IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1991
Fondatori
Academia de Studii Economice din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)19
  2020  (4 din 4)36
  2019  (4 din 4)45
  2018  (4 din 4)40
  2017  (4 din 4)55
  2016  (4 din 4)43
  2015  (4 din 4)53
  2014  (4 din 4)58
  2013  (4 din 4)59
  2012  (4 din 4)57
  2011  (4 din 4)79
  2010  (4 din 4)72
  2009  (6 din 4)109
  2008  (4 din 4)123
  2007  (4 din 4)139
  2006  (2 din 4)54
imagine

pISSN: 1810-9136
Economica
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.10.31-2017.10.25)
  • B (2009.04.30-2013.10.30)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole104110031392182452133519
Volume62559112198
Total1103105905024022

Vizualizări   1284Descărcări   77

Conţinutul numărului de revistă

Baza legislativă a sistemului de evaluare şi acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării în Republica Moldova 5-7
Pişcenco Marina, Rotaru Anatol
Natura juridică a raporturilor dintre administrator şi societatea comercială pe acţiuni 8-11
Calafus Sorin
Priorităţile structurale şi problema supravieţuirii economiei naţionale în condiţiile globalizării 12-15
Pîşchina Tatiana
Consideraţii generale privind corupţia 16-19
Tutunaru Mircea
Particularităţile pieţei funciare şi proprietatea privată asupra pământului 19-22
Isac Eufrosenia
Dreptul penal al muncii în Franţa 23-25
Bercea Alina-Maria
Reforma sistemului de impunere fiscală – premisă a fluxului de investiţii în economia autohtonă 26-28
Hîncu Rodica, Criclivaia Diana, Certan Anastasia
Influenţa factorilor fundamentali ca bază a desfăşurării operaţiunilor de arbitraj pe piaţa valorilor mobiliare 28-33
Luchian Ivan, Ciobu Stela
Atractivitatea istorică a societăţilor pe acţiuni pentru diverse tipuri de manipulări şi speculaţii pe piaţa de capital 34-37
Iovv Tatiana
Necesitatea regularizării venitului din operaţiile de decontare şi de casă – procedeu de ridicare a stabilităţii financiare a băncilor din Republica Moldova 37-40
Romanciuc Larisa
Evaluarea financiară a întreprinderilor 41-43
Sula Nadejda
Unele probleme ale contabilităţii veniturilor din recuperarea prejudiciului material 44-47
Nederiţa Alexandru
Cerinţe noi faţă de articolele de consumuri 48-51
Balan Igor, Frecăuţeanu Alexandru
Constituirea şi contabilitatea rezervelor de daune în societăţile de asigurări 51-55
Lazari Liliana
Importanţa eticii şi calităţii în activităţile profesioniştilor contabili 55-58
Cucoşel Constantin
Influenţa particularităţilor tehnologice de fabricare a spirtului asupra evidenţei consumurilor şi calculării costului de producţie 59-61
Vladîcec Ana
Gruparea consumurilor pe elemente economice şi articole de consum la întreprinderile de transport auto 62-64
Caraman Stela
Importanţa stocurilor şi sarcina evidenţei contabile 64-66
Bugan Corneliu
Planificarea preliminară a auditului rezultatelor financiare 66-69
Gulea Alexandru
Tehnologii inovative de realizare a managementului social 70-77
Petrescu Ion
Structuri formale în organizarea şi gestiunea memoriei întreprinderii în societatea cunoaşterii 77-81
Dragomir-Ştefănescu Camelia, Maniu George
Conflictul organizaţional –surse şi modalităţi de soluţionare 82-87
Rusu Djulieta
Managementul organizaţiei medicale în contextul dezvoltării economiei de piaţă 88-91
Haj Assaf-Mahmud
Auditul sistemului de management ca instrument de ridicare a competitivităţii întreprinderilor din Republica Moldova 91-93
Bodrug Doina
Sarcinile şi importanţa echipei în organizaţiile de afaceri 94-96
Andreeva Natalia
Cultura– Factor importan în dezvoltarea antreprenoriatului 97-99
Rusu Djulieta
Bucătăria „fusion” – un produs al epocii moderne 99-100
Negru Ruxanda
Rolul şi locul serviciilor publice în statele Uniunii Europene 101-104
Paladi Ion
Preluări şi fuziuni în sectorul petrolier: consecinţa inevitabilă a competiţiei în economia mondială 104-109
Polearuş Vladimir
Funcţiile economice ale regimurilor vamale suspensive 109-112
Dabija Tudor
Aspecte şi modele decizionale pentru gestiunea optimă a unor procese de producţie 113-117
Baractari Anatolie
Algoritmi de analiză cluster de tip ierarhic 118-121
Cumatrenco Alexandru
Analiza factorială a riscului economic 121-123
Slobodeanu Neli