IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-22 20:17
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 2)34
  2021  (2 din 4)68
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)116
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1810-7087
Intellectus
Categoria:
  • B (2022.09.23-2026.09.23)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole15861180357186921357232
Volume69789272441
Total1655125928421133

Vizualizări   1228Descărcări   25

Conţinutul numărului de revistă

A fost făcut bilanţul activităţii AGEPI pe anul 2012 4-6

CZU: 347.779(478)

Правовой статус журналиста, как основного субъекта авторского права СМИ 7-12

CZU: 347.78:070(478)

Бодюл Татьяна , Grosu Anna
Clasificarea comună de brevete (CPC)13-15

CZU: 347.771

Iustin Viorel
Semne sau indicaţii cu caracter elogios în componenţa mărcilor 16-19

CZU: 347.772(478)

Rusanovschi Marcica
Examinarea semnelor ce constau din denumiri geografice sau conţin asemenea denumiri 20-24

CZU: 347.77

Bologan Galina
AGEPI valorifică tehnologiile informaţionale avansate 25-28

CZU: 347.779:004(478)

Rusanovschi Vitalie
Modalităţile de achitare a taxelor pentru protecţia obiectelor de proprietate intelectuală 29-31

CZU: 336.23:004:347.77(478)

Rusanovschi Vitalie
Asigurarea de către furnizori a securităţii şi integrităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice. Aspecte privind reglementarea 32-37

CZU: 342.95:004.7(478)

Gasnaş Iurie
Proprietatea intelectuală în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii 38-44

CZU: 347.77:334.72.012.63/.64(478)

Badâr Iurie
Современные структуры регионального инновационного развития 45-52

CZU: 001.895:332.122:338.45(478)

Левитская Алла
Консолидация деятельности CNAA и AGEPI в оценке научного потенциала Молдовы 53-59

CZU: [001.89:378.24+347.779](478)

Пищенко Марина , Перчинская Наталья
Alfabetizarea şi incluziunea digitală a cercetătorilor din Republica Moldova 60-65

CZU: 004:001.891(478)

Cojocaru Igor
Continuitatea în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică (1) 66-71

CZU: 373.2.016.46:811.135.1

Botnari Valentina , Mîsliţchi Valentina
Procedee de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut sporit de cupru legat organic 72-76

CZU: 579.61:615.326

Batîr Ludmila , Zosim Liliana , Elenciuc Daniela , Ţapcov Victor , Gulea Aurelian , Rudic Valeriu
Automatizarea proceselor de asamblare, o modalitate importantă de sporire a durabilităţii maşinilor 77-85

CZU: 621.9.048

Botez Ilie , Stoicev Petru , Nastas Andrei
Metoda predictivă pentru estimarea riscului de dezvoltare a astmului bronşic la copiii din Republica Moldova 86-91

CZU: 616.248-092-053.2(478)

Cîrstea (Buga) Olga , Vasilos Liubovi , Cojocaru Ala
Izolarea coptizinei din herbă de rostopască (Chelidonium majus L.) 92-95

CZU: 577.1:615.322

Casian Igor , Casian Ana
Manifestări ale stresului psihic şi stărilor afective la persoanele cu ulcer gastro-intestinal 96-102

CZU: 159.9-07:616.33-009

Sirbu Ana , Potâng Angela , Tulbure Tatiana
Behavior of factors of influence on the process of distribution of electricity 103-109

CZU: 621.311.019.3(478)

Popescu Victor