IBN
Închide
Ţurcan Nelly
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 44. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 8.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 2. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 6
 • 1.2.Contribuții în monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 20
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2
 • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
 • 8.4.Studiu/sondaj - 4
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 3

2023 - 8

Excellence or misconduct: how the visibility of team leaders impacts the research project competition in the Republic of Moldova?
Cuciureanu Gheorghe1 , Ţurcan Nelly2 , Cojocaru Irina2 , Cojocaru Igor1
1 Information Society Development Institute,
2 Moldova State University
Science and innovation
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1815-2066 / ISSNe 2413-497X
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-80. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori cercetare-dezvoltare … : Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Cojocaru Igor , Cuciureanu Gheorghe , Ţurcan Nelly , Cujba Rodica , Minciună Vitalie , Holban Ion , Roşca Alfreda , Grecu Mihai , Cojocaru Irina , Botnaru Viorica , Lemeţ Elizaveta, Guzun Mihail , Ungureanu Elena , Munteanu Ruslan , Cazacu Elena , Ţurcan Andrei
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3564-8-0
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare : Ghid practic
Bordian Elena , Catană Angelina
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Biblioteca Republicană Tehnologico-Ştiinţifică,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-167-33-8.. ISBN (pdf) 978-9975-167-34-5
Disponibil online 29 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Readiness Toward the Implementation of Open Science Initiatives in the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cuciureanu Gheorghe13 , Cujba Rodica41 , Cojocaru Irina2 , Cojocaru Igor1
1 Information Society Development Institute,
2 Moldova State University,
3 National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP),
4 Technical University of Moldova
Central European Journal of Public Policy
Vol. 17, / 2023 / ISSN 1802-4866
Disponibil online 23 August, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia cercetării științifice:evidențe din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe , Cojocaru Igor , Minciună Vitalie , Ţurcan Nelly
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3564-4-2.. ISBN (pdf) 978-9975-3564-5-9 (PDF)
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-58. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind organizarea și desfășurarea campaniilor de reducere a decalajului digital și de dezvoltare a competențelor digitale
Coșuleanu Ion , Grecu Mihai , Ţurcan Nelly
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
Chişinău, 2023 / ISBN (pdf) 978-9975-3564-6-6
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul nevoilor de formare profesională a personalului Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
BiblioPolis
Nr. 1(88) / 2023 / ISSN 1811-900X / ISSNe 2587-3113
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-34. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of artificial intelligence tools in the library services
Ţurcan Nelly12
1 Information Society Development Institute,
2 Moldova State University
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-175-99-9.
Disponibil online 15 February, 2024. Descarcări-10. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 12

Agenda Științei Deschise în Republica Moldova: politici și acțiuni naționale
Ţurcan Nelly12 , Cojocaru Igor2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agenda Științei Deschise în Republica Moldova:politici și acțiuni naționale
Ţurcan Nelly12 , Cojocaru Igor1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a politicilor naționale și internaționale în domeniul Științei Deschise
Ţurcan Nelly , Cuciureanu Gheorghe , Cojocaru Igor , Ungureanu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2022
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza nivelului de cunoaștere și a gradului de conștientizare privind Știința Deschisă în Republica Moldova
Ţurcan Nelly , Cuciureanu Gheorghe , Cujba Rodica , Lupu Viorica , Cheradi Natalia , Cojocaru Igor
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2022
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza politicilor și practicilor europene și naționale privind managementul datelor de cercetare
Grecu Mihai , Lupu Viorica , Coșuleanu Ion , Ţurcan Nelly
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
Chişinău, 2022
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza și benchmarking privind politicile instituționale de Acces Deschis și evaluarea pregătirii pentru implementarea politicilor de Știința Deschisă
Cheradi Natalia , Ţurcan Nelly , Dobrea Olesea , Lupu Viorica , Silivestru (Lupuşor) Diana
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2022
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt-înainte
Ţurcan Nelly
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația gândirii critice ca bază a dezvoltării durabile bazate pe știința deschisă
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Educație și gândire critică
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea și implementarea politicilor instituționale privind managementul datelor de cercetare: Ghid pentru instituțiile de cercetare
Grecu Mihai , Lupu Viorica
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
Chişinău, 2022
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea și implementarea politicilor instituționale privind Știința Deschisă: Ghid pentru organizații de cercetare
Ţurcan Nelly , Cheradi Natalia
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Chişinău, 2022
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreword
Ţurcan Nelly
Information Society Development Institute
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perception of Open Science in the Scientific Community of the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cuciureanu Gheorghe13 , Cujba Rodica41 , Lupu Viorica25 , Cheradi Natalia6 , Cojocaru Igor1
1 Information Society Development Institute,
2 Moldova State University,
3 National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP),
4 Technical University of Moldova,
5 State Agrarian University of Moldova ,
6 Academy of Economic Studies of Moldova
Postmodern Openings
Nr. 4(13) / 2022 / ISSN 2068-0236 / ISSNe 2069-9387
Disponibil online 26 November, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Conferința anuală a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (19-20 octombrie 2020): evaluare și recomandări
Ţurcan Nelly1 , Ungureanu Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
BiblioPolis
Nr. 4(79) / 2021 / ISSN 1811-900X / ISSNe 2587-3113
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea politicilor privind știința deschisă la nivel național și instituțional
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
SU, SS, SE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Explorarea metodelor de cercetare în biblioteconomie și știința informării
Ţurcan Nelly
Chișinău, 2021 / ISBN 978-9975-3505-4-9
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lidia Kulikovski – un (auto)portret aniversar
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
BiblioPolis
Nr. 1(80) / 2021 / ISSN 1811-900X / ISSNe 2587-3113
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Modele ale ciclului de viaţă al datelor de cercetare
Lupu Viorica , Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-1205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidence-based practice in infodocumentary research
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Bibliometric Assessment of Research on Energy in the World, in the Eastern Europe and in the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cujba Rodica23
1 Moldova State University,
2 Information Society Development Institute,
3 Technical University of Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(39) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-1302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblioteca publică și știința participativă
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
BiblioPolis
Nr. 4(75) / 2019 / ISSN 1811-900X / ISSNe 2587-3113
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurarea vizibilității producției științifice a Universității de Stat din Moldova:  analiză bibliometrică și altmetrică
Ţurcan Nelly12 , Cujba Rodica23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-60. Vizualizări-1290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research data in the context of open science: Case study of the Republic of Moldova
Rusu Andrei12 , Ţurcan Nelly34 , Cujba Rodica45 , Grecu Mihai4
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Ovidius University, Constanța,
3 Moldova State University,
4 Information Society Development Institute,
5 Technical University of Moldova
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-1097
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research in Computer Science in the Republic of Moldova: A Bibliometric Analysis
Ţurcan Nelly12 , Coșuleanu Ion1 , Grecu Mihai1 , Cujba Rodica13
1 Information Society Development Institute,
2 Moldova State University,
3 Technical University of Moldova
Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării
Nr. 2(15) / 2019 / ISSN 1841-1940 / ISSNe 2559-5490
Disponibil online 19 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Indicatori Cercetare-Dezvoltare, 2020: Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Cojocaru Igor , Cujba Rodica , Ţurcan Nelly , Minciună Vitalie , Cuciureanu Gheorghe , Holban Ion , Antoci Cristina, Roşca Alfreda , Grecu Mihai , Rusu Andrei , Cojocaru Irina , Botnaru Viorica , Lemeţ Elizaveta, Guzun Mihail , Ungureanu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-3220-0-3
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licențe Creative Commons
Ţurcan Nelly
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova. Studiu
Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. e-ISBN 978-9975-3220-4-1.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii privind accesul și partajarea datelor de cercetare în Republica Moldova
Ţurcan Nelly
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova. Studiu
Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. e-ISBN 978-9975-3220-4-1.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de rezultate ale activităților științifice
Cuciureanu Gheorghe , Ţurcan Nelly , Ungureanu Elena , Roşca Alfreda , Cojocaru Igor , Holban Ion , Minciună Vitalie , Cujba Rodica , Guzun Mihail , Cojocaru Irina , Coșuleanu Ion , Grecu Mihai , Cernăuţeanu Victor , Botnaru Viorica , Rusu Andrei
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-3220-2-7
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vizibilitatea publicațiilor științifice – parte integrantă a societății cunoașterii. Analiză bibliometrică și altmetrică în baza unui repozitoriu bibliometric național
Ţurcan Nelly12 , Cujba Rodica1 , Cernăuţeanu Victor1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-113. Vizualizări-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

