IBN
Închide

40Publicaţii

458Descărcări

24376Vizualizări

Cujba Rodica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
LinkedIn ID
ORCiD
Academia.edu ID
ResearchGate person ID
Publons
ResearcherID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 7.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 2. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 3
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2
 • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
 • 8.4.Studiu/sondaj - 3

2023 - 4

Dimensiunea de gen în cercetare în Republica Moldova
Cujba Rodica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori cercetare-dezvoltare … : Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Cojocaru Igor , Cuciureanu Gheorghe , Ţurcan Nelly , Cujba Rodica , Minciună Vitalie , Holban Ion , Roşca Alfreda , Grecu Mihai , Cojocaru Irina , Botnaru Viorica , Lemeţ Elizaveta, Guzun Mihail , Ungureanu Elena , Munteanu Ruslan , Cazacu Elena , Ţurcan Andrei
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3564-8-0
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Readiness Toward the Implementation of Open Science Initiatives in the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cuciureanu Gheorghe13 , Cujba Rodica41 , Cojocaru Irina2 , Cojocaru Igor1
1 Information Society Development Institute,
2 Moldova State University,
3 National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP),
4 Technical University of Moldova
Central European Journal of Public Policy
Vol. 17, / 2023 / ISSN 1802-4866
Disponibil online 23 August, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Attitudes of Agricultural Researchers Towards Data Sharing: Case Study of the Republic of Moldova
Lupu Viorica1 , Cujba Rodica12 , Sobetchi Vera1
1 Technical University of Moldova,
2 Information Society Development Institute
ACM International Conference Proceeding SeriesCentral and Eastern European eDem and eGov Days 2023, CEEE Gov Days 2023
2023. New York. ISBN 979-840070006-4.
Disponibil online 4 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Analiza nivelului de cunoaștere și a gradului de conștientizare privind Știința Deschisă în Republica Moldova
Ţurcan Nelly , Cuciureanu Gheorghe , Cujba Rodica , Lupu Viorica , Cheradi Natalia , Cojocaru Igor
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2022
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Models of Research, Development and Innovation Systems from the Perspective of Complexity Theory: A Case Study of the Republic of Moldova
Cujba Rodica12 , Filip Florin Gheorghe3
1 Technical University of Moldova,
2 Information Society Development Institute,
3 Romanian Academy of Science
Journal of System and Management Sciences
Nr. 1(12) / 2022 / ISSN 1816-6075 / ISSNe 1818-0523
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perception of Open Science in the Scientific Community of the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cuciureanu Gheorghe13 , Cujba Rodica41 , Lupu Viorica25 , Cheradi Natalia6 , Cojocaru Igor1
1 Information Society Development Institute,
2 Moldova State University,
3 National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP),
4 Technical University of Moldova,
5 State Agrarian University of Moldova ,
6 Academy of Economic Studies of Moldova
Postmodern Openings
Nr. 4(13) / 2022 / ISSN 2068-0236 / ISSNe 2069-9387
Disponibil online 26 November, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul datelor deschise bibliometrice în determinarea dinamicii dezvoltării științei
Cujba Rodica12
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul datelor deschise bibliometrice în determinarea dinamicii dezvoltării științei
Cujba Rodica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 22 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The place of innovation in the research-developmentinnovation system of the Republic of Moldova
Cujba Rodica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Competitiveness and sustainable development
Editia 4. 2022. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-872-6 (PDF).
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Abordarea bibliometrică în analiza dinamicii de dezvoltare a științei și societății
Cujba Rodica12
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bibliometric Assessment of Research on Energy in the World, in the Eastern Europe and in the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cujba Rodica23
1 Moldova State University,
2 Information Society Development Institute,
3 Technical University of Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(39) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-1140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e-Știința – premisă pentru eficientizarea colaborării în domeniul cercetării științifice
Catan Petru1 , Cujba Rodica2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(222-224) / 2019 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurarea vizibilității producției științifice a Universității de Stat din Moldova:  analiză bibliometrică și altmetrică
Ţurcan Nelly12 , Cujba Rodica23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-60. Vizualizări-1182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research data in the context of open science: Case study of the Republic of Moldova
Rusu Andrei12 , Ţurcan Nelly34 , Cujba Rodica45 , Grecu Mihai4
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Ovidius University, Constanța,
3 Moldova State University,
4 Information Society Development Institute,
5 Technical University of Moldova
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research in Computer Science in the Republic of Moldova: A Bibliometric Analysis
Ţurcan Nelly12 , Coșuleanu Ion1 , Grecu Mihai1 , Cujba Rodica13
1 Information Society Development Institute,
2 Moldova State University,
3 Technical University of Moldova
Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării
Nr. 2(15) / 2019 / ISSN 1841-1940 / ISSNe 2559-5490
Disponibil online 19 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of persistent identifiers in e - Science
Cujba Rodica12
1 Technical University of Moldova,
2 Information Society Development Institute
Journal of Social Sciences
Vol. 2, Nr. 4 / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-1022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

