IBN
Închide
Ţurcan Nelly Vitalie
Cuvinte-cheie (57): necesităţi profesionale (2), biblioteca (2), информационный поток (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Academia.edu ID
Google Scholar ID
LinkedIn ID
ORCiD
ResearchGate person ID

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Bibliometric Assessment of Research on Energy in the World, in the Eastern Europe and in the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12, Cujba Rodica23
1 State University of Moldova,
2 Information Society Development Institute, S.E.,
3 Technical University of Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(39) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Vizibilitatea publicațiilor științifice – parte integrantă a societății cunoașterii. Analiză bibliometrică și altmetrică în baza unui repozitoriu bibliometric național
Ţurcan Nelly12, Cujba Rodica1, Cernăuţeanu Victor1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

De ce articolele ştiinţifice au nevoie de CZU?
Ţurcan Nelly12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 June, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inegalităţi sociale în Republica Moldova: analiză bibliometrică
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Open Access Policy to research outputs in the Republic of Moldova. State of the art and perspectives
Ţurcan Nelly, Cujba Rodica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017. Viena, Austria. ISBN 978-3-903035-14-0.
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Tipuri de rezultate ştiinţifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuţie publică)
Cuciureanu Gheorghe, Ţurcan Nelly, Roşca Alfreda, Ungureanu Elena, Minciună Vitalie, Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 30 April, 2015. Descarcări-40. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Asociaţia bibliotecarilor ca factor de dezvoltare a comunităţii profesionale
Ţurcan Nelly, Harjevschi Mariana, Cheradi Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 25 August, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii de consolidare şi dezvoltare a capacităţii instituţionale aplicate de asociaţia profesională pentru bibliotecari
Ţurcan Nelly, Harjevschi Mariana, Cheradi Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Probleme privind dezvoltarea sistemului de comunicare ştiinţifică din Republica Moldova şi accesul deschis la informaţie
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(63) / 2013 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicarea electronică – un nou model pentru comunicarea ştiinţifică: revistele ştiinţifice electronice din Republica Moldova
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
BiblioScientia
Nr. 10 / 2013 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 7 March, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 6

Cultura ştiinţifică şi comunicarea ştiinţifică – valori ale societăţii cunoaşterii
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EStimarea productivităţii ştiinţifice a savanţilor din Republica Moldova
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(48) / 2011 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea statistică a publicaţiilor ştiinţifice din Republica Moldova în revistele ISI1
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi roluri pentru schimbare: consecinţele accesului deschis pentru biblioteci
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
BiblioScientia
Nr. 6 / 2011 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţile revistelor ştiinţifice electronice şi a modelelor alternative de publicare pentru comunicarea ştiinţifică
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul jurnalismului ştiinţific în comunicarea ştiinţei
Ţurcan Nelly, Marin Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(43) / 2011 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 5

Comunicare ştiinţifică: abordări teoretice
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(38) / 2010 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme ale comunicării ştiinţifice
Ţurcan Nelly, Marin Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(38) / 2010 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile accesului deschis
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(33) / 2010 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicarea ştiinţifică – Ca practică de comunicare
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
BiblioScientia
Nr. 3-4 / 2010 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25