hafez Abo Arabeha1Rabia Hani Abu1Nabolsi Airin1Fayed Khatib Nasreen1Kouzly Rabah1Menashko Ylaf1Ascherova Simuzer1Iliescu Valentin Adrian1Sulym Alexei1Dalinițkii V.1Rimah Haj1
Ştiinţă, educaţie, cultură 6World economy and international economic relations5Teoria şi practica administrării publice5Creşterea economică în condiţiile globalizării4Economie. 3Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare3Economie3Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:3Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării3Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări3Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării2Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional2Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE2Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale2Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации1Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice1Integrare prin cercetare și inovare.1Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective1Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale1Contabilitate 1Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare1Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei1The Collection. 1Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului1Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională1
Gribincea Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(9)
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 182. Publicaţii la conferinţe din RM - 59. Publicaţii peste hotare - 17.
Teze/Rezumate în culegeri - 6. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 68
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 47
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 24
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 43
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 14
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 45
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 15

2021 - 8

Calitatea formării profesionale în contextul revoluției 4.0
Menashko Ylaf , Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcțiile care vor determina viitorul apropiat
Gribincea Corina1 , Gribincea Alexandru2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of Industries on the Intensive Application of EU and Republic of Moldova Intellectual Property Rights
Gribincea Alexandru12
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Free International University of Moldova
Application of information and communication technology and statistics in economy and education
Ediția 11-a. 2021. Sofia. ISSN 2367-7635.
Disponibil online 5 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul globalizării economice asupra comerțului internațional
Mogîldea Sergiu1 , Gribincea Alexandru2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea implementării 5g și competitivitatea economică
Kouzly Rabah , Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The vector of the development of the education 4.0 project
Baghdadi Sohir , Abu Arar Haila , Gribincea Alexandru
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice și practice ale securității energetice a economiei româniei în contextul unei dezvoltări durabile
Gribincea Alexandru , Popescu Maria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 1. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using the revolution 4.0 for life on earth
Kabaha Ali , Gribincea Alexandru , Gribincea Alexandru
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 32

