IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)68
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)117
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496
Intellectus
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole15539509031374513252
Volume67659332141
Total1620101683615886

Vizualizări   1147Descărcări   13

Conţinutul numărului de revistă

Prima marcă sonoră a fost înregistrată pe cale naţională la AGEPI4-4

CZU: 347.772(478)

Dimensiuni economice ale dreptului de autor şi drepturilor conexe (2)5-10

CZU: 347.78.01(478)

Badâr Iurie
Examinarea activităţii inventive. Transformarea cererii de brevet de invenţie. Studiu de caz11-14

CZU: [001.894+347.771](478)

Caisim Natalia
Mărcile „Înşelătoare” cu privire la natura produselor în sensul art.7(1)g) din Legea privind protecţia mărcilor15-18

CZU: 347.772.018(478)

Cocieru Ludmila
Logotipul – un suport de succes al brandului19-22

CZU: 339.138:659.126

Bădărău Elena , Gribincea Alexandru
Unele consideraţii privind protecţia juridică a proprietăţii intelectuale23-26

CZU: 347.77/78

Cojocari Eugenia
Mетодика оценки инновационной деятельности в Республике Mолдова 27-35

CZU: 001.895:338(478)

Цуркан (Шушу) Aурелия
Împachetarea produselor ca formă de activitate inovaţională a băncilor36-41

CZU: 336.71(478)

Luchian Ivan
Cadrul legal de protecţie în România a creaţiei tehnice prin brevet de invenţie (1)43-48

CZU: [001.894:62+347.77.012](498)(091)

Iancu Ştefan
Ghid sintetic: elementele-ancoră ale cercetării ştiinţifice în pedagogie49-54

CZU: 001.891:378.22(478)

Callo Tatiana
Consideraţii cu privire la educarea antreprenorilor inovatori55-63

CZU: [338.22+378.2](478)

Certan Simion , Certan Ion
Cazane de încălzit cu sisteme automatizate de dirijare64-66

CZU: [001.894:697.326+347.771](478)

Socolov Valeriu
Metodă de tratament al tuberculozei oculare67-71

CZU: 617.7-002.5-089.24

Velixar Elvira
Evaluarea statistică a publicaţiilor ştiinţifice din Republica Moldova în revistele ISI172-76

CZU: 001.818:001.891(478)

Ţurcan Nelly
Peculiarities of the ascending aorta lymphatics77-79

CZU: 611.13:616.133-089

Hacina Tamara
Metodologia diagnosticului morfopatologic in vivo al particularităţilor morfo-funcţionale ale ficatului prin puncţie-biopsie deschisă în hidatidoza hepatică la copii 80-88

CZU: 616.36-07-053.2

Petrovici Virgil , Babuci Stanislav , Gudumac Eva , Siniţîna Lilia
Studiul nitraţilor – problemă de importanţă majoră89-91

CZU: 574+577

Baleca Rodica
Practica judiciară în domeniul PI92-94

CZU: 347.776(478)

Ciuş Doina , Zavalistii Ana