”Creşterea economică” prin prisma Instrumentului Bibliometric Naţional
Cuciureanu Gheorghe , Cujba Rodica , Minciună Vitalie
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-1397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e-Infrastructuri
Rusu Andrei , Roşca Alfreda , Cujba Rodica , Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova. Studiu
Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. e-ISBN 978-9975-3220-4-1.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori Cercetare-Dezvoltare, 2020: Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Cojocaru Igor , Cujba Rodica , Ţurcan Nelly , Minciună Vitalie , Cuciureanu Gheorghe , Holban Ion , Antoci Cristina, Roşca Alfreda , Grecu Mihai , Rusu Andrei , Cojocaru Irina , Botnaru Viorica , Lemeţ Elizaveta, Guzun Mihail , Ungureanu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-3220-0-3
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On interoperability of research information based on CERIF in Republic of Moldova
Cujba Rodica1 , Rusu Andrei12
1 Information Society Development Institute,
2 Ovidius University, Constanța
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de rezultate ale activităților științifice
Cuciureanu Gheorghe , Ţurcan Nelly , Ungureanu Elena , Roşca Alfreda , Cojocaru Igor , Holban Ion , Minciună Vitalie , Cujba Rodica , Guzun Mihail , Cojocaru Irina , Coșuleanu Ion , Grecu Mihai , Cernăuţeanu Victor , Botnaru Viorica , Rusu Andrei
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-3220-2-7
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vizibilitatea publicațiilor științifice – parte integrantă a societății cunoașterii. Analiză bibliometrică și altmetrică în baza unui repozitoriu bibliometric național
Ţurcan Nelly12 , Cujba Rodica1 , Cernăuţeanu Victor1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-112. Vizualizări-1117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Cu privire la verigile slabe sau lipsă din sfera cercetare-dezvoltare-inovare în Republica Moldova pentru impactul pozitiv asupra nivelului de dezvoltare socio-economică din ţară
Cujba Rodica1 , Dicusar Alexandr2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori ai dezvoltării societății informaționale în Republica Moldova 2012-2016
Grecu Mihai , Coșuleanu Ion , Cojocaru Igor , Cojocaru Irina , Ţurcan Nelly , Cujba Rodica , Antoci Cristina, Ungureanu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chișinău, 2017 / ISBN 978-9975-3220-1-0
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Open Access Policy to research outputs in the Republic of Moldova. State of the art and perspectives
Ţurcan Nelly , Cujba Rodica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017. Viena, Austria. ISBN 978-3-903035-14-0.
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-1015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Interdependenţa dintre ştiinţă şi dezvoltarea economico-socială: UE, CSI, Republica Moldova
Dicusar Alexandr1 , Cujba Rodica2
1 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-24. Vizualizări-1098
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Dezvoltarea cercetării-dezvoltării în Republica Moldova. Încotro mergem şi unde vrem să ajungem
Cujba Rodica12
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3, T. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 12 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori cercetare-dezvoltare, 2020: Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Badâr Iurie, Botnaru Viorica , Bujor Lilia, Cojocaru Igor , Cojocaru Irina , Cuciureanu Gheorghe , Cujba Rodica , Petrov (Cotun) Cristina, Lemeţ Elizaveta, Rusanovschi Vitalie, Musteaţă Aurel, Guzun Mihail , Friptuleac Lilian, Rusu Andrei , Grecu Mihai , Ungureanu Elena , Holban Ion , Mihalachi Svetlana, Minciună Vitalie , Roşca Alfreda , Ţurcan Nelly , Cazacu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2014 / ISBN 978-9975-3020-0-5
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Extinderea cooperării pentru cercetare în domeniul TIC între UE, Europa de Est şi Caucazul de Sud
Cujba Rodica1 , Cojocaru Igor2 , Cojocaru Irina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-1151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţarea capitalului uman în Republica Moldova. Studiu comparativ regional
Rotaru Anatol1 , Cujba Rodica1 , Alexeeva Svetlana2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-992
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iniţiativa regională de dezvoltare a e-infrastructurii pentru cercetare şi inovare – SEERA-EI
Andrieş Andrei1 , Tighineanu Ion2 , Bogatencov Petru1 , Cojocaru Igor3 , Cujba Rodica2
1 RENAM A.O.,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-1186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of the human capital from the Republic of Moldova. Comparative Study
Rotaru Anatol1 , Cujba Rodica2 , Alexeeva Svetlana3
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Integrarea ştiinţei şi educaţiei – baza dezvoltării societăţii cunoaşterii
Alexeeva Svetlana1 , Cujba Rodica2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova
2011. Chişinău. .
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul sinergetic al investiţiilor financiare în domeniul cercetării-dezvoltării
Rotaru Anatol1 , Cujba Rodica2 , Caireac Leonid1 , Sidorco Angela1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova
2011. Chişinău. .
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nonlinear dynamics of intellectual resources of science and technology potential and vacancies in R&D system
Rotaru Anatol1 , Baznat Mircea2 , Cujba Rodica3 , Lîsîi Tatiana4 , Jereghi Teodor1
1 Moldova State University,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
3 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
4 Technical University of Moldova
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova
2011. Chişinău. .
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinergetica – o nouă metaştiinţă a autoorganizării sistemelor complexe
Rotaru Anatol1 , Cujba Rodica2 , Florea-Donica Lilia3 , Stici Viorica2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
3 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova
2011. Chişinău. .
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Contribuţii privind analiza dinamică a unor indicatori ai potenţialului ştiinţifico- tehnologic din Republica Moldova
Rotaru Anatol , Alexeeva Svetlana , Cujba Rodica
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economica
Nr. 2(72) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii privind dezvoltarea ştiinţei moderne
Rotaru Anatol1 , Cujba Rodica2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 39 of 39