The specific mediterranean tourism
Kabaha Ali1 , Gribincea Alexandru2 , Manic Ludmila3 , Manic Stelian4
1 Academy of Public Administration, Republic of Moldova,
2 Free International University of Moldova,
3 University of Adelaide,
4 American University of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele calității serviciilor hoteliere în municipiul Chișinău
Gribincea Alexandru , Barcari Igor , Gribincea Corina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul și structura drepturilor intelectuale și relația lor cu drepturile digitale
Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea turismului in zona Maramures
Mandra Mariana , Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-110. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dynamics and alternatives in the global energy market
Kabaha Ali1 , Sandu Maxim1 , Gribincea Alexandru1 , Gribincea Alexandru2
1 Free International University of Moldova,
2 Moldova State University
World economy and international economic relationsInternational Scientific Collection
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-51. Vizualizări-1379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia circulara și COVID-19: oportunităţi şi reflecții
Duca Aurelia1 , Gribincea Corina2 , Gribincea Alexandru3
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-60. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia OCDE post-criză și COVID-19: impactul asupra dezvoltării durabile
Rimah Haj1 , Bîrca Iulita2 , Gribincea Alexandru1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația pentru integritate în contextul Republicii Moldova: concepte-cheie și practici curente
Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education management - the basis of the country’s competitiveness
Gribincea Alexandru1 , Habashi Manal2 , Cojocaru Virginia1
1 Free International University of Moldova,
2 College for Technology and Science Mathematic and Economic
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-1644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EU-Turkey natural gas unity: opportunities and constraints for Turkey to become a gas hub
Kara Bestenigar1 , Gribincea Alexandru1 , Coreachin Sergiu2
1 Free International University of Moldova,
2 Moldovagaz SA
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-1151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia industrial-economică europeană
Tăbăcaru Ludmila , Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factors forming the structure of international tourism
Mandra Mariana , Iliescu Valentin Adrian , Gurgui Amalia , Gribincea Alexandru
Free International University of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 5. 2020. Pitesti. .
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial innovative approaches to ensure economic sustainability
Duca Aurelia1 , Gribincea Corina2 , Gribincea Alexandru3
1 State University „Dimitrie Cantemir”,
2 National Institute for Economic Research of Moldova,
3 Moldova State University
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 5. 2020. Pitesti. .
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea specialiștilor performanți în condițiile societății informaționale
Gribincea Alexandru , Abu Arar Haila , Baghdadi Sohir
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea informațională și societatea cunoștințelor
Badera Awawdi , Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knowledge in the service of mankind
Habashi Manal1 , Gribincea Alexandru2 , Gribincea Alexandru1
1 Free International University of Moldova,
2 Moldova State University
World economy and international economic relationsInternational Scientific Collection
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea dezvoltării turismului gastronomic în Asia
Gribincea Alexandru , Ho Jin Han
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opportunities In The Age Of Climate Change Through Cultivation Of Energy Plants In “Siret-Prut-Nistru” Euroregion
Gumovschi Andrei , Gribincea Alexandru , Gribincea Corina
Free International University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premisele economice ale societății informaționale
Badera Awawdi1 , Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema asigurării securității energetice problem of insuring energy security
Gribincea Alexandru , Sandu Maxim , Coreachin Sergiu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repercusiunea pandemică asupra economiei mondiale
Gribincea Alexandru1 , Balan Igor1 , Ştahovschi Ada2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-112. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul inovațiilor în comerțul international
Garştea Sergiu , Gribincea Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul antreprenorial în domeniul inovațiilor
Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul turismului mediteranean
Kabaha Ali1 , Gribincea Alexandru2 , Manic Ludmila3 , Manic Stelian4
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 University of Adelaide,
4 Universitatea Americană din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Afforestation as A Means of Combating Climate Change in Romania and The Republic of Moldova
Gribincea Alexandru , Stroe Cosmin
Free International University of Moldova
Uluslararası Tarım Kongresi
Ediția 3. 2020. Hammamet. ISBN 978-605-80128-2-0.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The current state of the world economy, international economic relations and the paradigm of global issues
Kozak Yury1 , Shengelia Teimuraz2 , Gribincea Alexandru3
1 Odessa National Economic University,
2 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,
3 Free International University of Moldova
World economy and international economic relationsInternational Scientific Collection
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The experience of countries in diminuing the experience of brain drain
Lazari Silvia1 , Gribincea Alexandru1 , Sulym Alexey2
1 Free International University of Moldova,
2 Odessa National Economic University
World economy and international economic relationsInternational Scientific Collection
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-95. Vizualizări-1286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Parlamentului European în asigurarea securității energetice a UE în condiții de vulnerabilitate și instabilitate economică
Popescu Maria , Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The State and Prospects for the Development of the World Wine Market
Gribincea Alexandru1 , Mogîldea Sergiu2
1 Free International University of Moldova,
2 Comrat State University
Uluslararası Tarım Kongresi
Ediția 3. 2020. Hammamet. ISBN 978-605-80128-2-0.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Training qualified specialists of israel labor market
Habashi Manal , Gribincea Alexandru
Free International University of Moldova
World economy and international economic relationsInternational Scientific Collection
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turkey's perspective on the flow of mediterranean gas
Kara Bestenigar , Gribincea Alexandru
Free International University of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 5. 2020. Pitesti. .
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variații ale specificității inovației în transferul tehnologic
Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 15

Analiza piețelor economiilor inovaționale în contextul valorilor europene
Gribincea Alexandru1 , Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depășirea problemelor globale: resursele energetice și consumul
Sandu Maxim , Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic globalization versus sustainable development
Gribincea Alexandru1 , Gribincea Alexandru2
1 Free International University of Moldova,
2 University of Cadiz
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 4. 2019. Pitesti. .
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția turismului în Coreea de Sud ca indicator al dezvoltării economice ascendente
Ho Jin Han , Nabolsi Airin , Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
External debt management in the European integration process: the geo-economic aspect of the efficiency and risk analysis
Coban Petru1 , Ştahovschi Ada2 , Gribincea Alexandru1 , Sharfeldin Ibrahim-Mustafa-Mohammedelkhatim1
1 Free International University of Moldova,
2 Military Academy of the Armed Forces “Alexandru cel Bun”
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Global economic problem: economic development versus ecological crisis
Gribincea Alexandru1 , Kabaha Ali2 , Gribincea Alexandru1
1 Free International University of Moldova,
2 Israel Ministry of Health
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea economică versus dezvoltarea durabilă
Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul dezvoltării economice asupra integrării europene
Gribincea Alexandru , Tăbăcaru Ludmila , Pencea Daniel
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovația în spriginul concurenței în economia mondială
Gribincea Alexandru1 , Badera Awawdi2 , Fayed Khatib Nasreen3 , Gribincea Alexandru2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Necunoscută, Israel
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căile de optimizare a eficienței turismului rural și agroturistic
Gribincea Alexandru1 , Barcari Igor1 , Turcov Ana2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 261