IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-12 05:00
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)68
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)117
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496
Intellectus
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole15539520361378113252
Volume67660132142
Total1620101804915923

Vizualizări   1042Descărcări   12

Conţinutul numărului de revistă

„Transformaţi proprietatea intelectuală în afacerea DVS.!“1-1
Idris Kamil
Protecţia proprietăţii industriale în Republica Moldova. Activitatea inventivă în domeniul construcţiilor de maşini“8-15

CZU: 347.77:621.0(478)

Taran Nicolae , Gajim Ştefan
Transferul de tehnologii – premisă a dezvoltării durabile a ţărilor cu economie în tranziţie16-22

CZU: 339.9:338(1-773)

Sosnovschi Victor
Era brevetării geneticii (1)23-26

CZU: 347.771:575

Bordeianu Rita
Corelaţia dintre invenţii, modele de utilitate, desene şi modele industriale27-30

CZU: 347.773(478)

Său Tatiana
Mărcile netradiţionale (1)31-35

CZU: 347.772

Jalbă Violeta , Obrişte Natalia
Rolul instanţelor judiciare în protecţia mărcilor (studiu asupra unor cazuri judiciare)36-47

CZU: 347.9:347.772

Clătinici Iurie , Coşleţ Valeriu
Încheierea contractului de franchising (1)48-51

CZU: 347.772:339.187.44

Schiţco Nina
Влияние замещенных хромосом на изменчивость морфоцитохимических характеристик ядер пыльцы пшеницы52-55

CZU: 631.11:631.528.1:577.21

Кравченко Анатол , Рожневски Мария , Салтанович Татьяна
Proprietatea industrială – instrument forte pentru dezvoltarea economică a ţărilor CSI 56-63

CZU: 347.77:338(47+57)

Cojocaru Tudor
Sesiunea a 9-a a comitetului permanent privind dreptul brevetelor (SCP) al OMPI 64-67

CZU: 347.771(100)(063)

Crecetov Veaceslav
“Sunt dominat de suflul creativităţii”68-70

CZU: 54(478)(092)

Batîr Dumitru
Divizarea tensiunii de prag Vth în componentele Vot şi Vit71-73

CZU: 621.382.027

Rusanovschi Vitalie
Mecanisme ale protecţiei cardiace74-77

CZU: 615.224:616.12

Bădărău Efim
Salonul internaţional de proprietate industrială „Arhimed“78-79

CZU: 659.152:001.894(100)

Cucereavii Maria
Kiev-2003: Expoziţia-tîrg interstatală de tehnologii industriale, mijloace de producţie, mărfuri şi servicii din ţările CSI80-81

CZU: 659.152:001.894(47+57)

Cucereavîi Mihai
„MoldExpo“ promovează producţia autohtonă82-83

CZU: 659.152(478)

„Ecoinvent-2003“ – primul salon internaţional de la Iaşi, România84-84

CZU: 659.152:001.894(498)

Arnăut Ana
La sesiunea extraordinară a adunării generale OMPI85-85
Tineretul studios şi economia secolului XXI (conferinţă interuniversitară la IPI)86-87
„Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare. TMCR-2003“ (conferinţă ştiinţifică internaţională) 88-89

CZU: 001.894:621(100)(063)

Cucereavîi Mihai
Primii paşi în comercializarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice 89-90
Cucereavîi Mihai
O întîlnire de lucru la Universitatea Agrară de Stat din Moldova 90-91
Reuniunea bilaterală OSIM–AGEPI Galaţi-2003 92-93
Zavalistii Ana
Succesele colaboratorilor AGEPI la spartachiada II a SindASP-ului 94-94
Luţcan Alexandru
Marca comercială a anului95-97

CZU: 659.152:347.772(478)

Cucereavîi Mihai
AGEPI a lansat concursul republican „Trofeul pentru inovare şi creativitate“97-97
Pentru jurnaliştii din Republica Moldova98-98
Ion Daniliuc – nume notoriu în domeniul proprietăţii industriale 99-100

CZU: 347.77(478)(092)

„Manualul examinatorului şi inventatorului“101-101
„Mass-media şi legislaţia“102-102
Bucovineanu Mihai