IBN
Close
Holban Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 71. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 15.
Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 17
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 21
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 17
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 15
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 13
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2
 • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
 • 8.4.Studiu/sondaj - 3

2023 - 1

Indicatori cercetare-dezvoltare … : Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Cojocaru Igor , Cuciureanu Gheorghe , Ţurcan Nelly , Cujba Rodica , Minciună Vitalie , Holban Ion , Roşca Alfreda , Grecu Mihai , Cojocaru Irina , Botnaru Viorica , Lemeţ Elizaveta, Guzun Mihail , Ungureanu Elena , Munteanu Ruslan , Cazacu Elena , Ţurcan Andrei
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3564-8-0
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Constantin Ețco, magul din țara gorunilor
Holban Ion
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(93) / 2022 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descifrarea miracolului longevității operei eminesciene
Holban Ion
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(77-78) / 2022 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 16 December, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pledoarie cu amintiri pentru fizica practică. (Suport logic: câteva construcții importante din România)
Holban Ion
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(77-78) / 2022 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 16 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Calitățile de om de știință ale lui Eminescu (I)
Holban Ion
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(73-74) / 2021 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Florea Uliu – o viață dedicată fizicii
Antonie Dumitru G.1 , Holban Ion2
1 Colegiul Tehnic nr.2, Târgu Jiu,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(75-76) / 2021 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 27 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academicianul Dumitru GHIȚU – ilustră personalitate a fizicii din Republica Moldova. 90 de ani de la naștere
Holban Ion
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Intellectus
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitățile de om de știință ale lui Eminescu (II)
Holban Ion
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(75-76) / 2021 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 27 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce fericire e să fii fizician. Scrisoare din cealaltă parte a Prutului
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Evrika!
Nr. 10-12(374-376) / 2021 / ISSN 1220-4935
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sergiu Rădăuţanu – simbol al omului de ştiinţă moldovean
Holban Ion123
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Sergiu Rădăuţanu Biobibliografie: (vocaţie, exigenţă, raţiune)
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-818-0.
Disponibil online 19 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Interferența științei cu poezia, artele, cultura. Viziune eminesciană
Holban Ion12
1 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu",
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(69-70) / 2020 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frații Moscalenco, academicieni din Basarabia – discipoli ai colegiului național „Carol I” din Craiova
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Fizică și Matematică Aplicată CYGNUS
Nr. 2(32) / 2020 / ISSN 1584-403X
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera eminesciană - un îndreptar al educației naționale
Holban Ion
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(71-72) / 2020 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scrisoare de la un cititor fidel
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Evrika!
Nr. 1-2-3(353-355) / 2020 / ISSN 1220-4935
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Eminescu – poetul care apelează cel mai frecvent la ştiinţă (relatările unui fizician din grădina înflorită a gândirii eminesciene)
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(65-66) / 2019 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-1176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Establishing a knowledge-based society in the Republic of Moldova: history, practices, experiences
Holban Ion
Information Society Development Institute
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare - o problemă științifică de mare actualitate
Cojocaru Irina , Cojocaru Igor , Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Fizică și Matematică Aplicată CYGNUS
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1584-403X
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frații Moscalenco, academicieni din Basarabia  – discipoli ai Colegiului Național „CAROL I”  din Craiova
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Evrika!
Nr. 1-2-3(341-343) / 2019 / ISSN 1220-4935
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-1231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia cunoaşterii lumii în profunzime reflectată în opera eminesciană
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(67-68) / 2019 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relatările unui fizician din grădina lui Eminescu Simţul umorului şi al autoironiei la Eminescu
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Evrika!
Nr. 10-12(350-352) / 2019 / ISSN 1220-4935
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relatările unui fizician din grădina lui Eminescu. Simţul umorului şi al autoironiei la Eminescu
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Evrika!
Nr. 7-8-9(347-349) / 2019 / ISSN 1220-4935
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 13

