IBN
Închide

104Publicaţii

634Descărcări

37457Vizualizări

Cobzac Vitalie26Jian Mariana22Cociug Adrian15Macagonova Olga15Malcova Tatiana8Ababii Ion7Pălărie Victor7Maniuc Mihail6Mocan Elena6Taran Anatolie5Cirimpei Octavian5Ţîmbalari Tatiana5Samson Stella5Tagadiuc Olga4Burlacu Valeriu4Caproş Nicolae4Topor Boris4Verega Grigore4Ababii Polina4Croitor Gheorghe4Revencu Tatiana4Lîsîi Corneliu4Danilov Lucian4Ignatov Olga4Tighineanu Ion3Aramă Efim3Lozan Oleg3Belic Olga3Cotelea Tamara3Babuci Stanislav3Muşet Gheorghe3Zota Eremei3Ciobanu Pavel3Cojocaru-Toma Maria3Vartic (Nacu) Victoria3Petrovici Virgil3Negru Ion3Didencu Alexandru3Stoian Alina3Mihaluţa Viorica3Kammerer Peer Wolfgang3Procopciuc Vitalie3Verestiuc Liliana3Raevschi Simion2Beţişor Alexandru2Bernic Jana2Cuşnir Valeriu2Ghinda Serghei2Gornea Filip2Marin Ion2Spinei Larisa2Ştefaneţ Mihail2Kulciţki Veaceslav2Zota Eremia2Trifan Victoria2Nacu Ludmila2Corobciuc Alexei2Vişnevschi Sergiu2Boaghie Natalia2Prisăcaru Olesea2Furtuna Constantin2Slivca Oleg2Baciu Ion2Mostovei Andrei2Codreanu Igor2Stratan Vladimir2Pleşco Irina2Ursu Alexandr2Coşciug Stanislav2Cirimpei Diana2Bîrcă Radu2Cuşnir Valeriu2Branişte Tudor2Schiegnitz Eik2Al-Nawas Bilal2Karl Matthias2Chelban Dumitru2Draenert Florian Guy2Organ Adina2Gudumac Valentin1Popa Veaceslav1Ungur Nicon1Popescu Victor1Ţurcan Vladimir1Ciubotaru Anatol1Bîtca Angela1Calistru Anatol1Ciobanu Nicolae1Glavan Alina1Parii Sergiu1Pascal Oleg1Rojnoveanu Gheorghe1Croitor Roman1Catereniuc Ilia1Friptu Valentin1Lisnic Vitalie1Valica Vladimir1Şaptefraţi Lilian1Trifan Valentina1Vacarciuc Ion1Morărescu (Chetraru) Olga1Bairac Vasile1Sainsus Iurie1Pocaznoi Ion1Gavriluţa Vasile1Smeşnoi Valentina1Ungureanu Alina1Gudumac Eva1Hilfiker Andres1Soltan Viorel1Doni Nicolae1Pantea Valeria1Popescu Viorica1Prisacaru Ion1Ciobanu Cristina1Nicolai Eugeniu1Branişte Fiodor1Vicol Gheorghe1Babuci Angela1Globa Lilian1Cuşnir Vitalie1Vascan Alexei1Vartic Dumitru1Furtună Ludmila1Ţugui Elena1Gaponenco Eugen1Crudu Mihail1Madan Vadim1Eremia Victor1Ispas Anastasia1Florea Ion1Gîrbu Vladilena1Sarmaniuc (Rezmeriţa) Viorica1Sedaia Ecaterina1Rudenco E.1Smetanca Vladimir1Ancuceanu Robert1Dinu Mihaela1Sarev Violeta1Carauş Vladimir1Ursu Ana1Iacubițchii Vitalie1Catarău Olesea1Andree Birgit1Butucel Petru1Moghildea Ivan1Toma Maria-Mirabela1Pavlovschi Elena1Cojocari Ştefan1Krafft Tim1Băluțel Tatiana1Sterian Corina1Grobecker-Karl Tanja1Panciuc Alina1Huetzen Dominic1Wagner Wilfried1Risnic Doina1Cerempei O.1Perebicovschi Anastasia1Vladiuc Luminița1
Nacu Viorel
Cuvinte-cheie (318): mesenchymal stem cells (5), decellularization (5), tissue engineering (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 64. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 8

