În căutarea unui „brici Ockham” care să reducă numărul de indicatori necesari evaluării activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi de pregătire a cadrelor ştiinţifice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
499 24
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-11 00:42
SM ISO690:2012
COJOCARU, Irina; BOTNARU, Viorica; HOLBAN, Ion. În căutarea unui „brici Ockham” care să reducă numărul de indicatori necesari evaluării activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi de pregătire a cadrelor ştiinţifice. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă. Ed. a 12-a/Vol. 2, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2017, pp. 222-228. ISBN 978-9975-3171-2-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2, 2017
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 12-13 octombrie 2017

În căutarea unui „brici Ockham” care să reducă numărul de indicatori necesari evaluării activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi de pregătire a cadrelor ştiinţifice


JEL: D80, I23, O39
Pag. 222-228

Cojocaru Irina1, Botnaru Viorica1, Holban Ion12
 
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
 
Proiect:
15.817.06.13A Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2017


Rezumat

Sunt analizate criteriile de funcţionare durabilă a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi cea de pregătire a cadrelor ştiinţifice din Republica Moldova în baza actelor normative naţionale şi cele ale Uniunii Europene în domeniu. Se fundamentează teoretic indicatorii utilizaţi pentru evaluarea activităţii instituţiilor de cercetare şi de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi se propun soluţii de reducere a acestora de circa 2 ori fără a fi diminuată calitatea şi eficienţa procesului de evaluare. În mare măsură reducerea e posibilă graţie posibilităţilor instrumentelor informatice elaborate de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale capabile să acumuleze, stocheze, prelucreze, analizeze, sintetizeze datele statistice primare furnizate de instituţiile de cercetare şi să le prezinte în cele mai variate forme grafice şi rapoarte la cerere.  

The article focuses on analysis of criteria for the sustainable operation of the science and innovation organizations and of the researchers training in the Republic of Moldova, based on the national and EU legislation in the field. The indicators used for evaluation of research institutions and researchers training are substantiated from the theoretical point of view and solutions are proposed to reduce the number of indicators twice, without diminishing the quality and efficiency of the evaluation process. To a great extent, the reduction is possible due to the possibilities of IT tools developed by the Information Society Development Institute, which accumulate, store, process, analyze, synthesize the primary statistical data provided by the research institutions and present them in the most varied graphic formats and reports upon request.

Cuvinte-cheie
activitate de cercetare, dezvoltare durabilă, societate bazată pe cunoaştere, societate informaţională, instrumente informatice,

indicatori de activitate