IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)37
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)117
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496
Intellectus
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole15228763961183213092
Volume66602332072
Total158893662913904

Vizualizări   977Descărcări   20

Conţinutul numărului de revistă

În anul 2011 s-a atestat o uşoară creştere a numărului de cereri de protecţie a OPI depuse la AGEPI 4-6

CZU: 347.77(478)

Protecţia proprietăţii intelectuale şi a concurenţei în Republica Moldova 7-18

CZU: [347.77/78+347.776](478)

Bolocan Lilia, Pleşca Tatiana
Opera de creaţie ca o varietate a bunurilor 19-21

CZU: 347.781

Chirosca Igor
Apărarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe (1) 22-26

CZU: 347.78.01(478)

Platon Lilian
Strategia dezvoltării motoarelor cu combustie până în anul 2050 (1) 27-31

CZU: 621.43:629.3

Spătaru Leonid
Proprietatea intelectuală în sfera ştiinţei. Imperative actuale 32-36

CZU: 001.894+347.771+347.78.01

Lupan Aurelia, Toma Simion
Fabricarea ilicită a unui produs al invenţiei – infracţiune de încălcare a dreptului exclusiv al titularului de brevet 37-43

CZU: 343.533:347.77/78(478)

Iustin Viorel
Brevetul European cu efecte în România, procedura de menţinere în vigoare 44-46
Georgescu Florentina
Indicatorii de evaluare a cercetării autohtone şi tendinţele europene de dezvoltare a ştiinţei şi inovării 47-56

CZU: [001.818+001.891]:378.2(478)

Canţer Valeriu, Toma Simion, Minciună Vitalie, Ciobanu-Mocanu Liuba, Pişcenco Marina
Crearea instrumentelor de memorie digitală pentru evaluarea ştiinţei: imperative şi impedimente 57-66

CZU: 001.89:004.78(478)

Cojocaru Igor, Ungureanu Elena
Optimizarea obţinerii produselor alimentare cu valoare nutritivă înaltă 67-74

CZU: 663/664(478)

Sandulachi Elizaveta, Gorneţ Viorel
Energia eoliană, pilon al dezvoltării europene 75-79

CZU: 620.97(478)

Guţu Marin
Adaptarea şi aplicarea Fişei de siguranţă chirurgicală conform OMS (WHO Safe Surgery Checklist) în cadrul instituţiilor medicale spitaliceşti din Republica Moldova 80-89

CZU: 614.253:617-089(478)

Ciobanu Gheorghe, Baltaga Ruslan, Vovc Liviu, Şandru Serghei, Mişin Igor, Cobîleţchi Sergiu
Reliability analysis of power distribution systems the voltage of which is 6 and 10 KV 90-95

CZU: 621.311.019.3(478)

Popescu Victor, Găină Anton, Bodarev Ghenadie
Variabilitatea individuală a corpului adipos Rindfleisch sub aspect clinic 96-100

CZU: 612.1/.8:616-036

Hacina Tamara, Bîrzoi Lilian
Managementul durabil al resurselor de soluri şi implementarea tehnologiilor conservative în agricultură 101-104

CZU: 631.4(478)

Leah Tamara
Practica judiciară în domeniul PI 105-107

CZU: 343.533:347.776(478)

Bondaresco Patricia, Ciuş Doina