IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)37
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)117
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496
Intellectus
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole15229280231300613092
Volume66640102095
Total158899203315101

Vizualizări   1211Descărcări   17

Conţinutul numărului de revistă

Tezaurul ţării – inventatorii 5-9

CZU: 001.894:347.77

Zaharia Viorica , Cucereavîi Mihai
Impactul „guvernării electronice” asupra dezvoltării societăţii moderne 10-16

CZU: 352/354:004(478)

Sîtnic Serghei
Protecţia şi realizarea efectivă a drepturilor în domeniul proprietăţii intelectuale 17-20

CZU: 347.77(478)

Moisei Andrei , Bondaresco Patricia
Разработка товарного знака. Теоретические и практические аспекты 21-25

CZU: 347.772(478)

Panasenco Oxana
Protecţia indicaţiilor geografice – subiect de actualitate politică şi economică 26-33

CZU: 347.77:911.3:33(478)

Munteanu Svetlana
Aspectul exterior al produsului este important 34-37

CZU: 347.773(478)

Leviţchi Simion
Continutul drepturilor subiective privind invenţia de serviciu 38-41

CZU: 001.894:347.77

Bodiul Tatiana , Prohin Margareta
Congresul regional privind combaterea contrafacerii şi pirateriei din Europa de Est şi Asia Centrală 42-47

CZU: 347.776(4-11+5)

Casapu L.
Convenţia privind drepturile interpreţilor, producătorilor de fonograme şi organizaţiilor de difuziune 48-52

CZU: 347.785

Ţîganaş Ion
Reuniunea specialiştilor în domeniul politicilor de inovare şi competitivitate 53-54

CZU: 001.895:338(100)

Munteanu Svetlana
Cum să valorificăm deşeurile vinicole ce conţin albastru de Prusia 55-59

CZU: 663.26:66

Bounegru Tudor
Metode noi de sudare 60-62

CZU: 621.791

Botez Ilie , Botez Alexei , Bunescu Mihail , Dicusară Ion
Apele subterane industriale ale Republicii Moldova (1) 63-68

CZU: 504.43:556.3(478)

Moraru Constantin
Procese tehnologice de obţinere a biogazului în sistemele de epurare anaerobă a apelor reziduale 69-73

CZU: 54:574:628.47

Ungureanu Dumitru , Covaliov Victor
Termodinamica şi cinetica uscării sorizului cu aplicarea microundelor 74-79

CZU: 664.8.039:633.17/18

Lupaşco Andrei , Dicusar Galina , Dodon Adelina , Deliu Angela , Terzi Ilie
Totul porneşte de la o ideie 80-83

CZU: [631.4+332.5](478)

Toma Simion , Balteanschi Dumitru
„BUCURIA” – cel mai „dulce” brand 86-87

CZU: 659.126:664.149(478)

Hojmichi Cristina
Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din Basarabia 88-89

CZU: 72(478)(092)

Dulgheru Valeriu
Savant pe linia de avangardă a oenologiei şi biotehnologiei 90-92

CZU: 663.2(478)(092)

Covaliov Victor
Prima întâlnire de lucru - Programul Cadru 7 al UE (PC 7) 93-93

CZU: 001.891:66(4)

Ordinul „Socrate” conferit unui savant moldovean 93-93
Timpul regăsirii. Prof. Dumitru BATÎR la 80 de ani 94-96

CZU: 54(478)(092)

Duca Gheorghe
Blazonul artistic al Moldovei. Compozitorul Eugen Doga la 70 de ani 96-97

CZU: 78(478)(092)

Novac Ştefan
Promotor al ştiinţei performante. Acad. Valeriu Rudic la 60 de ani 98-99

CZU: [58+61](478)(092)

“Mărcile comerciale reprezintă o mare valoare…” 100-101

CZU: 347.772+659.126

Voronin Vladimir
Expoziţia Naţională „Fabricat în Moldova“ 101-103

CZU: 659.152(478)

Legalizarea software-urilor – avantaje şi beneficii 103-106

CZU: 347.78:004.4

Săptămâna tehnologiilor informaţionale în domeniul protecţiei OPI 107-107

CZU: 347.771:004

Impactul revistei „Intellectus” asupra dezvoltării proprietăţii intelectuale 108-109

CZU: 347.77

Instruirea în domeniul inventicii (IV) 110-113

CZU: 001.894:347.77:378

Sandu Ion , Sandu Gabriel
Protecţia proprietăţii intelectuale în Republica Moldova(Informaţie succintă) (7) 114-115

CZU: 347.77(478)

Dicţionar explicativ de proprietate intelectuală 116-117

CZU: 347.77(038)

Urme ale culturii dacilor liberi la pruteni 118-118

CZU: 902(478)

Rotaru Tatiana
Motosapa – o invenţie autohtonă 119-119

CZU: 001.894:62

Lozinschi Raisa