IBN
Închide
Spătaru Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 2.
Cărţi - 2. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 1.2.Contribuții în monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 14
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 2

Conceptualizarea coeziunii sociale în contextul crizei pandemice
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-157-26-1..
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mass media response to pandemic crisis challenges
Spătaru Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

100 de ani de la nașterea lui Andrei Timuș, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurnaliștii despre criza pandemică COVID-19
Spătaru Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe sociale
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile politici de coeziune europene orientate spre eliminarea disparităţilor regionale
Spătaru Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanța în percepția managerilor mass-media
Spătaru Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța coeziunii sociale în studiul societății moderne
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-26-1..
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Асhizițiilе publiсе durаbilе prin prismа dеzvоltării sustеnаbilе
Spătaru Tatiana , Dragancea Larisa
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Contribuţia diasporei la formarea coeziunii sociale
Spătaru Tatiana , Iurco Olga
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea atitudinilor legate de coeziune în condițiile de pandemie COVID-19
Spătaru Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
R. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica Republicii Moldova în clasamentele Indicelui Dezvoltarii Umane
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestări ale coeziunii sociale în contextul pandemiei COVID-19
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-105. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii dezvoltate de Consiliul Europei în domeniul coeziunii sociale
Spătaru Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Conceptualizarea dezvoltării umane
Spătaru Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia cu trei și mai mulți copii: între egalitate și inegalitate
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice Studiu sociologic
Partea II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3298-4-2.
Disponibil online 22 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia cu trei și mai mulți copii: între egalitate și inegalitate
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice: Studiu sociologic (Partea II)
Chişinău: 2019.
Disponibil online 6 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reintegrarea socială a persoanelor private de libertate
Spătaru Tatiana1 , Falcă Rodica2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice Studiu sociologic
Partea II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3298-4-2.
Disponibil online 22 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reintegrarea socială a persoanelor private de libertate
Spătaru Tatiana1 , Falcă Rodica2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice: Studiu sociologic (Partea II)
Chişinău: 2019.
Disponibil online 6 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova din perspectiva estimărilor internaționale
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Delimitări conceptuale privind pregătirea profesională a funcționarilor public
Spătaru Tatiana1 , Vintilă Vadim2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 50