IBN
Închide

25Publicaţii

221Descărcări

17423Vizualizări

Pişcenco Marina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 6

Manifestările științifice ca parte a evaluării și administrării cercetării în anul 2022
Minciună Vitalie , Vrabie Valeria , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Creativitatea în jurnalism
Vol.5. 2023. Chişinău. ISBN 978- 9975-149-28-0.
Disponibil online 15 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările științifice ca parte a evaluării și administrării cercetării în anul 2022
Pişcenco Marina , Minciună Vitalie , Vrabie Valeria , Daniliuc Aliona , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările științifice ca parte a evaluării și administrării cercetării în anul 2022
Minciună Vitalie , Vrabie Valeria , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-45-971-6 (PDF).
Disponibil online 31 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările științifice ca parte a evaluării și administrării cercetării în anul 2022
Minciună Vitalie , Vrabie Valeria , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
EU: Building links to Eastern Partnership Countries"
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific manifestations as part of the evaluation and administration of research in the year 2022
Daniliuc Aliona , Pişcenco Marina , Vrabie Valeria
National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP)
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientific manifestations as part of the evaluation and administration of research in the year 2022
Minciună Vitalie , Vrabie Valeria , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 20 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Platforma online „Evenimente științifice în Republica Moldova” – vizibilitate și responsabilizare
Cojocaru Irina1 , Minciună Vitalie23 , Munteanu Ruslan2 , Cojocaru Igor2 , Chiciuc Andrei3 , Vrabie Valeria3 , Pişcenco Marina1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 22 October, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platforma online „Evenimente științifice în Republica Moldova” – vizibilitate și responsabilizare
Cojocaru Irina1 , Minciună Vitalie23 , Munteanu Ruslan2 , Chiciuc Andrei3 , Vrabie Valeria3 , Pişcenco Marina3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificaţii meritologice în atestarea-2021 a personalului știinţific și știinţifico-didactic
Callo Tatiana , Vrabie Valeria , Minciună Vitalie , Daniliuc Aliona , Pişcenco Marina , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Intellectus
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019
Cuciureanu Gheorghe , Pişcenco Marina , Callo Tatiana , Daniliuc Aliona , Minciună Vitalie
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-1421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor
Cuciureanu Gheorghe , Marusic Galina , Minciună Vitalie , Callo Tatiana , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-1568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Acreditarea ştiinţifică: Suport sau frână în procesul inovaţional?
Canţer Valeriu , Derjanschi Valeriu , Minciună Vitalie , Bileţchi Lucia , Pişcenco Marina
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 14 November, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-1117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbătrînirea forţei de muncă şi rezervele de consolidare a efectivului braţelor de muncă
Pişcenco Marina , Gagauz Olga , Penina Olga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-1042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Консолидация деятельности CNAA и AGEPI в оценке научного потенциала Молдовы
Пищенко Марина , Перчинская Наталья
Молдавская экономическая академия
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Научная аккредитация – инструмент эффективной оценки результатов интеллектуальной деятельности
Пищенко Марина
Intellectus
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трудовая структура населения Республики Молдова: социально-демографический анализ
Пищенко Марина
Институт Экономики, Финансов и Статистики Республики Молдова
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-1078
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трудовые ресурсы населения Республики Молдова в условиях демографического старения
Пищенко Марина , Пенина Ольга
Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiDezvoltarea demografică: Provocări pentru politici sociale
Ediția 8. 2013. CHIȘINĂU, 2013. ISBN 978-9975-53-245-7.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Evaluarea şi acreditarea organizaţiilor ştiinţifice: abordarea sistemico-sinergetică
Pişcenco Marina
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatorii de evaluare a cercetării autohtone şi tendinţele europene de dezvoltare a ştiinţei şi inovării
Canţer Valeriu , Toma Simion , Minciună Vitalie , Ciobanu-Mocanu Liuba , Pişcenco Marina
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Principiile formării comisiilor specializate: abordări complexe
Pişcenco Marina
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova
2011. Chişinău. .
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of the system of evaluation and accreditation in organizing and self-organizing of the modern science
Rotaru Anatol1 , Pişcenco Marina2
1 Moldova State University,
2 National Council for Accreditation and Attestation
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova
2011. Chişinău. .
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Dezvoltarea sistemului de acreditare a instituţiilor de cercetare-dezvoltare în contextul globalizării societăţii moderne
Pişcenco Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(67) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Оценка качества научной деятельности
Пищенко Марина1 , Rotaru Anatol2
1 Молдавская экономическая академия,
2 Институт энергетики АНМ
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 8(18) / 2008 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Baza legislativă a sistemului de evaluare şi acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării în Republica Moldova
Pişcenco Marina , Rotaru Anatol
Economica
Nr. 3(59) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты синергетики и их применение в социально-экономических системах
Пищенко Марина , Rotaru Anatol
Молдавская экономическая академия
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 8 / 2007 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 25 of 25