IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)68
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)117
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496
Intellectus
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole15539493161370713252
Volume67657522141
Total1620101506815848

Vizualizări   1065Descărcări   19

Conţinutul numărului de revistă

Republica Moldova şi Uniunea Europeană au semnat Acordul privind protecţia Indicaţiilor Geografice 4-4

CZU: 347.77:911.3:33(478+4)

Istoria dreptului de autor în Republica Moldova 5-13

CZU: 347.78(478)(091)

Ţîganaş Ion
Apărarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe 14-17

CZU: 347.78(478)

Platon Lilian
Основные юридические принципы защиты конвенционного авторского права 18-23

CZU: 347.78.01

Кирошка Дориан

Strategia dezvoltării motoarelor cu combustie până în anul 2050 (2)

24-29

CZU: 621.43:629.3

Spătaru Leonid
Examinarea cererilor problematice de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi întinderea protecţiei acordate 30-41

CZU: 347.773.3(478)

Goremîchina Ludmila , Şaitan Alexandru
Elaborarea şi implementarea softului specializat pentru depunerea online a cererilor de protecţie a OPI 42-45

CZU: 347.77:004(478)

Rusanovschi Vitalie , Onişoru Veaceslav , Duca Vladimir
Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova. Evoluţii şi provocări 46-50

CZU: [343.533+347.77](478)

Sibov Liviu
Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală. Activitatea Comisiei de Contestaţii AGEPI 51-58

CZU: 347.77.03(478)

Bodarev Luminiţa
Modificări ale Legii României nr. 84/1998 cu implicaţii în procedura de soluţionare a contestaţiilor 59-64

CZU: 347.772(498)

Solzaru Carmen
Evaluarea şi acreditarea organizaţiilor ştiinţifice: abordarea sistemico-sinergetică 65-70

CZU: [001.818+001.891]:378.2(478)

Pişcenco Marina
Laureaţii Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2011” 71-73

CZU: 378.245(478)

Rotaru Tatiana
Интеллектуальная собственность как основа инновационного развития 74-79

CZU: [001.895:338+347.77](478)

Тодорова Людмила
Evoluţia sistemului educaţional în societatea informaţională modernă 80-86

CZU: 37.025:004.89

Dicusar Laura , Dicusar Ion
Estimarea influenţei factorilor aleatorii asupra fiabilităţii sistemelor electrice de distribuţie 87-93

CZU: 621.311.019.3(478)

Popescu Victor
Fabricarea pâinii cu adaos de materii vegetale 94-97

CZU: 664.642.2(478)

Boeştean Olga , Ceban Cristina
Elaborarea tehnologiilor de obţinere a preparatelor cu conţinut de germaniu în baza biomasei de spirulină 98-101

CZU: 579.222:582.232.2

Rudic Valeriu , Bulimaga Valentina , Djur (Maxacova) Svetlana
Frecvenţa traumatismului lienal 102-105

CZU: 617.55-001-08

Belic Olga , Spinei Larisa , Aramă Efim , Nacu Viorel
Practica judiciară în domeniul PI 106-109

CZU: 347.772(478)

Popescu Rodica , Zavalistii Ana