IBN
Închide

84Publicaţii

545Descărcări

42713Vizualizări

Balan (Batîr) Ludmila
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 60. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 14
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 46
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 2

Conţinutul de proteine şi carbohidraţi în biomasa levurilor după un an de conservare în prezenţa extractelor policomponente din spirulin
Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, UTM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The application of some coordination compounds in regulation of the content of antioxidants in Spirulina platensis
Bulimaga Valentina1 , Efremova Nadejda2 , Zosim Liliana1 , Balan (Batir) Ludmila2 , Elenciuc Daniela1
1 Moldova State University,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Molecular techniques for determining bacterial diversity in lake ecosystem
Bogdan-Golubi Nina1 , Slanina Valerina1 , Balan (Batir) Ludmila1 , Ruginescu Robert Marian2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Biology Bucharest, Romanian Academy
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Conservation of yeast strains of biotechnological interest
Slanina Valerina , Balan (Batir) Ludmila
Institute of Microbiology and Biotechnology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination compounds as regulators of productivity and biosynthesis of spirulina
Balan (Batir) Ludmila1 , Elenciuc Daniela2 , Zosim Liliana2 , Bulimaga Valentina2 , Rudic Valeriu1 , Gulea Aurelian2 , Tsapkov Victor I.2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Moldova State University
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izolarea și evaluarea diversității bacteriilor din apa lacurilor parcului „La izvor”
Slanina Valerina , Balan (Batîr) Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul acvatic – sursă de microorganisme de interes biotehnologic
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga , Slanina Valerina , Balan (Batîr) Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea conținutului de proteine și carbohidrați în biomasa levurilor liofilizate în prezența extractelor din spirulină
Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul bacteriilor din lacul „La Izvor, Municipiul Chișinău”
Slanina Valerina , Balan (Batîr) Ludmila , Sîrbu Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Influenţa nanoparticulelor în baza fierului asupra viabilităţii microorganismelor în urma liofilizării
Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența nanoparticulelor pe bază de fier asupra ratei de supraviețuire și activității microorganismelor cu potențial bioremediator în condițiile solului contaminat cu POPs.
Corcimaru Serghei1 , Balan (Batîr) Ludmila1 , Slanina Valerina1 , Танасе Ана 1 , Mereniuc Lilia1 , Guţul Tatiana2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New processes for conservation of yeast strains saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 and saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21
Balan (Batir) Ludmila , Slanina Valerina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători “Cadet INOVA’20”
Nr.5. 2020. Sibiu, România. ISSN ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157.
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea efectului nanoparticulelor în baza fierului în calitate de medii de protecţie şi de regenerare a tulpinii Bacillus sp. Nr. 2
Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 11

A new approach to remediation of soils contaminated by persistent organic pollutants
Corcimaru Serghei1 , Tănase Ana1 , Cozma Vasile1 , Rastimesina Inna1 , Postolaky О.1 , Syrbu T.1 , Slanina Valerina1 , Balan (Batir) Ludmila1 , Chiselita Oleg1 , Gutsul Tatiana2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului nanoparticulelor de oxid de zinc asupra tulpinii de levuri pigmentate Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03
Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Usatîi Agafia , Balan (Batîr) Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa extractelor bioactive din spirulină asupra conservării microorganismelor
Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanobioremediation of soils contaminated by persistent organic pollutants
Corcimaru Serghei1 , Танасе Ана 1 , Cozma Vasile1 , Rastimeşina Ina1 , Postolachi Olga , Sîrbu Tamara1 , Slanina Valerina1 , Balan (Batîr) Ludmila1 , Chiseliţă Oleg1 , Guţul Tatiana2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva biotehnologică privind aplicarea nano-oxizilor metalici la cultivarea levurilor de interes biotehnologic
Usatîi Agafia , Chiseliţa Natalia , Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Bejenaru (Fulga) Ludmila , Balan (Batîr) Ludmila , Dadu Constantin , Танасе Ана
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea eficacității nematocide a tulpinei de bacterii Pseudomonas aurantiaca CNMN -PSB-08 asupra nematodului culturilor Allium - Ditylenchus dipsaci
Melnic Maria1 , Slanina Valerina2 , Erhan Dumitru1 , Rusu Ştefan1 , Balan (Batîr) Ludmila2 , Chihai Nina3
1 Institutul de Zoologie,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
3 Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Bălţi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea influenţei extractelor bioactive din spirulină asupra indicilor biochimici a culturilor de levuri, după un an de păstrare în stare liofilizată
Balan (Batîr) Ludmila , Slanina Valerina , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 84