Eminescu – poetul care apelează cel mai frecvent la ştiinţă (relatările unui fizician din grădina înflorită a gândirii eminesciene)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
553 17
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-16 11:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
52-12:821.135.1.„18”Eminescu+53.01:821.135.1„18”Eminescu (1)
Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spațiului. Geodezie (183)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1509)
Fizică (1341)
SM ISO690:2012
HOLBAN, Ion. Eminescu – poetul care apelează cel mai frecvent la ştiinţă (relatările unui fizician din grădina înflorită a gândirii eminesciene) . In: Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2019, nr. 1-2(65-66), pp. 73-103. ISSN 1810-6498.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Numărul 1-2(65-66) / 2019 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349

Eminescu – poetul care apelează cel mai frecvent la ştiinţă (relatările unui fizician din grădina înflorită a gândirii eminesciene)

Eminescu – a poet who most often appeals to science. The narration of a physicist in the blooming garden of Eminescu's thought


CZU: 52-12:821.135.1.„18”Eminescu+53.01:821.135.1„18”Eminescu
Pag. 73-103

Holban Ion
 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Disponibil în IBN: 4 iulie 2019


Rezumat

Lucrarea reprezintă o incursiune în opera integrală a lui Eminescu, punând în evidență interesul poetului pentru știință, îndeosebi pentru fizică și astronomie, setea lui de ași științifica cunoștințele. Ştiinţa pentru poet e lumină, adevăr, putere, progres, element tonic fortificator. Puterea științei e în a face previziuni, a trasa drumul omenirii în viitor. Se demonstrează că opera eminesciană are factură științifică, pe ea concresc alte lucrări. Eminescu vine cu idei și ipoteze noi, intuiește, generalizează anumite cunoștințe științifice. Opera sa este aidoma pârghiei lui Arhimede, cu ajutorul căreia pot fi ridicate mari pietre ale cunoaşterii moderne şi plasate în edificiul ştiinţei şi culturii mondiale.

An incursion is made into the entire work of Eminescu, the interests of the poet for sciences are emphasized, especially for physics and astronomy, and his thirst for scientification of his knowledge. For a poet, science is light, truth, power, progress, a strengthening tonic element. The power of science is to make predictions, to map the path of mankind in the future. It is proved that Eminescu's work has a scientific value, on it other works grow together. Eminescu comes up with new ideas and hypotheses, he intuits, generalizes certain scientific knowledge. His work is like the lever of Archimedes, that helps large stones of modern knowledge to be lifted and placed in the edifice of modern science and culture.

Cuvinte-cheie
Eminescu, ştiinţă, fizică, astronomie, previziune, progres, dăinuire,

Eminescu, science, physics, Astronomy, prediction, progress, persistence