Chemarea stelelor (mărturisiri ale unui basarabean despre cum a devenit astrofizician)
Holban Ion1 , Gorodeţchi Dumitru2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Necunoscută, SUA
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(61-62) / 2018 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conștiința științei
Holban Ion123
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Evrika!
Nr. 1(329) / 2018 / ISSN 1220-4935
Disponibil online 17 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea astronomiei şi astrofizicii de la sfârşitul sec. XIX - începutul sec. XX în Europa de Vest şi SUA, cu ecouri în Basarabia
Holban Ion12
1 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-1171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edificarea societăţii bazate pe cunoaştere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (2)
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 3 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 19 October, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-1364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edificarea societăţii bazate pe cunoaştere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (3)
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-1434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edificarea societăţii bazate pe cunoaștere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (I)
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-1393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frații Moscalenco –doi piloni trainici ai fizicii teoretice în Republica Moldova
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(63-64) / 2018 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 8 January, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frații Moscalenco, academicieni din Basarabia – discipoli ai Colegiului Național „CAROL I” din Craiova
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Evrika!
Nr. 10-12(338-340) / 2018 / ISSN 1220-4935
Disponibil online 15 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori Cercetare-Dezvoltare, 2020: Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Cojocaru Igor , Cujba Rodica , Ţurcan Nelly , Minciună Vitalie , Cuciureanu Gheorghe , Holban Ion , Antoci Cristina, Roşca Alfreda , Grecu Mihai , Rusu Andrei , Cojocaru Irina , Botnaru Viorica , Lemeţ Elizaveta, Guzun Mihail , Ungureanu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-3220-0-3
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfozele reformei științei moldovenești de la obținerea independenței până azi
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semne și simboluri astronomice în arealul de cultură românesc
Holban Ion1 , Olenici Dimitrie2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Planetariul și Observatorul Astronomic din Suceava
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(63-64) / 2018 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 8 January, 2019. Descarcări-76. Vizualizări-1228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de rezultate ale activităților științifice
Cuciureanu Gheorghe , Ţurcan Nelly , Ungureanu Elena , Roşca Alfreda , Cojocaru Igor , Holban Ion , Minciună Vitalie , Cujba Rodica , Guzun Mihail , Cojocaru Irina , Coșuleanu Ion , Grecu Mihai , Cernăuţeanu Victor , Botnaru Viorica , Rusu Andrei
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-3220-2-7
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un set optimal de indicatori pentru evaluarea activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării și a cercetătorilor științifici
Cojocaru Irina , Botnaru Viorica , Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-1617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 13

În căutarea unui „brici Ockham” care să reducă numărul de indicatori necesari evaluării activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi de pregătire a cadrelor ştiinţifice
Cojocaru Irina1 , Botnaru Viorica1 , Holban Ion12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-1193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În grabă de a face bine. În memoria profesorului universitar, doctor habilitat în medicină Constantin Eţco, 22.07.1941-19.12.2017
Holban Ion
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(76) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale asigurării transparenței şi excluderii corupției în sfera ştiinței şi inovării şi cea a pregătirii cadrelor ştiințifice în Republica Moldova
Holban Ion123 , Cuciureanu Gheorghe21 , Minciună Vitalie12 , Cojocaru Igor24
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
4 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-1931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatile de savant si metodele stiintifice de investigare utilizate de Eminescu
Holban Ion123
1 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
3 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conștiința științei
Holban Ion123
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Evrika!
Nr. 11(327) / 2017 / ISSN 1220-4935
Disponibil online 15 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conștiința științei
Holban Ion123
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Evrika!
Nr. 10(326) / 2017 / ISSN 1220-4935
Disponibil online 13 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conștiința științei
Holban Ion123
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Evrika!
Nr. 12(328) / 2017 / ISSN 1220-4935
Disponibil online 16 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia studiilor doctorale în Republica Moldova: Crambe repetita?
Cuciureanu Gheorghe12 , Holban Ion12 , Minciună Vitalie12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 November, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-1226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam. Academicianul Valeriu Canţer - în fizică a gândit ca un zeu şi a muncit ca un rob
Holban Ion123
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(57-58) / 2017 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internaţionalizarea acasă a studiilor doctorale din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe12 , Holban Ion12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-1202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revista „Fizica si tehnologiile moderne”, 15 ani de activitate, mic bilant, probleme
Holban Ion123
1 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
3 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of information instruments in ensuring transaprency in scientific research (the case of the Rep. of Moldova)
Holban Ion12 , Cuciureanu Gheorghe2 , Minciună Vitalie2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017. Viena, Austria. ISBN 978-3-903035-14-0.
Disponibil online 30 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-1651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vizionarul de la Universitatea Tehnică a Moldovei (în memoria Prof. univ. Valerian Dorogan)
Holban Ion123
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(59-60) / 2017 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 17 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 10

Între fizică, poezia ştiinţei şi poezia vieţii
Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Evrika!
Nr. 9(313) / 2016 / ISSN 1220-4935
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colocviul Internaţional de Fizică „Evrika! – Cygnus – Fizica şi Tehnologiile Moderne”, Ediţia a XXII-a, Chişinău, 25-27 august 2016
Holban Ion123
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(55-56) / 2016 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 11 April, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-1165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Congresul internaţional de studii bieloruse, ediția a V-a, 2-5 octombrie 2015, Kaunas, Lituania
Holban Ion123
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(53-54) / 2016 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 4 August, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 104