IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-18 06:44
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 2)34
  2021  (2 din 4)68
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)116
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1810-7087
Intellectus
Categoria:
  • B (2022.09.23-2026.09.23)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole15861180361186921357232
Volume69789282441
Total1655125928921133

Vizualizări   1296Descărcări   21

Conţinutul numărului de revistă

Stimaţi prieteni1-1
Novac Ştefan
O nouă etapă în dezvoltarea sistemului naîional de proprietate intelectuală 5-8

CZU: 347.779(478)

Novac Ştefan
Perspectivele ştiin|ei şi inovării în Republica Moldova 9-13

CZU: 001.891/895(478)

Duca Gheorghe
Cooperarea interna|ională – factor esenţial în ştiinţa modernă14-21

CZU: 001.891(478+100)

Rotaru Anatol , Cuciureanu Gheorghe
Evaluarea în domeniul proprietăţii intelectuale (1) (Din experienţa acumulată în Republica Moldova)22-25

CZU: 347.77(478)

Badâr Iurie , Cravcenco Raisa
Răspunderea penală în cazul încălcării dreptului de autor şi drepturilor conexe 26-29

CZU: 343.533:347.78

Ţîganaş Ion
Managementul mărcii şi designului industrial30-36

CZU: 347.772/773

Obrişte Natalia
Охрана географических указаний в странах СНГ и региональные инициативы37-45

CZU: 347.77:911.3:33(47+57)

Gabunia David
Aspecte economice ale protecţiei prin brevet46-48

CZU: 347.77:33(100)(063)

Badâr Iurie
Procesele de zdrobire şi separare în tehnologia de prelucrare a nucilor49-52

CZU: 631.361.72:634.5

Ţărnă Ruslan
Protecţia producţiei alcoolice împotriva contrafacerii 53-54

CZU: 343.533:663.2

Bogdanov Vladimir , Vihlyanţev Piotr , Simonov Mihail
Structurile inova|ionale pe mapamond şi perspectiva dezvoltării lor în Republica Moldova (2)55-58

CZU: 001.895:338(478)

Buzdugan Artur
Modelul pedagogic al educaţiei pentru familie59-63

CZU: 37.018.26

Cuzneţov Larisa
Raporturile statului cu economia în viziunea liberală (1) 64-66

CZU: 330.1

Pălitu Elvira
Tudor Lupaşcu: vocaţie şi dăruire67-70

CZU: 54(478)(092)

Batîr Dumitru
Biotehnologii vegetale moderne şi impactul lor în horticultură, floricultură şi farmaceutică71-75

CZU: [573.6.086.83+663.1](478)

Perciuleac Ludmila , Leşanu Mihai
O viaţă consacrată ştiinţei agricole76-76

CZU: 63(478)(092)

Filip Boris
Un vinificator de excepţie al Moldovei77-77

CZU: 63(478)(092)

Discipolii îşi omagiază înaintaşul78-78

CZU: 63(478)(092)

Rotaru Tatiana
Sesiunea I a Asambleei AŞM79-79
Universitatea Agrară de Stat: perspective şi oportunităţi80-80
Rotaru Tatiana
Programe de stat în domeniul ştiinţei şi inovării80-80
Rotaru Tatiana
„Probleme actuale ale protecţiei proprietăţii intelectuale“ (seminar regional OMPI-OMC-AGEPI)80-81

CZU: [347.779(100+478)+061.1(100)OMC](063)

„Infoinvent–2004“ – eveniment expoziţional de răsunet82-85

CZU: 659.152:001.894(478)

„Biblioteca publică şi proprietatea intelectuală“ – seminar specializat87-87
Conferinţa internaţională „Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale“86-87

CZU: 347.77(063)

Călătorie de suflet88-92
Cucereavîi Mihai , Zavalistii Ana
Dicţionar explicativ de proprietate intelectuală (continuare din nr.3, 2004)93-94

CZU: 347.77(038)

Epigrame de marcă95-95

CZU: 821.135.1-7