De ce articolele ştiinţifice au nevoie de CZU?
Ţurcan Nelly12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 June, 2017. Descarcări-38. Vizualizări-1302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori ai dezvoltării societății informaționale în Republica Moldova 2012-2016
Grecu Mihai , Coșuleanu Ion , Cojocaru Igor , Cojocaru Irina , Ţurcan Nelly , Cujba Rodica , Antoci Cristina, Ungureanu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chișinău, 2017 / ISBN 978-9975-3220-1-0
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inegalităţi sociale în Republica Moldova: analiză bibliometrică
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovațiile in comunicarea științifică – sondaj global privind utilizarea instrumentelor de cercetare
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
BiblioPolis
Nr. 3(66) / 2017 / ISSN 1811-900X / ISSNe 2587-3113
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Open Access Policy to research outputs in the Republic of Moldova. State of the art and perspectives
Ţurcan Nelly , Cujba Rodica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017. Viena, Austria. ISBN 978-3-903035-14-0.
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-1125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Competențe pentru viitor: reflecții pe marginea cercetării nevoilor de formare profesională a bibliotecarilor
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
BiblioPolis
Nr. 3(63) / 2016 / ISSN 1811-900X / ISSNe 2587-3113
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nevoile de formare profesională a personalului de specialitate din Bibliotecile din Republica Moldova
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
BiblioPolis
Nr. 4(64) / 2016 / ISSN 1811-900X / ISSNe 2587-3113
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Instrumentul bibliometric national– resursã pentru mãsurarea performanțelor ştiințifice
Ţurcan Nelly12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării
Nr. 3(11) / 2015 / ISSN 1841-1940 / ISSNe 2559-5490
Disponibil online 19 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de rezultate ştiinţifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuţie publică)
Cuciureanu Gheorghe , Ţurcan Nelly , Roşca Alfreda , Ungureanu Elena , Minciună Vitalie , Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 30 April, 2015. Descarcări-80. Vizualizări-2392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

Asociaţia bibliotecarilor ca factor de dezvoltare a comunităţii profesionale
Ţurcan Nelly , Harjevschi Mariana , Cheradi Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 25 August, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-1066
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autodezvoltarea bibliotecarilor – condiţie Sine qua non a evoluţiei profesionale
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
BiblioPolis
Nr. 2(52) / 2014 / ISSN 1811-900X / ISSNe 2587-3113
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblioteca universitară în contextul comunicării ştiinţifice: rezultatele unui sondaj
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1, R, SS. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea ştiinţifică în contextul Accesului Deschis la informaţie (autoreferatul tezei de doctor habilitat în sociologie)
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
BiblioPolis
Nr. 1(55) / 2014 / ISSN 1811-900X / ISSNe 2587-3113
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii de consolidare şi dezvoltare a capacităţii instituţionale aplicate de asociaţia profesională pentru bibliotecari
Ţurcan Nelly , Harjevschi Mariana , Cheradi Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-1049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 84