Angajarea în câmpul muncii și implicarea persoanelor cu dizabilități în activitatea antreprenorială: experiența străină
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
113 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-15 13:15
SM ISO690:2012
PERCINSCHI, Natalia; MAIER, Lidia. Angajarea în câmpul muncii și implicarea persoanelor cu dizabilități în activitatea antreprenorială: experiența străină. In: Intellectus. 2018, nr. 3, pp. 56-65. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Angajarea în câmpul muncii și implicarea persoanelor cu dizabilități în activitatea antreprenorială: experiența străină

Employment of Persons with Disabilities and Their Involvement in Entrepreneurial Activity: Foreign Experience


Pag. 56-65

Percinschi Natalia, Maier Lidia
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice şi Financiare
 
Disponibil în IBN: 19 octombrie 2018


Rezumat

Autorii prezintă experiența susținerii angajării persoanelor cu dizabilități in campul muncii in unele state dezvoltate și emergente. Este expusă succint situația persoanelor cu dizabilități in Republica Moldova. Este expusă practica internațională de implicare a persoanelor cu dizabilități in activitatea antreprenorială, inclusiv in Uniunea Europeană, Rusia și CSI etc. Sunt formulate concluzii și propuse unele recomandări pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități pe piața muncii.

The authors present the experience of supporting the employment of persons with disabilities in some developed and developing countries. The situation of persons with disabilities in the Republic of Moldova is briefly presented. The international practice of involving persons with disabilities in entrepreneurial activity, including in the European Union, Russia and CIS, is briefly presented. Conclusions are drawn up and suggestions are proposed to facilitate the access of persons with disabilities to the labor market.

В статье представлен опыт поддержки занятости людей с ограниченными возможностями в некоторых развитых и развивающихся странах. Кратко представлена ситуация людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова. Выявлена международная практика вовлечения людей с ограниченными возможностями в предпринимательскую деятельность, в том числе в Европейском Союзе, России и СНГ. Были сделаны выводы и разработаны некоторые рекомендации по облегчению доступа людей с ограниченными возможностями на рынок труда.

Cuvinte-cheie
activitate antreprenorială, Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, statele UE,

persoane cu dizabilități, CSI, antreprenoriat, Republica Moldova.