IBN
Închide
Holban Ion
Cuvinte-cheie (224): societate bazată pe cunoaştere (8), societate informaţională (7), studii doctorale (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 61. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Interferența științei cu poezia, artele, cultura. Viziune eminesciană
Holban Ion12
1 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu",
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(69-70) / 2020 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frații Moscalenco, academicieni din Basarabia – discipoli ai colegiului național „Carol I” din Craiova
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Fizică și Matematică Aplicată CYGNUS
Nr. 2(32) / 2020 / ISSN 1584-403X
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera eminesciană - un îndreptar al educației naționale
Holban Ion
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(71-72) / 2020 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scrisoare de la un cititor fidel
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Evrika!
Nr. 1-2-3(353-355) / 2020 / ISSN 1220-4935
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Eminescu – poetul care apelează cel mai frecvent la ştiinţă (relatările unui fizician din grădina înflorită a gândirii eminesciene)
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(65-66) / 2019 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Establishing a knowledge-based society in the Republic of Moldova: history, practices, experiences
Holban Ion
Information Society Development Institute, S.E.
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare - o problemă științifică de mare actualitate
Cojocaru Irina, Cojocaru Igor, Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Fizică și Matematică Aplicată CYGNUS
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1584-403X
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frații Moscalenco, academicieni din Basarabia  – discipoli ai Colegiului Național „CAROL I”  din Craiova
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Evrika!
Nr. 1-2-3(341-343) / 2019 / ISSN 1220-4935
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia cunoaşterii lumii în profunzime reflectată în opera eminesciană
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(67-68) / 2019 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relatările unui fizician din grădina lui Eminescu Simţul umorului şi al autoironiei la Eminescu
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Evrika!
Nr. 10-12(350-352) / 2019 / ISSN 1220-4935
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relatările unui fizician din grădina lui Eminescu. Simţul umorului şi al autoironiei la Eminescu
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Evrika!
Nr. 7-8-9(347-349) / 2019 / ISSN 1220-4935
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 11

Chemarea stelelor (mărturisiri ale unui basarabean despre cum a devenit astrofizician)
Holban Ion1, Gorodeţchi Dumitru2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Necunoscută, SUA
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(61-62) / 2018 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conștiința științei
Holban Ion123
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Evrika!
Nr. 1(329) / 2018 / ISSN 1220-4935
Disponibil online 17 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea astronomiei şi astrofizicii de la sfârşitul sec. XIX - începutul sec. XX în Europa de Vest şi SUA, cu ecouri în Basarabia
Holban Ion12
1 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edificarea societăţii bazate pe cunoaştere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (2)
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 3 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 19 October, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edificarea societăţii bazate pe cunoaştere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (3)
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edificarea societăţii bazate pe cunoaștere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (I)
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frații Moscalenco –doi piloni trainici ai fizicii teoretice în Republica Moldova
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(63-64) / 2018 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 8 January, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frații Moscalenco, academicieni din Basarabia – discipoli ai Colegiului Național „CAROL I” din Craiova
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Evrika!
Nr. 10-12(338-340) / 2018 / ISSN 1220-4935
Disponibil online 15 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfozele reformei științei moldovenești de la obținerea independenței până azi
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 85