IBN
Închide
Cujba Rodica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Academia.edu ID
Google Scholar ID
LinkedIn ID
ORCiD
Publons
ResearchGate person ID
ResearcherID

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 7

Abordarea bibliometrică în analiza dinamicii de dezvoltare a științei și societății
Cujba Rodica12
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bibliometric Assessment of Research on Energy in the World, in the Eastern Europe and in the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cujba Rodica23
1 State University of Moldova,
2 Information Society Development Institute, S.E.,
3 Technical University of Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(39) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e-Știința – premisă pentru eficientizarea colaborării în domeniul cercetării științifice
Catan Petru1 , Cujba Rodica2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(222-224) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurarea vizibilității producției științifice a Universității de Stat din Moldova:  analiză bibliometrică și altmetrică
Ţurcan Nelly12 , Cujba Rodica23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-50. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research data in the context of open science: Case study of the Republic of Moldova
Rusu Andrei12 , Ţurcan Nelly34 , Cujba Rodica45 , Grecu Mihai4
1 Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Ovidius University, Constanța,
3 State University of Moldova,
4 Information Society Development Institute, S.E.,
5 Technical University of Moldova
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research in Computer Science in the Republic of Moldova: A Bibliometric Analysis
Ţurcan Nelly12 , Coșuleanu Ion1 , Grecu Mihai1 , Cujba Rodica13
1 Information Society Development Institute, S.E.,
2 State University of Moldova,
3 Technical University of Moldova
Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării
Nr. 2(15) / 2019 / ISSN 1841-1940 / ISSNe 2559-5490
Disponibil online 19 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of persistent identifiers in e - Science
Cujba Rodica12
1 Technical University of Moldova,
2 Information Society Development Institute, S.E.
Journal of Social Sciences
Nr. 2(4) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

”Creşterea economică” prin prisma Instrumentului Bibliometric Naţional
Cuciureanu Gheorghe , Cujba Rodica , Minciună Vitalie
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On interoperability of research information based on CERIF in Republic of Moldova
Cujba Rodica1 , Rusu Andrei12
1 Information Society Development Institute, S.E.,
2 Ovidius University, Constanța
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vizibilitatea publicațiilor științifice – parte integrantă a societății cunoașterii. Analiză bibliometrică și altmetrică în baza unui repozitoriu bibliometric național
Ţurcan Nelly12 , Cujba Rodica1 , Cernăuţeanu Victor1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-98. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Cu privire la verigile slabe sau lipsă din sfera cercetare-dezvoltare-inovare în Republica Moldova pentru impactul pozitiv asupra nivelului de dezvoltare socio-economică din ţară
Cujba Rodica1 , Dicusar Alexandr2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Open Access Policy to research outputs in the Republic of Moldova. State of the art and perspectives
Ţurcan Nelly , Cujba Rodica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017. Viena, Austria. ISBN 978-3-903035-14-0.
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Interdependenţa dintre ştiinţă şi dezvoltarea economico-socială: UE, CSI, Republica Moldova
Dicusar Alexandr1 , Cujba Rodica2
1 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-19. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Dezvoltarea cercetării-dezvoltării în Republica Moldova. Încotro mergem şi unde vrem să ajungem
Cujba Rodica12
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 12 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Extinderea cooperării pentru cercetare în domeniul TIC între UE, Europa de Est şi Caucazul de Sud
Cujba Rodica1 , Cojocaru Igor2 , Cojocaru Irina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţarea capitalului uman în Republica Moldova. Studiu comparativ regional
Rotaru Anatol1 , Cujba Rodica1 , Alexeeva Svetlana2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iniţiativa regională de dezvoltare a e-infrastructurii pentru cercetare şi inovare – SEERA-EI
Andrieş Andrei1 , Tighineanu Ion2 , Bogatencov Petru1 , Cojocaru Igor3 , Cujba Rodica2
1 RENAM A.O.,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of the human capital from the Republic of Moldova. Comparative Study
Rotaru Anatol1 , Cujba Rodica2 , Alexeeva Svetlana3
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Integrarea ştiinţei şi educaţiei – baza dezvoltării societăţii cunoaşterii
Alexeeva Svetlana1 , Cujba Rodica2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova
2011. Chişinău. .
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul sinergetic al investiţiilor financiare în domeniul cercetării-dezvoltării
Rotaru Anatol1 , Cujba Rodica2 , Caireac Leonid1 , Sidorco Angela1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova
2011. Chişinău. .
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24