IBN
Închide

114Publicaţii

676Descărcări

42399Vizualizări

Cobzac Vitalie31Jian Mariana27Cociug Adrian16Macagonova Olga16Malcova Tatiana9Pălărie Victor8Ababii Ion7Maniuc Mihail6Taran Anatolie6Mocan Elena6Cirimpei Octavian6Samson Stella6Ignatov Olga6Ţîmbalari Tatiana5Tagadiuc Olga4Burlacu Valeriu4Caproş Nicolae4Cotelea Tamara4Topor Boris4Verega Grigore4Ababii Polina4Cojocaru-Toma Maria4Croitor Gheorghe4Revencu Tatiana4Lîsîi Corneliu4Danilov Lucian4Tighineanu Ion3Aramă Efim3Lozan Oleg3Belic Olga3Babuci Stanislav3Cuşnir Valeriu3Muşet Gheorghe3Zota Eremei3Kulciţki Veaceslav3Ciobanu Pavel3Vartic (Nacu) Victoria3Petrovici Virgil3Negru Ion3Didencu Alexandru3Stoian Alina3Mihaluţa Viorica3Cuşnir Valeriu3Branişte Tudor3Kammerer Peer Wolfgang3Procopciuc Vitalie3Verestiuc Liliana3Organ Adina3Ungur Nicon2Raevschi Simion2Beţişor Alexandru2Pascal Oleg2Rojnoveanu Gheorghe2Bernic Jana2Ghinda Serghei2Gornea Filip2Marin Ion2Spinei Larisa2Ştefaneţ Mihail2Zota Eremia2Trifan Victoria2Hilfiker Andres2Nacu Ludmila2Corobciuc Alexei2Vişnevschi Sergiu2Boaghie Natalia2Prisăcaru Olesea2Furtuna Constantin2Slivca Oleg2Baciu Ion2Mostovei Andrei2Codreanu Igor2Stratan Vladimir2Pleşco Irina2Ursu Alexandr2Coşciug Stanislav2Cirimpei Diana2Bîrcă Radu2Andree Birgit2Schiegnitz Eik2Al-Nawas Bilal2Cojocari Ştefan2Karl Matthias2Chelban Dumitru2Draenert Florian Guy2Gudumac Valentin1Popa Veaceslav1Popescu Victor1Ţurcan Vladimir1Ciubotaru Anatol1Bîtca Angela1Calistru Anatol1Ciobanu Nicolae1Glavan Alina1Parii Sergiu1Croitor Roman1Catereniuc Ilia1Friptu Valentin1Lisnic Vitalie1Valica Vladimir1Şaptefraţi Lilian1Trifan Valentina1Vacarciuc Ion1Morărescu (Chetraru) Olga1Bairac Vasile1Sainsus Iurie1Pocaznoi Ion1Monaico Eduard1Globa Tatiana1Gavriluţa Vasile1Smeşnoi Valentina1Ungureanu Alina1Gudumac Eva1Soltan Viorel1Doni Nicolae1Pantea Valeria1Popescu Viorica1Prisacaru Ion1Ciobanu Cristina1Nicolai Eugeniu1Branişte Fiodor1Vicol Gheorghe1Babuci Angela1Globa Lilian1Cuşnir Vitalie1Vascan Alexei1Vartic Dumitru1Furtună Ludmila1Ţugui Elena1Gaponenco Eugen1Crudu Mihail1Madan Vadim1Eremia Victor1Ispas Anastasia1Florea Ion1Gîrbu Vladilena1Sarmaniuc (Rezmeriţa) Viorica1Sedaia Ecaterina1Rudenco E.1Smetanca Vladimir1Ancuceanu Robert1Dinu Mihaela1Sarev Violeta1Carauş Vladimir1Ursu Ana1Iacubițchii Vitalie1Catarău Olesea1Butucel Petru1Moghildea Ivan1Toma Maria-Mirabela1Pavlovschi Elena1Krafft Tim1Băluțel Tatiana1Sterian Corina1Grobecker-Karl Tanja1Panciuc Alina1Huetzen Dominic1Wagner Wilfried1Risnic Doina1Cerempei O.1Perebicovschi Anastasia1Vladiuc Luminița1
Nacu Viorel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 64. Publicaţii la conferinţe din RM - 36. Publicaţii peste hotare - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 17

