IBN
Închide
Ţurcan Nelly
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 4.
Cărţi - 2. Capitole de cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Elaborarea politicilor privind știința deschisă la nivel național și instituțional
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareŞtiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Explorarea metodelor de cercetare în biblioteconomie și știința informării
Ţurcan Nelly
2021 / ISBN 978-9975-3505-4-9
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Modele ale ciclului de viaţă al datelor de cercetare
Lupu Viorica , Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica bazată pe dovezi în cercetarea infodocumentară
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Bibliometric Assessment of Research on Energy in the World, in the Eastern Europe and in the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cujba Rodica23
1 State University of Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Technical University of Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(39) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurarea vizibilității producției științifice a Universității de Stat din Moldova:  analiză bibliometrică și altmetrică
Ţurcan Nelly12 , Cujba Rodica23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-50. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research data in the context of open science: Case study of the Republic of Moldova
Rusu Andrei12 , Ţurcan Nelly34 , Cujba Rodica45 , Grecu Mihai4
1 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici",
2 Ovidius University, Constanța,
3 State University of Moldova,
4 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
5 Technical University of Moldova
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research in Computer Science in the Republic of Moldova: A Bibliometric Analysis
Ţurcan Nelly12 , Coșuleanu Ion1 , Grecu Mihai1 , Cujba Rodica13
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 State University of Moldova,
3 Technical University of Moldova
Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării
Nr. 2(15) / 2019 / ISSN 1841-1940 / ISSNe 2559-5490
Disponibil online 19 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Situația privind Știința Deschisă în Republica Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cuciureanu Gheorghe13 , Cojocaru Igor1 , Grecu Mihai1 , Roşca Alfreda1 , Rusu Andrei1 , Cujba Rodica1 , Coșuleanu Ion1 , Ungureanu Elena1 , Minciună Vitalie13
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Știința deschisă în Republica Moldova. Studiu
Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. e-ISBN 978-9975-3220-4-1.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vizibilitatea publicațiilor științifice – parte integrantă a societății cunoașterii. Analiză bibliometrică și altmetrică în baza unui repozitoriu bibliometric național
Ţurcan Nelly12 , Cujba Rodica1 , Cernăuţeanu Victor1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-101. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

De ce articolele ştiinţifice au nevoie de CZU?
Ţurcan Nelly12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 June, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inegalităţi sociale în Republica Moldova: analiză bibliometrică
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Open Access Policy to research outputs in the Republic of Moldova. State of the art and perspectives
Ţurcan Nelly , Cujba Rodica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017. Viena, Austria. ISBN 978-3-903035-14-0.
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Instrumentul bibliometric national– resursã pentru mãsurarea performanțelor ştiințifice
Ţurcan Nelly12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării
Nr. 3(11) / 2015 / ISSN 1841-1940 / ISSNe 2559-5490
Disponibil online 19 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de rezultate ştiinţifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuţie publică)
Cuciureanu Gheorghe , Ţurcan Nelly , Roşca Alfreda , Ungureanu Elena , Minciună Vitalie , Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 30 April, 2015. Descarcări-65. Vizualizări-1558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Asociaţia bibliotecarilor ca factor de dezvoltare a comunităţii profesionale
Ţurcan Nelly , Harjevschi Mariana , Cheradi Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 25 August, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblioteca universitară în contextul comunicării ştiinţifice: rezultatele unui sondaj
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii de consolidare şi dezvoltare a capacităţii instituţionale aplicate de asociaţia profesională pentru bibliotecari
Ţurcan Nelly , Harjevschi Mariana , Cheradi Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instrumentului bibliometric naţional în promovarea şi evaluarea producţiei ştiinţifice din Republica Moldova
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Contribuţia oamenilor de ştiinţă la comunicarea ştiinţei
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37