IBN
Închide
Ţurcan Nelly
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 43. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Rezumate/Teze de dr./dr.hab - 1. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 7
 • 1.2.Contribuții în monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 19
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 2

Excellence or misconduct: how the visibility of team leaders impacts the research project competition in the Republic of Moldova?
Cuciureanu Gheorghe1 , Ţurcan Nelly2 , Cojocaru Irina2 , Cojocaru Igor1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Moldova State University
Science and innovation
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1815-2066 / ISSNe 2413-497X
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-62. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia cercetării științifice:evidențe din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe, Cojocaru Igor, Minciună Vitalie, Ţurcan Nelly
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3564-4-2.. ISBN (pdf) 978-9975-3564-5-9 (PDF)
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-24. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Agenda Științei Deschise în Republica Moldova: politici și acțiuni naționale
Ţurcan Nelly12 , Cojocaru Igor2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agenda Științei Deschise în Republica Moldova:politici și acțiuni naționale
Ţurcan Nelly12 , Cojocaru Igor1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt-înainte
Ţurcan Nelly
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreword
Ţurcan Nelly
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perception of Open Science in the Scientific Community of the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cuciureanu Gheorghe13 , Cujba Rodica41 , Lupu Viorica25 , Cheradi Natalia6 , Cojocaru Igor1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Moldova State University,
3 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC),
4 Technical University of Moldova,
5 State Agrarian University of Moldova ,
6 Academy of Economic Studies of Moldova
Postmodern Openings
Nr. 4(13) / 2022 / ISSN 2068-0236 / ISSNe 2069-9387
Disponibil online 26 November, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Conferința anuală a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (19-20 octombrie 2020): evaluare și recomandări
Ţurcan Nelly1 , Ungureanu Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
BiblioPolis
Nr. 4(79) / 2021 / ISSN 1811-900X / ISSNe 2587-3113
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea politicilor privind știința deschisă la nivel național și instituțional
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
SU, SS, SE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Explorarea metodelor de cercetare în biblioteconomie și știința informării
Ţurcan Nelly
Chișinău, 2021 / ISBN 978-9975-3505-4-9
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lidia Kulikovski – un (auto)portret aniversar
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
BiblioPolis
Nr. 1(80) / 2021 / ISSN 1811-900X / ISSNe 2587-3113
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Modele ale ciclului de viaţă al datelor de cercetare
Lupu Viorica , Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidence-based practice in infodocumentary research
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Bibliometric Assessment of Research on Energy in the World, in the Eastern Europe and in the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cujba Rodica23
1 Moldova State University,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Technical University of Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(39) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblioteca publică și știința participativă
Ţurcan Nelly
Universitatea de Stat din Moldova
BiblioPolis
Nr. 4(75) / 2019 / ISSN 1811-900X / ISSNe 2587-3113
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurarea vizibilității producției științifice a Universității de Stat din Moldova:  analiză bibliometrică și altmetrică
Ţurcan Nelly12 , Cujba Rodica23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-57. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research data in the context of open science: Case study of the Republic of Moldova
Rusu Andrei12 , Ţurcan Nelly34 , Cujba Rodica45 , Grecu Mihai4
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Ovidius University, Constanța,
3 Moldova State University,
4 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
5 Technical University of Moldova
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research in Computer Science in the Republic of Moldova: A Bibliometric Analysis
Ţurcan Nelly12 , Coșuleanu Ion1 , Grecu Mihai1 , Cujba Rodica13
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Moldova State University,
3 Technical University of Moldova
Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării
Nr. 2(15) / 2019 / ISSN 1841-1940 / ISSNe 2559-5490
Disponibil online 19 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Indicatori Cercetare-Dezvoltare, 2020: Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Cojocaru Igor, Cujba Rodica, Ţurcan Nelly, Minciună Vitalie, Cuciureanu Gheorghe, Holban Ion, Antoci Cristina, Roşca Alfreda, Grecu Mihai, Rusu Andrei, Cojocaru Irina, Botnaru Viorica, Lemeţ Elizaveta, Guzun Mihail, Ungureanu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-3220-0-3
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licențe Creative Commons
Ţurcan Nelly
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova. Studiu
Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. e-ISBN 978-9975-3220-4-1.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 70