IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-09 17:56
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)68
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)117
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496
Intellectus
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole15539504001374113252
Volume67658442141
Total1620101624415882

Vizualizări   1155Descărcări   29

Conţinutul numărului de revistă

AGEPI a primit distincţia „Cea mai bună companie pe piaţa serviciilor”5-5

CZU: 347.779(478)

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale sărbătorită la AGEPI6-8

CZU: 347.77(100+478)

Panorama de Brevet – aplicaţie inedită privind invenţiile, brevetele şi inventatorii8-9

CZU: 347.771

Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale – o problemă de actualitate continuă10-15

CZU: 347.77

Cojocari Eugenia
О юридической значимости лицензионных cоглашений, заключенных через Интернет, и о применимом к ним законодательстве16-20

CZU: 347.77:004.738.5

Ламбов Александр
Considerații privind inadmisibilitatea transmiterii prin moştenire a dreptului de autor21-25

CZU: 347.65/.68:347.78

Ardelean Grigore
Notorietatea mărcii. Criteriile de constatare a notorietăţii mărcii26-34

CZU: 347.772.031(478)

Curmei Ion
Selectarea informaţiei privind designul industrial în vederea dezvoltării afacerii35-45

CZU: [005.591.6+658.512.2]:338.2

Şaitan Alexandru , Prisăcaru Pavel
Femei care au făcut istorie și mărci care le-au făcut FEMEI (Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Margaret Thatcher)46-51

CZU: 347.77:659.126:687(410)

Cocieru Ludmila
Importul paralel, proprietatea intelectuală și concurența52-58

CZU: [339.137.2+339.562]:347.77(478)

Novac Valentina , Novac Ştefan
Cooperare şi reclasificare (Contractul OEB-OSIM privind reclasificarea documentelor de brevet) 59-61

CZU: 343.773(498)

Negoiţa Lliliana
Open Innovation: the preconditions of their creation and strategies62-67

CZU: 001.894(478)

Percinschi Natalia , Dodon Svetlana
Reflecţii privind managementul procesului de creare a valorii intelectuale în condiţiile aplicării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova68-75

CZU: [001.895:338]+378(478)

Certan Simion , Certan Ion
Zece provocări pentru studiile doctorale din Republica Moldova76-82

CZU: 378.2(478)

Cuciureanu Gheorghe
Rolul tehnologiilor informaționale în domeniul cercetării-dezvoltării83-85

CZU: 001.891:004.738.5

Cernelev Olga
Хранение фруктов в условиях горной зоны86-89

CZU: 634.1/.7:664.8(575.3)

Odilov Amirbek
Abordări originale în tratamentul mononucleozei infecțioase la copii90-95

CZU: 616.36-002.1-053.2

Spînu Constantin , Spînu Igor , Bîrca Ludmila , Cornilov Stela , Sajin Octavian , Donos Ala , Scoferţă Petru , Bondarenco Victoria , Bologa Sergiu
Identificarea genotipurilor rezistente prin aplicarea metodelor de analiză a gametofitului masculin la tomate96-102

CZU: 581.2:635.64

Saltanovici Tatiana , Antoci Liudmila , Botnari Vasile
Conținutul reziduurilor de pesticide organoclorurate în componentele mediului ambiant103-112

CZU: 504.054:631.95

Gliga Olesea
Analysis of Short-circuit Currents in Distributive Electric Networks113-115

CZU: 621.311.1

Popescu Victor
Implementarea sistemelor flexibile automatizate − mijloc de sporire a productivității muncii și de reducere a prețului de cost al produselor finite116-123

CZU: 681.51:658.5

Botez Ilie , Botez Alexei , Nastas Andrei , Tăbăcaru Artur