A survey of public knowledge and attitude towards tissue, cell donation and transplantation in the Republic of Moldova
Ţîmbalari Tatiana12, Lozan Oleg1, Codreanu Igor2, Nacu Viorel1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Transplant Agency
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biopolimeri pentru printarea 3d în acoperirea defectelor osoase craniene
Perebicovschi Anastasia, Vladiuc Luminița, Nacu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of the skin decellularization methods
Macagonova Olga1, Risnic Doina1, Cociug Adrian2, Nacu Viorel12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Republican Clinical Hospital of Traumatology and Orthopedics
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In vitro evaluation of Lavandula Augustifolia and Hippophae rhamnoides extracts on promotion of bone marrow mesenchymal stem cells proliferation
Jian Mariana1, Cobzac Vitalie1, Gîrbu Vladilena2, Morărescu (Chetraru) Olga2, Organ Adina1, Cojocaru-Toma Maria1, Cotelea Tamara1, Cirimpei Octavian1, Kulciţki Veaceslav2, Nacu Viorel1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phytochemical study and antioxidant action of Lavandulae angustifoliae residues
Cojocaru-Toma Maria1, Cotelea Tamara1, Kulciţki Veaceslav2, Ungur Nicon2, Cirimpei Octavian1, Nacu Viorel1, Jian Mariana1, Cobzac Vitalie1, Organ Adina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolul de decelularare a vaselor sanguine este dependent de diametrul acestora
Malcova Tatiana1, Nacu Viorel1, Rojnoveanu Gheorghe2, Andree Birgit3, Hilfiker Andres3
1 Laboratorul de inginerie tisulară şi culturi celulare, USMF,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Medizinische Hochschule Hannover
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stem-cell therapies in critical limb ischemia
Vişnevschi Sergiu1, Malcova Tatiana12, Calistru Anatol2, Nacu Viorel1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Medicine Institute
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 13 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The dental pulp chamber evaluation by using cone-beam computed tomography
Samson Stella, Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 20

A pilot animal study aimed at assessing the mechanical quality of regenerated alveolar bone
Karl Matthias1, Pălărie Victor2, Nacu Viorel2, Grobecker-Karl Tanja1
1 Saarland University, Homburg/Saar,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Journal of Oral and Maxillofacial Implants
Nr. 2(35) / 2020 / ISSN - / ISSNe 0882-2786
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acupoint embedding therapy
Ignatov Olga, Pascal Oleg, Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of human tissue transplantation activities in the republic of Moldova
Ţîmbalari Tatiana12, Codreanu Igor1, Lozan Oleg3, Nacu Viorel14
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Transplant Agency,
3 Şcoala de Management în Sănătate Publică a USMF,
4 Human Tissue Bank, Moldova
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 24 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celulele autologe mononucleare importante în tratamentul rinosinuzitelor recidivante și cronice la copii
Didencu Alexandru, Ababii Polina, Maniuc Mihail, Danilov Lucian, Nacu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of amniotic membrane transplantation in the management of limbal stem cell deficiency
Procopciuc Vitalie12, Mihaluţa Viorica1, Ignatov Olga21, Cuşnir Valeriu1, Nacu Viorel2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Laboratory of tissue engineering and cell culture, USMF
Arta Medica
Nr. 3(76) / 2020 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the endothelial cell regenerative proprieties of the cornea in the culture media. results and prospects
Cociug Adrian12, Macagonova Olga2, Cuşnir Valeriu2, Cuşnir Vitalie2, Nacu Viorel21
1 Human Tissue Bank, Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 24 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grefa combinată cu celule stem în artrodeza selectivă de pumn
Iacubițchii Vitalie, Vacarciuc Ion, Cobzac Vitalie, Nacu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grefe obținute prin inginerie tisulară în tratamentul defectelor de cartilaj articular
Cobzac Vitalie1, Verestiuc Liliana2, Jian Mariana1, Nacu Viorel1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izolarea colagenului din complexul ombilico-placentar pentru utilizarea în ingineria tisulară
Jian Mariana, Cobzac Vitalie, Nacu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul transplantului de cornee în banca de țesuturi și celule umane din Republica Moldova, pe parcursul anilor 2013-2019
Cociug Adrian, Nacu Viorel, Macagonova Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mechanical and morphological characterization of decellularized umbilical vessels as tissue engineering scaffolds
Malcova Tatiana, Globa Lilian, Vascan Alexei, Ţugui Elena, Stoian Alina, Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Membrana amniotică: sursă de tratament al defectelor cutanate la pacienții diabetici
Mihaluţa Viorica, Procopciuc Vitalie, Ignatov Olga, Stoian Alina, Verega Grigore, Nacu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 104