IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)68
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)117
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496
Intellectus
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole15539520161378113252
Volume67660072142
Total1620101802315923

Vizualizări   1156Descărcări   18

Conţinutul numărului de revistă

Obiectivele strategice ale dezvoltării ştiinţei şi inovării5-8

CZU: 001.89

Duca Gheorghe
Apararea dreptului de autor şi a drepturilor conexe în Republica Moldova9-15

CZU: 347.78(478)

Chiroşca Dorian
Unele aspecte ale activităţii inventive în domeniul medicinii şi farmaceuticii 16-19

CZU: 347.771:61(478)

Grosu Petru , Novac Ştefan , Gajim Ştefan
Valorificarea invenţiilor – factor important în dezvoltarea economică20-31

CZU: 001.894:338(478)

Cucereavîi Mihai , Zavalistii Ana , Diviza Ion
Examinarea semnelor ce cad sub incidenţa articolului 7(2)b) din legea nr. 588/199534-36

CZU: 347.77:342.228:929.921(478)

Jalbă Violeta
Evaluarea în domeniul proprietăţii intelectuale (2) (din experien|a locală)39-43

CZU: 347.77:338(478)

Badâr Iurie , Cravcenco Raisa
Experienţa comercializării invenţiilor la UTM44-47

CZU: 347.778:339.13

Sosnovschi Victor
Inovare, contrafacere şi exclusivitate pe piaţă48-52

CZU: 347.77

Dinescu Ovidiu
Un proiect european pentru Republica Moldova53-54

CZU: 347.77(478)

Vieru Liliana
La salonul internaţional de proprietate industrială „Arhimede-2005“55-56

CZU: 347.77:659.152(100+478)

Zavalistii Ana
Medicamentele autohtone. Impactul industriei farmaceutice asupra economiei ţării57-59

CZU: 661.12:615.1(478)

Procopişin Vasile
Analiza caracteristicilor cinetice la uscarea visinelor prin metoda convectiva60-63

CZU: 664.8.047:634.233

Lupaşco Andrei , Dicusar Ion , Ghendov-Moşanu Aliona , Lupu Olga
Tehnologia sudării: metode avansate64-65

CZU: 621.791

Amariei Valentin , Botez Ilie , Bunescu Mihail
Brevetele in lumea universitara (1)66-67

CZU: 347.77.012:378

Cervantes Mario
Raporturile statului cu economia în viziunea liberală (2) 68-71

CZU: 330.1

Pălitu Elvira
Valeriu Canţer, un lider de generaţie72-75

CZU: 53(478)(092)

Batîr Dumitru
La 22 aprilie 2005 scriitorul şi publicistul Alexandru Gromov împlineşte venerabila vîrstă de 80 de ani 76-76
Зависимость морфологии предметов ремесла, выполненных из камня известняка-ракушечника, от естественных свойств материала (1) 77-82

CZU: 679.85:745.5(478)

Пузур М.В.
Asociatii de protozoare intestinale la copiii cu BDA83-88

CZU: 616.34-008.314.4-053.2

Stancu Mihai
Concurs naţional de susţinere a ştiinţei şi inovării89-90
Expoziţia naţională „Fabricat în Moldova“91-91
Prezenţe expoziţionale92-94

CZU: 659.152:001.894(478)

Cucereavîi Mihai
Totalurile concursului „Marca Comercială a anului 2004“94-95
Conferinţa internaţională în domeniul medicinii95-97
Proprietatea intelectuală, un patrimoniu ce trebuie protejat97-99

CZU: 347.77(478)

Expoziţia „Invenţii şi tehnologii noi“99-99

CZU: 659.152:001.894(478)

Tacu Svetlana
Lupta împotriva contrafacerii – una din priorităţile naţionale ale Rusiei100-100
Savanţii din siberia au elaborat vaccinuri împotriva hepatitei şi maladiei SIDA în baza tomatelor101-101
Cucereavîi Mihai
Un robot-diversionist care va salva lumea de gîndacii de bucătărie 101-101
Dicţionar explicativ de proprietate intelectuală (continuare la nr.4, 2004)102-103

CZU: 347.77(038)

Epigrame de marcă104-104

CZU: 821.135.1-7

Salonul internaţional de invenţii de la Geneva107-107
Conferinţa privind soluţionarea litigiilor in domeniul ştiin|ei şi tehnologiei în contextul colaborării internaţionale, 25-26 aprilie 2005107-107