IBN
Închide
Spătaru Tatiana Ivan
Cuvinte-cheie (59): clase sociale (2), social class (2), Republica Moldova (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Conceptualizarea dezvoltării umane
Spătaru Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova din perspectiva estimărilor internaționale
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(280) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Delimitări conceptuale privind pregătirea profesională a funcționarilor public
Spătaru Tatiana1, Vintilă Vadim2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul noilor media în viziunea opiniei publice
Spătaru Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul noilor media în viziunea opiniei publice
Spătaru Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Abordări in literatura de specialitate din Romania privind evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici
Spătaru Tatiana, Varzari Ana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasa mijlocie: o analiză transnaţională
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 23 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea sociologică a clasei mijlocii în societatea Românească
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul Gheorghe Călcâi la 75 de ani
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodology of Researching the Nature of the Stratifi cation of Moldovan Society in the Context of International Comparisons
Spătaru Tatiana, Sterpu Vladimir
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 25 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția clasei de mijloc în unitățile  administarativ- teritoriale ale raionului Strășeni
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Институционализация социологии в Республике Молдова
Спатару Татьяна
Институт юридических и политических исследований AHM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dezbateri controverse despre inegalitate
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Probleme metodologice ale studierii sociologice a elitelor sociale
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie: Stratificarea socială în condițiile transformării societății din Republica Moldova. Chișinău: F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, 2014. 272 p.
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 12 December, 2015. Descarcări-24. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Ţurcan Nelly. Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informaţie
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-18. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Cercetarea-inovarea-dezvoltarea din perspectiva noii viziuni
Spătaru Tatiana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Intertext
Nr. 3-4(27) / 2013 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 17 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea socială a persoanelor dizabilitate prin intermediul surselor mass-media
Tonu Maria, Spătaru Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(23) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procese de stratificare socială în Republica Moldova: particularităţi şi tendinţe. Chişinău: Tipografia Sirius, 2012. 156 p.
Spătaru Tatiana
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(162) / 2013 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Contribuţia C.N.A.A. al Republicii Moldova la pregătirea cadrelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică înaltă
Spătaru Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Administrarea Publică
Nr. 3(75) / 2012 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25