IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare." Ştiinţe sociale,
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2023
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe sociale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: SS
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2023
Numărul de pagini: 591
ISBN: 978-9975-62-687-3
ISBN: 978-9975-62-688-0
CZU: 3(082)=135.1=111=161.1 I-58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 5 aprilie 2024
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (84)Filologie (378)Istorie (65)Economie (253)Filosofie (80)Drept (1097)Sociologie (537)Ştiinţe politice (184)Administrare publică (130)Pedagogie (301)Psihologie (346)Ştiinţe fizico-matematice (215)Chimie (231)Biologie (431)Geografie (33)Medicină (132)Altele (8)Medicină veterinară (4)Ştiinţe agricole (57)Studiul artelor, culturologie (29)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (5)Geologie şi Mineralogie (23)Farmacie (2)Arhitectura (1)