IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)68
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)117
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496
Intellectus
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole15539520271378113252
Volume67660112142
Total1620101803815923

Vizualizări   1160Descărcări   18

Conţinutul numărului de revistă

25 iunie – ziua inventatorului şi raţionalizatorului 1-1
Novac Ştefan
Евразийская патентная система, ее место и роль в международной системе охраны промышленной собственности5-10

CZU: 347.771(4/5)

Григорьев А.
Activitatea instituţiilor de cercetare dezvoltare de profil agrar în condiţiile economiei de piaţă11-18

CZU: 001.891:[63+338.43](478)

Micu Vasile
Protecţia proprietăţii industriale este un privilegiu 19-21

CZU: 347.77

Moisei Andrei
Cercetări asupra riscului de contrafacere22-25

CZU: 347.776+343.533

Crecetov Veaceslav
Aspecte ale activităţii inventive în domeniul agroindustrial 26-33

CZU: 347.771:63

Jovmir Tudor
Perspectivele colectiei naţionale de documente în domeniul proprietăţii intelectuale34-37

CZU: 347.77(478)

Racu Petru
Protecţia mărcii, cale de protejare a veniturilor firmelor 38-41

CZU: 347.772

Ştirbu Elena
PATLIB-200542-43

CZU: 347.77(063)

Solu|ii manageriale contemporane ale promovării produselor moldoveneşti pe piaţa europeană 44-48

CZU: 338.439.5:339.564(478:4)

Cojocaru-Toma Maria
Conservarea vitaminei C în vişine, uscate prin diferite aporturi de căldură49-51

CZU: 664.8.047:634.233

Tarlev Vasile
Prognozarea funcţionării circuitelor integrate la iradiere52-55

CZU: 621.382.049.77:539.1

Rusanovschi Vitalie
Activitatea inovativă – un factor esenţial în relansarea economiei56-58

CZU: 001.895:338(478)

Cucereavîi Mihai
Nimic nou la capitolul „Noutate“ (1)59-63

CZU: 347.77

Clătinici Iurie
Brevetele în lumea universitară (2)64-66

CZU: 347.771:378.1

Cervantes Mario
Tineri cercetători în ştiinţă67-71

CZU: 001.891-053.81

Ghimza Alexandr
Doctorantura: realitate şi perspective71-72

CZU: 378.245(478)

Macari Mihaela
Cavaler rabelaisian al oenologilor73-75

CZU: 63(478)(092)

Batîr Dumitru
Personalităţi de vază ale intelectualităţii tehnice din Basarabia76-78

CZU: 62(478)(092)

Dulgheru Valeriu
Зависимость морфологии предметов ремесла, выполненных из камня известняка-ракушечника, от естественных свойств материала (2)79-83

CZU: 679.85:745.5(478)

Пузур М.В.
Nicolae Corlăteanu – omagii savantului nonagenar84-84

CZU: 821.135.1(478)(092)

Rotaru Tatiana
Antonie Ablov – 100 ani de la naştere85-85
„Intellectus“ – 10 ani de la fondare86-88

CZU: 347.77(051)

Diviza Ion
Alexandru Gromov, primul redactor al revistei “Intellectus”, a fost sărbătorit la 80 de ani89-89

CZU: 821.135.1(478)(092)

Cucereavîi Mihai
„Gîndeşte. Inventează. Creează“ – ziua mondială a proprietăţii intelectuale - 200590-92

CZU: 347.77(100)

Tacu Svetlana
„Lecturi AGEPI-2005“: opinii, sugestii, doleanţe92-94

CZU: 347.77(063)

Enea Adrian
Un succes categoric al inventatorilor moldoveni95-95

CZU: 001.894(478)

„Ecoinvent–2005“96-98

CZU: 001.894:504.06

Arnăut Ana
Seminar privind activitatea inovaţională în medicină şi farmacie98-99

CZU: 001.894:61

Raiduri la punctele de comercializare a exemplarelor de opere şi fonograme99-99

CZU: 343.533

Inventica şi dezvoltarea stomatologiei (1)100-102

CZU: 001.894:61

Popovici Teodor
Dicţionar explicativ de proprietate intelectuală (continuare din nr.1, 2005)103-104

CZU: 347.77(038)

Epigrame de marcă105-105

CZU: 821.135.1-7

Ion Daniliuc a fost distins cu titlul onorific ”om emerit" 106-106