IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-10 18:56
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)68
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)117
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496
Intellectus
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole15539531511382613252
Volume67660722142
Total1620101922315968

Vizualizări   975Descărcări   23

Conţinutul numărului de revistă

Sesiunea Comitetului Interguvernamental al OMPI pentru Proprietatea Intelectuală, Resursele Genetice, Cunoștinţele Tradiţionale și Expresiile5-5

CZU: 347.77(100)(063)

Curs de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale pentru judecători și procurori7-7

CZU: 347.77

AGEPI susţine ideile inovaţionale de afaceri ale tinerilor6-7

CZU: 347.779(478)

Reflecţii cu privire la oportunitatea anulării derogării stabilite în alin.(1) art.77 al Legii concurenţei8-12

CZU: 346.546+347.776

Stati Vitalie
Proprietatea intelectuală, numele de domeniu și concurenţa13-19

CZU: 347.78.03+347.776

Gorincioi Cornelia , Creciun Ilie
Răspunderea pentru încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe20-26

CZU: 347.78.01

Cociorva Valentina
Secretul comercial – obiect al proprietăţii industriale27-34

CZU: 347.775

Iustin Viorel
Protecţia realizărilor selecţiei vegetale. Brevetul de invenţie şi brevetul pentru soi de plantă: interacţiune și consecinţe35-38

CZU: 347.771:631.527

Lupan Aurelia
Articolul 6 ter al Convenţiei de la Paris – aspecte teoretice și practice39-43

CZU: 347.772

Bologan Galina , Cocieru Ludmila
Înregistrarea internaţională a designului industrial potrivit cerinţelor noilor ţări membre ale Sistemului de la Haga44-48

CZU: 347.77

Badâr Veronica
Problematica statisticii în comerţul internaţional cu bunuri și servicii culturale49-54

CZU: 31:338.46:339.5

Popa Eugen
Profilul psiho-criminologic al infractorilor digitali55-59

CZU: 343.95:004

Şaptefraț Ştefan
Vizită de lucru a delegaţiei Comisiei Europene la AGEPI60-60

CZU: 347.779(478)

AGEPI și EUIPO la o nouă etapă de colaborare61-61

CZU: 347.779(478)+347.779(4)EUIPO

Internaţionalizarea acasă a studiilor doctorale din Republica Moldova62-71

CZU: 001.89:378.2(478)

Cuciureanu Gheorghe , Holban Ion
Sectorul de asigurări din Republica Moldova: consolidarea pieţei şi tendinţe de digitalizare72-80

CZU: 368:004(478)

Ungur Cristina , Cuciureanu Gheorghe
Dispozitive și metode inovative în procesarea ţesuturilor biologice81-90

CZU: 001.895:57.08:61

Macagonova Olga , Nacu Viorel , Cociug Adrian , Jian Mariana , Cobzac Vitalie , Ursu Alexandr
Biomonitorizarea calităţii apei râului Cogâlnic pe baza caracteristicii saprobiologice a algoflorei91-94

CZU: 574.5+582.26/.27

Trofim Alina
Abordări inovative în tratamentul bolii de reflux gastroesofagian complicate cu esofag columnar metaplaziat95-99

CZU: 616.329-002-008.9-08

Fosa Doina
Биохимическая трансформация СО2 и водорода при метаногенезе100-106

CZU: 579.2+628.355

Ковалёва Ольга , Ковалёв Виктор