A survey of public knowledge and attitude towards tissue, cell donation and transplantation in the Republic of Moldova
Ţîmbalari Tatiana12 , Lozan Oleg1 , Codreanu Igor2 , Nacu Viorel1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Transplant Agency
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessing the Biological and Mechanical Quality of the Implant Bone Complex Using Medical Micro Technologies
Pălărie Victor , Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biopolimeri pentru printarea 3d în acoperirea defectelor osoase craniene
Perebicovschi Anastasia , Vladiuc Luminița , Nacu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cellularization of small sized grafts from biological material using the gravitational modality principle
Cobzac Vitalie , Jian Mariana , Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1960. 2021. Bristol, UK. ISSN 17426588.
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of the skin decellularization methods
Macagonova Olga1 , Risnic Doina1 , Cociug Adrian2 , Nacu Viorel12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Republican Clinical Hospital of Traumatology and Orthopedics
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea in vitro a potențialului regenerativ al extractelor din Lavandula Angustifolia Mill
Cojocaru-Toma Maria1 , Cotelea Tamara1 , Organ Adina1 , Jian Mariana1 , Cobzac Vitalie1 , Nacu Viorel1 , Cirimpei Octavian1 , Ungur Nicon2 , Kulciţki Veaceslav2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of Ultrasound Application for the Decellularization of Small Caliber Vessels
Malcova Tatiana1 , Nacu Viorel1 , Rojnoveanu Gheorghe1 , Andree Birgit2 , Hilfiker Andres2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Leibniz Research Laboratories for Biotechnology and Artificial Organs (LEBAO), Department of Cardiothoracic, Transplantation and Vascular Surgery, Hannover Medical School
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In vitro evaluation of Lavandula Augustifolia and Hippophae rhamnoides extracts on promotion of bone marrow mesenchymal stem cells proliferation
Jian Mariana1 , Cobzac Vitalie1 , Gîrbu Vladilena2 , Morărescu (Chetraru) Olga2 , Organ Adina1 , Cojocaru-Toma Maria1 , Cotelea Tamara1 , Cirimpei Octavian1 , Kulciţki Veaceslav2 , Nacu Viorel1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern Devices and Tools for the Cornee Collection and Processing. Synthesis of Literature
Cociug Adrian1 , Macagonova Olga2 , Cuşnir Valeriu2 , Cuşnir Valeriu2 , Nacu Viorel2
1 Human Tissue Bank, Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phytochemical study and antioxidant action of Lavandulae angustifoliae residues
Cojocaru-Toma Maria1 , Cotelea Tamara1 , Kulciţki Veaceslav2 , Ungur Nicon2 , Cirimpei Octavian1 , Nacu Viorel1 , Jian Mariana1 , Cobzac Vitalie1 , Organ Adina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolul de decelularare a vaselor sanguine este dependent de diametrul acestora
Malcova Tatiana1 , Nacu Viorel1 , Rojnoveanu Gheorghe2 , Andree Birgit3 , Hilfiker Andres3
1 Laboratorul de inginerie tisulară şi culturi celulare, USMF,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Medizinische Hochschule Hannover
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stem-cell therapies in critical limb ischemia
Vişnevschi Sergiu1 , Malcova Tatiana12 , Calistru Anatol2 , Nacu Viorel1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Medicine Institute
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 13 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Techniques of Dental Pulp Decellularization
Samson Stella , Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Cartilaginous Tissue Regeneration on Weight Bearing and Non-weight Bearing Surfaces of the Knee
Cobzac Vitalie , Jian Mariana , Globa Tatiana , Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The dental pulp chamber evaluation by using cone-beam computed tomography
Samson Stella , Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The isolation of fibroblasts by volumetric regulation cycles
Jian Mariana , Cobzac Vitalie , Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zinc oxide and gallium nitride nanoparticles application in biomedicine: A review
Cojocari Ştefan1 , Ignatov Olga1 , Jian Mariana1 , Cobzac Vitalie1 , Branişte Tudor2 , Monaico Eduard2 , Taran Anatolie1 , Nacu Viorel1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Center for Materials Study and Testing, Technical University of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 21

A pilot animal study aimed at assessing the mechanical quality of regenerated alveolar bone
Karl Matthias1 , Pălărie Victor2 , Nacu Viorel2 , Grobecker-Karl Tanja1
1 Saarland University, Homburg/Saar,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Journal of Oral and Maxillofacial Implants
Nr. 2(35) / 2020 / ISSN - / ISSNe 0882-2786
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acupoint embedding therapy
Ignatov Olga , Pascal Oleg , Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acupoint thread imbedding therapy in treatment of sciatic neuropathy
Ignatov Olga1 , Pascal Oleg2 , Nacu Viorel1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 114