IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1995
Fondatori
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)68
  2020  (2 din 4)80
  2019  (2 din 4)52
  2018  (4 din 4)68
  2017  (4 din 4)72
  2016  (4 din 4)75
  2015  (4 din 4)83
  2014  (4 din 4)81
  2013  (4 din 4)77
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)56
  2010  (1 din 4)1
  2007  (2 din 4)68
  2006  (4 din 4)136
  2005  (4 din 4)125
  2004  (4 din 4)117
  2003  (4 din 4)117
  2002  (4 din 4)72
  2001  (6 din 4)133
imagine

pISSN: 1810-7079
eISSN: 1857-0496
Intellectus
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.01.01-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2013.12.31)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Drept; tehnică; bioloogie; chimie; economie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2001 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole15539519901378113252
Volume67659982142
Total1620101798815923

Vizualizări   914Descărcări   20

Conţinutul numărului de revistă

Gestionarea colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe (Studiu) (2) 8-13

CZU: 347.78.02(478+100)

Rotaru Serghei
Dreptul de autor şi politicile promovate de asociaţiile profesionale în domeniul bibliotecilor 14-20

CZU: [027.5+347.78.02](478)

Harjevschi Mariana
Исследование условия патентоспособности «Изобретательский уровень» в отношении краткосрочного патента на изобретение 21-25

CZU: 347.771.018(478)

Timonin Alexandru
Cerinţe faţă de redactarea materialelor cererii de brevet de invenţie şi corespondenţa cu solicitanţii 26-31

CZU: 347.771.01(478)

Cernei Tatiana
Aspecte financiar-contabile privind marca întreprinderii 32-38

CZU: [347.772+657.372.5](478)

Buşmachiu Eugenia , Cechina Ecaterina
Refuzul de a acorda licenţă pentru valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, prin prisma dreptului concurenţial comunitar 39-42

CZU: 347.71:347.776(478)

Bulmaga Olga
Credit default SWAP – Inovaţie „Toxică”43-50

CZU: 336.774.3:330.131.7

Luchian Ivan
Sistemul naţional de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în contextul integrării în spaţiul ştiinţific internaţional 51-55

CZU: 001.89:378(478+100)

Spătaru Tatiana
Роль инноваций в построении «Экономики, основанной на знаниях» 56-63

CZU: 001.895:338(478)

Цуркан (Шушу) Aурелия
Doctoratul şi reproducerea potenţialului de cercetare. II. Secvenţe din experienţa Republicii Moldova (4) 64-71

CZU: 378.245(478)

Canţer Valeriu , Holban Ion
Преподавание основ интеллектуальной собственности субъектам предпринимательской деятельности Республики Молдова 72-78

CZU: 347.77.01(478)

Кирошка Дориан
Recenzarea articolelor ştiinţifice în Republica Moldova: Exigenţă sau formalitate?1 79-86

CZU: [001.818+001.891]:378.2(478)

Cuciureanu Gheorghe , Jardan Valentina
Eminescu şi cultul muncii87-96

CZU: 821.135.1-1.09

Holban Ion
Optimizarea tehnologiei de obţinere a biodieselului prin metode matematice de planificare a experimentelor 97-105

CZU: 621.436:662.756+631.372

Găină Anton , Beşleaga Igor , Bodarev Ghenadie
The distribution of the nerve structures of the ascending aorta 106-110

CZU: 616.132.1-089

Hacina Tamara
Procedee de obţinere a biomasei de spirulina platensis cu un conţinut sporit de ficobiliproteine 111-116

CZU: 573.6.086.83:663.1

Rudic Valeriu , Gulea Aurelian , Batîr Ludmila
Sistemul de gestionare a măsurilor sanitare şi fitosanitare în procesul de promovare a exporturilor de produse agroalimentare pe piaţa UE 117-123

CZU: 338.438.6:339.564(478:4)

Perciun Rodica
Practica judiciară în domeniul PI124-129

CZU: 347.776

Ciuş Doina , Zavalistii Ana